Časopis sruby&roubenky 2/2015
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 2/2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 40 Kč
Objednat časopis
Tisk

sruby a roubenky 1/2015 - Udělej si sám: Zahradní altán

Helena Petáková | Pondělí, 16. únor 2015 |

Přidat na Seznam.cz

00 DSC 0025Za vznikem nové rubriky stojí nabídka pana Milana Vondry prezentovat v časopise sruby&roubenky dokumentaci stavby altánu, který v podhůří Beskyd společně s tchánem a švagrem svépomocí postavili. V čísle 1/2015 najdete tedy inspiraci i návod, jak takovou dřevostavbu dovést vlastními silami od nápadu ke zdárnému konci, a zároveň článek přijměte jako výzvu pochlubit se realizací svého projektu a pomoci tak dalším čtenářům s vybudováním jednoduché stavby ze dřeva.

Pokud se nám v redakci sejde víc zajímavých nabídek ke zveřejnění, stane se rubrika pravidelnou součástí časopisu a nejlepší stavby zúčastněných neprofesionálních stavitelů odměníme.


Na tomto místě Dodatky k časopisům si můžete zobrazit fotografie průběhu stavby ve větším formátu a lépe si tak prohlédnout jednotlivé detaily.

01 08062013301002 4 kopie

Altán je ukotven přes šest kotvicích šroubů do šesti základových patek. Základové patky mají přibližně rozměry 350 × 350 mm. Hloubka založení na rovném terénu je cca 600 mm (čtyři patky). Základové patky v zahradě (dvě patky) mají také hloubku založení přibližně 600 mm, nadzemní část je pak vysoká zhruba 900 mm. Všechny základové patky byly betonovány tak, aby výškově co nejvíce dosahovaly roviny. Finální vodorovnost pak zajišťují stavěcí šrouby, přes které jsou ukotveny dřevěné sloupky. Vodorovné trámy (pozednice) spojují se sloupky hřebíky. Mezi vodorovnými trámy jsou umístěny příčné trámy, které díky zadlabání a upevnění hřebíky zajišťují základní stabilitu konstrukce. Na vodorovné trámy jsou posazeny krokve, ve kterých je zadlabání provedeno tak, aby dobře dosedaly na vodorovné trámky. Krokve jsou navzájem spojeny vratovými šrouby a k vodorovným trámům jsou přibity hřebíky. Mezi pravé a levé krokve jsou umístěny ozubené styčníkové podložky, které svým ozubením zajišťují minimální možnost pootočení krokví. Stabilitu krokví zajišťuje také jejich sesazení. Celkem je v konstrukci použito pět párů krokví, na které jsou přibita střešní prkna. K jejich krajům jsou připevněny klempířské plechy, které zajišťují, aby při dešti a větru nestékala voda přes štítový okraj střechy, ale odtékala do okapu. Na prkna je lepenkovými hřebíky připevněna střešní krytina, kterou tvoří kanadský asfaltový šindel. Na levé i pravé straně altánu jsou do první, třetí a páté krokve uchyceny okapové držáky. Do těchto háků jsou umístěny okapové žlaby se spádem do zahrady. Celkovou stabilitu stavby zajišťují přibližně jeden metr dlouhé šikmé vzpěry, umístěné mezi sloupky a vodorovnými trámy, v rozích pak mezi sloupky a příčnými trámy.

 

03 C altanek pro vizualizaci 3 kóty2

 

Průběh stavby

Realizace altánu trvala od nápadu, první vizualizace a výběru lokality zhruba rok, je třeba však zdůraznit, že jsme nikam nechvátali a většina společných prací probíhala o víkendech. První činnosti souvisely s využitím části materiálu ze staré garáže. Rozebrané dřevo jsme označili, očíslovali a navezli na místo stavby altánu, kde jsme zhodnotili jeho rozměry a množství vzhledem k prostorovým možnostem vybrané lokality. Následovaly první terénní úpravy, které představovaly vyrovnání terénu, odstranění nevyhovujícího plotu a další práce. Po jejich dokončení jsme postupně vykopali šest základových jam, nad kterými jsme zhotovili bednění pro základové patky. Při tom jsme se snažili, aby horní hrany vznikajících základových patek byly ve vodorovné poloze, stejně tak jsme hlídali podélné, příčné a diagonální rozměry stavby. Po vytvrzení betonu jsme bednění odstranili a mezi základovými patkami v zahradě jsme postavili zídku z kamene.

 

04 05042014365805 DSC 0682

 

Zároveň bylo třeba opracovat původní konstrukční materiál, jehož povrch jsme obrousili bruskou s vějířovým kotoučem ze smirkového papíru a pak ošetřili lazurou a biocidním a fungicidním napouštědlem.

06 DSC 065007 050420143659

 

Následně jsme vyměřili přesné polohy stavěcích šroubů a pro jejich uchycení vyvrtali do betonových základových patek čtyři otvory na hmoždinky se šrouby. Ke dřevěným sloupkům jsme pomocí vrutů se šestihrannou hlavou připevněny U profily. Na stavěcí šrouby jsme namontovali matky, následovalo usazení sloupků s U profily a nasazení protilehlé matky. Pro zajištění polohy jsme na sloupky dočasně připevnili pomocné dřevěné podpěry a ukotvili je k zemi. Tímto zpevněním jsme předešli výraznému naklonění nebo pootočení sloupků. Stejně tak dotažením matic na stavěcích šroubech v příslušné poloze jsme dosáhli výškového ustavení sloupků, na které jsme hřebíky přitloukli vodorovné trámy. Následovala opětovná výšková kontrola, seřízení a dotažení matic. Práce pokračovaly usazením příčných trámů mezi vodorovné trámy, které jsme zajistily hřebíky.

 

08 23052014373409 280520143750

 

10 28052014375211 280520143753

Dále jsme připevnili první metrové vzpěry do rohů (spojení sloupek, vodorovný trám, příčný trám) a trámy pro uchycení laťovek ohrazení. Krokve jsme smontovali vratovými šrouby do dvojic, mezi pravou a levou krokev jsme umístili ozubenou podložku. Úhel mezi krokvemi, respektive vzdálenost od osazení jsme opět zajistili pomocnými podpěrami, které jsme ke krokvím zboku přitloukli. Krokve jsme postupně přibíjeli od levého a pravého kraje na vodorovné trámy, svislou polohu krokví jsme následně zajistili pomocným prknem.

 

12 29052014376213 290520143764

 

Střešní prkna jsme pokládali následujícím způsobem: na spodní část krokví jsme přibili jednu řadu tak, aby kopírovala jejich okraj, další prkna jsme pokládali a přibíjeli od hřebene. V momentě, kdy mezi řadou prken od hřebene a řadou prken na kraji krokví zbývala mezera přibližně pro deset prken, nejprve jsme je v mezeře optimálně sestavili a teprve potom všechny přitloukli hřebíky. Po dokončení dřevěné střechy jsme na její kraje připevnili klempířské plechy směrem od hřebene dolů.

 

14 30052014377015 300520143777

 

Kanadský šindel jsme pokládali od spodní části krokví směrem k hřebenu, pokryli jsme hřeben a odřezali přesah krytiny, vše podle pokynů výrobce. Při dlouhodobějším přerušení prací jsme vznikající altán zakrývali plachtou, aby případná dešťová voda nezatekla do spár a míst, kde by mohla stavbu znehodnotit.

 

16 31052014378117 310520143793

 

Další etapou bylo umístění okapních háků na první, třetí a pátou krokev na levé i pravé straně stavby. Dodrželi jsme potřebný spád, aby voda odtékala od altánku do zahrady. Do háků jsme položili žlaby.

18 31052014379419 280620143823

 

K závěrečným pracím patřilo připevnění laťovek v příslušných odstupech v zahradní části altánu, celkové srovnání terénu, dozdění opěrných zítek, vložení vzpěry mezi příčné trámy a krokve apod. Povrch jsme srovnali zeminou a horní nivelační část makadamem. Určitý čas jsme vyplnili také stavbou krbo-udírny, která přiléhá k altánku. Sestavená je z betonových prefabrikátů a plechového komína. Konečnou fází byla pokládka dlažby, dokončení přilehlého okolí - plot, skruž a poklop studny, prostor pro uložení palivového dřeva...

20 DSC 078321 DSC 0008

 


Líbil se Vám článek?