Tisk

Podrobná pravidla pro soutěž časopisu Dřevo&Stavby

Přidat na Seznam.cz

Vydavatelství PROVOBIS s.r.o. vyhlašuje soutěž Dřevostavba roku 2015 – soutěž časopisu Dřevo&Stavby

Část A

Podmínky soutěže - Dřevostavba roku 2015

Realizace rodinných domů na bázi dřeva - dřevostaveb prezentované v časopisu Dřevo&Stavby ve vydáních 1-6/2015 prostřednictvím rubriky „Pojďte dál" (tak zvaná redakční návštěva) se zařazují do soutěže Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby. Soutěž Dřevostavba roku 2015 je prezentována v časopisu Dřevo&Stavby a na webu www.drevoastavby.cz, přičemž hlasování probíhá výhradně prostřednictvím webu.

Podmínky zařazení stavby do soutěže:

Dům, který se prezentuje v časopisu Dřevo&Stavby formou redakční návštěvy zpracované podle běžných redakčních zvyklostí odpovídajících příslušné rubrice v řádném vydání časopisu Dřevo&Stavby v průběhu kalendářního roku, se automaticky zařazuje do soutěže.

Princip soutěže:

Z každého vydání časopisu Dřevo&Stavby 1-6/2015 jsou na webu www.drevoastavby.cz publikovány domy z redakčních návštěv. Mezi nimi hlasující svým hlasováním zvolí semifinalistu z každého vydání postupujícího do finálového hlasování, přičemž semifinalistu určuje nejvyšší podíl hlasů stanovený procentuálně z celkového počtu hlasujících v každém kole. Každé jedno kolo hlasování o semifinalistu soutěže začíná termínem vydání časopisu Dřevo&Stavby a končí termínem vydání následujícího vydání časopisu Dřevo&Stavby, přičemž hlasování o šestého semifinalistu je ukončeno 18 dní před vydáním časopisu Dřevo&Stavby 1/2016.

Finálové hlasování:

Finálové hlasování, v němž soutěží šest domů o titul Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby, se vyhlašuje tak, aby mohlo na webu www.drevoastavby.cz proběhnout 14 dní před vydáním časopisu Dřevo&Stavby 1/2016. Výsledky se pak vyhlašují na veletrhu Dřevostavby 2016.

Vyhodnocení soutěže:

Titul Absolutní vítěz soutěže Dřevostavba roku časopisů Dřevo&Stavby a sruby&roubenky získá dřevostavba, která získá nejvyšší počet hlasů z hlasování finálového kola Dřevostavba roku za oba tituly - Dřevo&Stavby a sruby&roubenky.

Titul Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby – vítěz kategorie získává dřevostavba, která ve finálovém hlasování získá nejvyšší podíl hlasů stanovený procentuálně z celkového počtu hlasů ve finálovém kole.

Titul Dřevostavba roku 2015 – cena Asociace dodavatelů montovaných domů získává dřevostavba z finálového kola s největším počtem hlasů mezi domy zrealizovanými některým ze členů ADMD.

Titul Dřevostavba roku 2015 časopisu Dřevo&Stavby – cena redakce získává dřevostavba, kterou vybírá redakce časopisu na základě jejího příspěvku ke kultivaci architektury domů na bázi dřeva určených k bydlení.

Pravidla hlasování:

O Dřevostavbu roku 2015 se hlasuje pouze na webu www.drevoastavby.cz, hlasovat mohou pouze registrovaní návštěvníci webu www.drevoastavby.cz, platný je každý jeden hlas pro jeden dům z jedné IP adresy za den. Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže kdykoli v jejím průběhu hlasy, u kterých má podezření z toho, že byly zaslány automaticky, robotem, případně jinak než individuálním hlasováním. V případě, že se bude takové jednání opakovat, může organizátor ze soutěže firmu, jíž se takové hlasování týká, zcela vyřadit. Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoliv v jejím průběhu zrušit či pozměnit podmínky soutěže.

Část B

Princip losování o ceny pro hlasující:

Registrovaní návštěvníci webu www.drevoastavby.cz, kteří hlasovali v rámci soutěže Dřevostavba roku 2015, jsou automaticky zařazeni do závěrečného losování o ceny. Do závěrečného losování o ceny budou zařazeni účastníci hlasující v jednotlivých dílčích kolech i v kole finálovém. V závěrečném losování o ceny mohou tito registrovaní uživatelé vyhrát hodnotné ceny zveřejněné na webu www.drevoastavby.cz.

Losování o ceny

Po ukončení finálového hlasování v rámci soutěže Dřevostavba roku 2015, dojde k losování cen pro hlasující. Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 rozdělí hlasující do skupin podle toho, jaký typ ceny hlasující zaškrtl na formuláři finálového hlasování. Organizátor soutěže z každé skupiny vylosuje jednoho soutěžícího, který vyhraje cenu v dané skupině bezprostředně po skončení finálového hlasování.

Výherci soutěže o ceny pro hlasující jsou zveřejnění na webu www.drevoastavby.cz a jsou pozvání k předání cen na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže na veletrhu Dřevostavby.

Organizátor soutěže Dřevostavba roku 2015 si vyhrazuje právo tuto soutěž o ceny pro hlasující kdykoliv v jejím průběhu zrušit nebo změnit podmínky losování o ceny pro hlasující.

Ceny pro hlasující budou doručovány pouze po ČR.

PRO VOBIS, s.r.o.
Tyto podmínky soutěže vypracoval dne 31.1.2014
Mgr. Bc. Lukáš Bělský, advokát
www.akbelsky.cz


Líbil se Vám článek?