Tisk
Typové dřevostavby pro lesní obyvatele mají také šmrnc

Typové dřevostavby pro lesní obyvatele mají také šmrnc

Redakce | Pondělí, 23. říjen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Málokdo ví, že na okraji Týniště nad Orlicí je semenářský závod, který vznikl pro zajištění dostatku osiva lesních dřevin pro celou Českou republiku. Protože je ale sběr a zpracování semen výrazně sezónní, přírodou řízenou záležitostí, pro období s nízkou úrodou nebo mezi úrodami se už devatenáct let vyrábí v jeho truhlářské dílně hnízdní budky pro potřeby lesních správ, obcí, firem, škol i širokou veřejnost.

Výroba malých příbytků sleduje jednak biologickou ochranu lesa proti škůdcům, jednak jde o jeden ze způsobů zvyšování hnízdních možností a také o podporu biodiverzity. Proto lesníci ve spolupráci s ornitology ročně instalují v celé zemi stovky ptačích budek a krmítek různého tvaru i velikosti v lesích s právem hospodaření LČR, s. p. a starají se i o jejich údržbu. Mají přehled o ptačích druzích, znají jejich potřeby, místa výskytu a přibližné početní stavy.

V Semenářském závodě se ročně vyrobí tři až čtyři tisíce budek, přičemž celkem se z jejich dílny dostalo do přírody 63 000 kusů v osmnácti typových variantách.

Hmyzovník 1 okHmyzovník okKos ok

„Necelou polovinu dodáváme lesním správám, o zbývající budky mají zájem školy, ale i firmy a obce. Prodej pro veřejnost se začal více uplatňovat až od vzniku webu semenářského závodu," říká Zuzana Neznajová, ředitelka závodu. Lesníci s ornitology spolupracují při výběru nejvhodnějších míst i při vyvěšování a následné kontrole obsazenosti budek.

„Největší z nich jsou určeny pro sovy a dravce. Vyvěšují se obvykle ve větších výškách podél lesních cest a průseků," dodává Neznajová. Budky se instalují nejlépe na podzim nebo brzy zjara, aby se ptactvo včas zorientovalo při výběru hnízdiště.

Otvirak 3 ok

„Postupně jsme začali vyrábět i polotovary některých budek a krmítek. Ty jsou využívány hlavně při akcích lesní pedagogiky, zejména k podpoře zájmu dětí o přírodu a o les. Vlastní výrobek si pak děti odnesou domů nebo do školy," dodává paní ředitelka.

Otvírák 2 okOtvirak okVeverka OK

.

Zajímavosti příbytků a krmítek


Netopýr okRorýs okJežek ok


Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu
Semínko pro váš dům

Jednou z úloh semenářského závodu je shromáždit šišky a semena z lesa, připravit je na skladování, uchovat podle potřeby pěstitelů sazenic a nakonec zase vypravit na cestu zpátky domů, do lesní školky a do lesa. Ve skladech semenářského závodu tak může být uloženo až 900 tun šišek a za sezónu můžeme zpracovat až 2 500 tun. Tolik šišek by mohl přivézt vlak s 250 vagony.

Kromě šišek se zde zpracovávají i semena listnáčů jako bukvice, žaludy, semena javorů, lip, jeřábů, prostě vše, co je potřeba zase vypěstovat a vysadit do lesa. Semen listnatých stromů zde můžeme v jedné sezóně zpracovat a uskladnit až 80 tun. Vylouskaná semena se pečlivě uloží do chladicích nebo mrazicích boxů a čekají na svého zákazníka.

Některé dřeviny mají tak ospalá semínka, že před vysetím na „záhony" v lesní školce se musí ještě u nás probudit. Říká se tomu stratifikace nebo předosevní příprava. Každé semínko potřebuje trochu jiné zacházení, a tak některému stačí pouze pobyt v chladné místnosti s potřebnou vlhkostí vzduchu, jiné se musí budit nejdříve teplem a pak zase přesunout do chladu. Některému stačí, když je přebíráme a promícháváme, jiné musíme uzavřít do pytlů a protřepávat. Vlastně u každého semínka napodobujeme přírodní procesy, které by muselo podstoupit cestou ze stromu až k okamžiku, kdy vyklíčí někde na pasece v lese. Samozřejmě celou dobu musíme kontrolovat teplotu a vlhkost v místnosti i stav jednotlivých semen. A pro jistotu ještě před vysláním na cestu do lesa odebereme vzorky a prověříme kvalitu semene v laboratoři.

Aby mohla být zachována produkční funkce lesů, je třeba ke sběru vybrat a uznat ty nejlepší a nejkvalitnější porosty. Proces uznávání a celého sběru semen je dost složitý a svázaný spoustou předpisů, ale směřuje právě k produkci kvalitního, odolného a pestrého lesa a v konečné fázi i k produkci dřeva pro váš dům – proto o něm hovoříme jako o obnovitelné surovině.

Info
www.semenarskyzavod.cz
www.lesycr.cz

Připravila Ing. Zuzana Neznajová a Dana Jakoubková

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Ostatní”

Více článků »