Jak na dotace Nová zelená úsporám - finance pro vaši dřevostavbu

Jak na dotace Nová zelená úsporám - finance pro vaši dřevostavbu

Redakce | Pondělí, 03. prosinec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnějším programem zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Víte ale kdo vlastně může o dotace požádat, na co je možné finance čerpat a jak o dotaci požádat? V tomto článku se vám pokusíme na všechny tyto otázky odpovědět a navíc vyvrátit některé mýty, které kolem dotací panují.

Kdo může žádat o dotaci?

Žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám mohou majitelé či stavebníci jak rodinných, tak bytových domů.

Na co je možné žádat dotace?

Program podporuje širokou škálu úsporných opatření, které lze navíc vzájemně kombinovat:


Celková výše podpory na jednu žádost je omezena maximálně na 50 % doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.


Dotační program Nová zelená úsporám je příkladem dobře fungujícího dotačního projektu na podporu úspory energií a zavádění obnovitelných zdrojů energie. Program se nám podařilo nastartovat opravdu ve velkém. S vyplacenými více než 2,5 miliardami korun patnácti tisícům příjemců patří dnes k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům u nás.

K velké oblibě programu přispívá mimo jiné fakt, že na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší energetické úpravy domu, například výměnu oken či dveří nebo částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na energetické úspoře dosáhnout až padesát procent z celkových výdajů.

Každý žadatel si navíc může naplánovat čerpání peněz z programu podle svých potřeb a finančních možností a dotovaná opatření realizovat i na etapy. Na nás je, abychom všem žadatelům poskytli podrobné informace, pomohli jim podat žádost a provedli je celým procesem až k úspěšnému vyplacení dotace na jejich účet.

Petr Valdman
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

infografika-dotace

Obr.: Oblasti podpory a orientační výše dotací. Zdroj: Archiv SFŽP ČR

Jak požádat o podporu?

 1. Rozhodněte se, zda si můžete dovolit o dotaci žádat. Je s ní spojena finanční spoluúčast; část peněz půjde z vaší kapsy. Dotace se vyplácí až po ukončení projektu, nejdříve tedy platíte celý projekt. Orientační výši dotace si spočítejte na kalkulačce na stránkách programu.
 2. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek. Skládá se z projektové dokumentace a z energetického hodnocení budovy. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách www.ckait.cz a www.cka.cz a naleznete je také v poradenském centru na stránkách programu.
 3. Podejte elektronickou žádost o dotaci prostřednictvím interaktivního formuláře umístěného na webových stránkách programu Nová zelená úsporám. Na adresu některého z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR pak do pěti kalendářních dnů dodejte všechny požadované materiály v listinné podobě včetně podepsaného výtisku elektronické žádosti.
 4. Pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR zkontrolují formální a technickou správnost žádosti. To jim zabere čtyři až šest týdnů. Pokud se ukáže, že je žádost v pořádku, je akceptována. Od této chvíle pak běží lhůta (9–24 měsíců), do jejíhož konce musíte navržená opatření realizovat a doložit jejich realizaci Fondu.
 5. Než se pustíte do práce, musíte informovat příslušný stavební úřad. Najděte si odborníka, který bude nad vaším projektem vykonávat technický dozor. Po převzetí prací dejte dohromady všechny doklady týkající se dokončené realizace (faktury, potvrzení o úhradě, předávací protokoly a další dokumenty) a doručte je na krajské pracoviště Fondu.
 6. Vyčkejte na rozhodnutí o poskytnutí dotace a samotnou výplatu peněz. Peníze obdržíte nejpozději do tří týdnů od doručení všech potřebných dokumentů o dokončení projektu.

infobanner-dotace-nova-zelena-usporam

Časté chyby při žádosti o dotaci

Pozor na nejčastější chyby, které žadatelé dělají:

Největším problémem bývá nedostatečné seznámení žadatelů s podmínkami programu a výzvy a tím pádem předkládání chybných nebo nedostatečných podkladů k žádosti.

V případě, že si nejste jisti správností své žádosti, můžete se obrátit na pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR, kteří jsou vám k dispozici k telefonickým, e-mailovým i osobním konzultacím.

Formální nedostatky

Vždy pečlivě zkontrolujte kompletnost požadovaných dokumentů. Nezapomeňte podepsat všechny listiny, které mají být podepsány.

 • Dodržování lhůt - Správně počítejte a dodržujte lhůty; kvůli špatnému výpočtu by musela být administrace ukončena pro nesplnění podmínek. Můžete požádat i o prodloužení některých lhůt.
 • Žádost nesplňuje základní podmínky programu - Žádat o dotaci na rodinný dům, který není zkolaudován k trvalému bydlení, i když se již dlouhou dobu užívá, není možné.
 • Nesoulad informací v odborném posudku a krycím listu - V odborném posudku, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, se objevuje nesoulad hodnot či parametrů. Tento nesoulad může být způsoben tím, že každou část posudku zpracovala jiná autorizovaná osoba.

Mýty kolem zateplování a dotací

 • Při zateplování dochází ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní - Naopak, zateplení objektu riziko kondenzace vodních par a vzniku plísní výrazně snižuje. Ke kondenzaci, respektive k následnému vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, dochází nejčastěji právě u nezateplených staveb. Samozřejmostí jsou však správný návrh a provedení konstrukcí zateplení i dostatečné větrání.
 • Pěnový polystyren v konstrukcích po časech „mizí" - Pěnový polystyren ztrácí svou stabilitu při dlouhodobém vystavení teplotám vyšším než 70 °C a při kontaktu s organickými rozpouštědly. Těmto vlivům lze předejít jeho optimálním zabudováním.
 • Na zateplovací systémy lze použít klasické omítky, jsou-li v dostatečné tloušťce - Finální povrch zateplovaných konstrukcí je během roku vystaven velkým teplotním rozdílům. Je tedy důležité, aby byla na finální nátěr použita speciální omítka, která je k tomuto účelu navržena.
 • Je jedno, jakou tloušťkou zateplím - Z hlediska úspor hraje významnou roli energetické hodnocení budovy, z něhož vyplyne optimální tloušťka izolací pro jednotlivé konstrukce. Finanční náročnost izolace není v porovnání s ostatními položkami nijak výjimečná, a proto zateplení poloviční tloušťkou polystyrenu neznamená, že poloviční budou i vaše výdaje.
 • Podání žádosti je složité a administrativně náročné - Žádost a její přílohy lze rozdělit do dvou částí, a to na část „technickou" (odborný posudek, výkresová dokumentace, krycí list), jejíž zpracování pro vás musí zajistit odborná osoba (energetický specialista, projektant), a na část „formální", kterou tvoří formulář žádosti v listinné podobě, popřípadě další dokumenty, jako je například plná moc, souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, doklad o právní osobnosti (subjektivitě) a podobně. Samotné podání žádosti probíhá prostřednictvím elektronického formuláře žádosti, který je dostupný na webových stránkách programu. Formulář žádosti je doplněn o intuitivní pomůcky, které usnadní jeho vyplňování a také o automatickou kontrolu chybně zadaných údajů. Jeho vyplnění není nijak složité. Žádost můžete podat i neelektronicky na kterémkoliv z krajských pracovišť Fondu. V případě problémů se můžete obrátit na zelenou linku 800 260 500.
 • Zdlouhavá administrace a dlouhé čekání na vyplacení dotace - U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, platí pravidlo 3+3+3 neboli: tři týdny na formální a specifickou kontrolu, tři týdny na kontrolu doložené realizace a tři týdny na vyplacení dotace.

Kde získat další informace?

Veškeré informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách. Využít můžete také bezplatnou telefonní linku. Ve všech krajských městech máte navíc možnost osobních konzultací na krajských pracovištích SFŽP ČR.

www.novazelenausporam.cz
Zelená linka: 800 260 500
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Financování a legislativa”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

 • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

 • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop