Tisk
Jak zateplit šikmou střechu

Jak zateplit šikmou střechu

Ondřej Zaorálek | Pondělí, 04. duben 2011 |

Přidat na Seznam.cz Problematika zateplení střech je obecně problematikou zateplování dřevěných nosných konstrukcí. Proto je nejdůležitějším požadavkem z hlediska konstrukce samotné zajištění dostatečně nízké vlhkosti dřeva, aby nevznikalo riziko napadení konstrukcí biologickými kulturami (plísně, houby případně dřevokazný hmyz).

Tomuto riziku se vyhneme, zajistíme-Ii tzv. konstrukční ochranu dřeva. Ta spočívá v tom, že dřevu umožníme snadné vysychání. Tento požadavek nejlépe splňují difuzně otevřené konstrukce. Dalším problémem zateplení střech je jejich přehřívání v letním období v důsledku jejich nízké akumulační schopnosti. Ta nemůže být dosažená užitím lehkých tepelných izolací, jako například polystyrén či minerální vlákna. S nízkou hmotností konstrukcí s lehkými izolacemi souvisí i poslední problém při zateplování střech, a to malá schopnost akustické izolace.

Všechny uvedené problémy spolehlivě řeší vhodné použití dřevovláknitých desek Hofatex ve střešních pláštích.

Za tím účelem byly společností INSOWOOL certifikována ucelená souvrství zateplení střešních plášťů. Tyto skladby jsou navrženy v různých energetických variantách (volba součinitele prostupu tepla a doby prohřátí konstrukce). Zateplení deskami Hofatex je navrženo jak ze strany exteriéru (dřevovláknité desky nad krokvemi, konstrukce typu diffuroof "e"), tak i ze strany interiéru (dřevovláknité desky pod krokvemi, konstrukce typu diffuroof "i").

Zateplení pod krokvemi je obzvláště vhodné v případech, kdy stavebník nechce nebo nemůže sejmout krytinu. Je tomu tak často u starších, stávajících krovů.

Společnost INSOWOOL nabízí uvedená řešení realizačním firmám včetně technické dokumentace a katalogu systémových konstrukčních detailů.

(Komerční prezentace)

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »