Časopis DŘEVO&stavby 4/2013
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 4/2013
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Sláma – z pole do moderní stavby

Sláma – z pole do moderní stavby

Lucie Němcová | Pondělí, 11. červenec 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Zájemci o stavbu slaměného domu u nás donedávna měli jedinou možnost: obrnit se trpělivostí, objíždět zemědělce a shánět malé slaměné balíky, zaříkávat déšť a organizovat masové srazy dobrovolníků. Stavební firmy nevěděly, co si s tímto přírodním materiálem počít. Nyní se však objevují možnosti, jak slámu použít v komplexních stavebních systémech.

 

Sláma je v soudobém stavitelství používána okrajově a zejména v rámci svépomocné výstavby. Přestože jsou pozitivní vlastnosti slámy jako stavebního materiálu již dlouho dobře známy, nezískala si zatím širší důvěru stavebníků ani projektantů. Stavební firmy s ní zatím pracovat nedovedou a na pověsti nepřidává ani řada mýtů, které se s tímto materiálem pojí.

Proč používat slámu?

Sláma je ve své podstatě odpadový zemědělský produkt, kterého u nás na polích každoročně zbývá přibližně dva milióny tun. Pokud sklizeň proběhne za příznivých klimatických podmínek a je dodrženo několik jednoduchých pravidel, získáme množství již hotového přírodního izolantu. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí 0,045 – 0,068 W/m2K a závisí zejména na vlhkosti a hustotě materiálu.

hliněná omítka v interiéru

 

Sláma je mimořádným materiálem z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí. Bilance emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého je negativní – během jejího vzniku je do biomasy zabudováno mnohem více oxidu uhličitého, než se poté vyprodukuje při její úpravě a zabudování do konstrukcí.

Stejně jako jiné přírodní materiály má i sláma pozitivní vliv na vnitřní prostředí budov – kvalitu vzduchu a elektroiontové mikroklima. V kombinaci s vnitřní hliněnou omítkou vytváří v interiéru přirozený regulátor vzdušné vlhkosti. Vhodné je užití slámy v difuzně otevřené skladbě obálky budovy, kdy dochází k bezpečnému transportu vodních par z interiéru do exteriéru, aniž by docházelo k degradaci konstrukce.

stavba slaměného domu

 

Struktura povrchu slaměného balíku či panelu vykazuje zvláštní estetickou kvalitu. Až na výjimky je ale z technického a hygienického hlediska nutné opatřit povrch slámy omítkou či obkladem. Lze samozřejmě provést takzvané „okénko pravdy“, kdy se struktura vnitřního materiálu přizná pod tabulkou skla. Slaměné povrchy jsou ideálním podkladem pro aplikaci hliněných vícevrstvých omítek, jejichž předností je snadná a zdravotně nezávadná manipulace, možnosti měkké modelace povrchů a zaoblení hran a nenáročné dodatečné vyspravení omítky.

Sláma jako alternativa pro nadšence

V současnosti je sláma ve stavebnictví nejčastěji používána ve formě balíků. Ty mohou mít různou velikost závislou na typu lisu. Nejdostupnější je u nás malý formát balíku o přibližném rozměru 30 x 45 x 65 centimetrů, který váží kolem deseti kilogramů. Tyto balíky lze bez větších úprav použít jako výplně dřevěných skeletových stěn, případně jako vnější zateplení zděných konstrukcí. Zkušenější projektanti navrhují slámu i do podlahových a střešních konstrukcí, zde je ale její užití podmíněno promyšleným návrhem. Výhodou balíků je jejich nízká cena, jejich dostupnost a kvalita je ale proměnlivá.

Milovníci a znalci slámy už předem počítají s tím, že stavba bude organizačně i časově náročná. Slaměný balík není komerční stavební výrobek, jeho dostupnost a kvalita záleží na subjektivních faktorech a přízni počasí v období sklizně. Během realizace může dojít vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek ke komplikacím. Z letitých zkušeností se svépomocnou výstavbou slaměných domů vyplývá, že zásadní roli při úspěšné realizaci stavebního díla hraje promyšlený návrh, suché a rozměrově stejné balíky, nadstandardně pečlivá realizace a důsledná ochrana balíků proti přímé vlhkosti během stavby. Právě dva poslední zmíněné body se jeví jako problém při dodavatelském způsobu realizace stavební firmou. Neznalost a nedůvěra k materiálu ze strany stavebních dělníků znemožňuje efektivnější využití slámy v této podobě. Problémem je také dostupnost mimo obvyklá prodejní místa a záruka na celkové dílo.

Sláma jako profesionální stavební materiál

Vzhledem k nevýhodám, které se pojí se slámou ve formě klasických balíků, se objevují pokusy vytvořit profesionální stavební produkt, který by oslovil mnohem širší skupinu stavebníků. Jednou z cest je příprava individuálních celostěnových panelů. V této podobě se již jedná o produkt stejnoměrných vlastností poskytující určité záruky. Panel je certifikován a vyráběn s velkou přesností v halách, celý proces je tak mnohem méně závislý na počasí. Pochopitelně je důležité dbát na podmínky a kvalitu slámy při sklizni – musí být čistá, suchá a zlatavé barvy, poté ji lze skladovat a zpracovávat několik let.

                       Systém Ecococon

Nadějnou cestou pro budoucí využití slámy je systém universálních stěnových dílců, které vyvinula firma Ecococon. Základní panel dřevěné rámové konstrukce má tloušťku 0,4 metru, šířku 1,2 metru a výšku 3 metry. Slaměná stébla se při lisování do panelu ukládají ve všesměrné orientaci při zachování objemové hmotnosti 100 kg/m3. Tato hodnota je již natolik vysoká, že nedochází k sedání slámy, zároveň je zajištěna dostatečná tuhost konstrukce a není třeba další ztužování stěn konstrukční deskou. Pokud se z exteriéru přidá dřevovláknitá deska silná 60 milimetrů, součinitel prostupu tepla stěnové konstrukce je 0,116 W/m2K. Stěnové panely jsou ukládány přes dřevěný věnec na dobře izolovanou základovou desku. Systém byl vyvinut pro obvodovou stěnu jak přízemní, tak patrové stavby a v interiéru může být kombinovaný s libovolným skeletovou nebo stěnovou konstrukcí.

Na trhu již existuje více typů panelů vyráběných odlišnými způsoby. Některé firmy pracují s většími rozměry a na stavbě je tak potřeba těžká zvedací technika, jiné produkují panely takové velikosti, aby manipulace mohla probíhat ručně. Velikost panelu je v tomto případě modul, se kterým je dobré pracovat již při architektonickém návrhu. Vyhneme se tak atypickému řešení, které stavbu zbytečně prodražuje. Cena takového panelu je srovnatelná s cenou sendvičové konstrukce nízkoenergetické dřevostavby s kvalitními přírodními izolanty, jako jsou vlna, konopí nebo dřevovlákno.

stavba domu z panelů Ecococon

Na rozdíl od nízké ceny balíků zahrnuje i hodnotu práce při výrobě a další benefity. Panel je přesnou pevnou konstrukcí, kterou již není třeba doplňovat o další nosné prvky. Samotná montáž na stavbě je velmi rychlá. Omítky nemusí dosahovat takové tloušťky jako při aplikaci na nerovný povrch balíků, eliminují se tím problémy s praskáním a nerovnoměrným vysycháním omítek.

Zda se stane sláma v architektuře běžně užívaným materiálem, závisí zejména na jednoduché, dostupné a bezpečné stavební technologii schopné vyhovět legislativním požadavkům a zároveň oslovit otevřené architekty a osvícené stavebníky.

Spolupráce na článku Ing. arch. Miroslav Ščudla

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop