Vnitřní úpravy podkroví zvládnete hravě i svépomocí

Vnitřní úpravy podkroví zvládnete hravě i svépomocí

Lucie Němcová | Neděle, 03. květen 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Velký potenciál podkrovních prostor starších domů nelze popřít a byla by škoda jej nevvyužít. S podkrovními technologiemi je navíc možné dosahovat lepších a lepších parametrů a skvělého komfortu. Nabízí se také varianta vzít rekonstrukci do vlastních rukou, ušetřit za provedenou práci a odměnit se dobrým pocitem z vlastního přičinění na novém a krásnějším bydlení.


Podkroví vlastníma rukama

Proměnit podkroví v příjemný a romantický obytný prostor je často jedním z ekonomických řešení, jak si vytvořit nebo rozšířit bydlení. Díky novým progresivním metodám je taková renovace čím dál snazší.

Základem každého stavebního počinu je důkladná rozvaha na začátku a dobře provedený projekt. Ideální je detailně promyslet, k jakému účelu chceme prostor využívat, jaké jsou naše požadavky a promyslet dispozici celého prostoru spolu s rozmístěním nábytku.

Čím podrobněji celý proces naplánujeme, tím více budeme ušetřeni nepříjemných překvapení a rozhodnutí během procesu, kdy již není čas a většinou ani mnoho možností některé věci řešit. Není na škodu využít také konzultace specialistů na poli designu, byť chceme vzít celý proces realizace do vlastních rukou.

S největší pravděpodobností se neobejdeme bez zkušené rady odborníka – projektanta nebo architekta, který posvětí veškeré zásahy, pomůže je rozkreslit, případně projednat s úřady. Ve starších objektech budeme potřebovat také statické posouzení, které ukáže stav původní konstrukce krovu a nutnost případných zásahů a ošetření.

Pokud rekonstrukcí zasahujeme do vnějšího pláště, nebo je změna pro vzhled budovy zásadní, je nezbytné vyřídit stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav.

Pro půdní vestavbu jsou ideální střechy se sklonem od 35 do 55 stupňů, z typů střech nejvíce vyhovuje sedlová a mansardová, obě totiž poskytují dostatek místa s podchozí výškou a dvě rovné štítové stěny, které jsou důležité pro dobrý pocit obyvatel.

podkrovi-svepomoci-Velux

obr.: Kvalitní stínění podkrovního prostoru je jedním z důležitých stavebních kamenů kvalitního vnitřního prostředí. Na výběr máme celou řadu vnitřních a vnějších stínících doplňků. Jedním z nich jsou římské rolety, které efektně dokreslí celkovou atmosféru interiéru. Foto: Vellux

podkrovi-svepomoci-Velux-foto

obr.: Originální textilní vzory nové barevné kolekce navrhlo pro společnost Vellux mezinárodně známé holandské duo designérů Scholten & Baijings. Foto: Vellux


Správný výběr střešních oken

Nové prvky musí zejména ze statických důvodu dobře navazovat na původní konstrukce a dispozici spodního patra. Je důležité důkladně promyslet vedení nových rozvodů, vhodně je sdružit k sobě a navázat na stávající, stejně jako zvážit rozvržení osvětlení, zásuvek a spotřebičů.

Je třeba naplánovat také způsob vytápění rekonstruovaného prostoru. Pro komfortní a dobře prosvětlený obytný prostor je zásadní správná volba okenních otvorů – jejich velikost a umístění, zejména pak výška.

Střešním oknem by měla vidět sedící i stojící osoba a okno je dobré opatřit venkovním cloněním, které nám pomůže zadržet nekompromisní letní paprsky. Efektním řešením mohou být také střešní okna umístěná výše, v otevřeném krovu. Prostor krásně prosvětlí a lze je pohodlně ovládat dálkovým ovladačem, takže jejich funkčnost není omezena.

Okna můžeme vybírat ze stovek tvarů, typů a velikostí. Liší se nejen materiálem, ale také způsobem otevírání. Více než na vzhled bychom ovšem měli dbát na tepelněizolační vlastnosti, které nám mohou ušetřit náklady na vytápění.

podkrovi-svepomoci-byt

obr.: Ponechání viditelné dřevěné nosné konstrukce interiér vždy pozvedne na vyšší úroveň. Je však nezbytné před rekonstrukcí provést průzkum stávajícího stavu a ujistit se, že dřevo není napadeno plísní, houbami nebo škůdci a nevyžaduje speciální péči a ošetření. Foto: Rigips


Důležitá je správná skladba střechy

Správně zvolená střešní skladba je pro optimální fungování podkroví zcela klíčová kvůli únikům tepla a letnímu přehřívání. Původně tvořil konstrukci šikmé střechy pouze nosný krov a krytina, takže prostor pod střechou byl nepřetržitě důkladně provětráván. Ve chvíli, kdy chceme podkroví obývat, však výhoda přirozeně větrané půdy mizí.

Obalením nosných krokví (z vnější strany hydroizolací a z vnitřní parozábranou) je vlastně "zakonzervujeme". Skladbu je třeba provést opravdu precizně, abychom zabránili případnému vniknutí vlhkosti do konstrukce. Krov včetně izolace je nutné chránit nejen před dešťovou vodou, ale také proti vodě přicházející z interiéru, a to většinou ve formě kondenzující vlhkosti ze vzduchu.

K tomu, abychom zabránili případné kondenzaci vodních par (vlhkosti) ve skladbě střechy, vkládáme do skladby střechy parozábranu. Parozábranu umisťujeme na „teplém" líci tepelné izolace. Může být umístěna i mezi vrstvami tepelné izolace.

Pokud poloha parozábrany není ověřena tepelně technickým výpočtem, aplikujeme ji maximálně v 1/5 celkové tloušťky izolace od interiéru. Při aplikaci parozábrany je důležité, aby byla v celé ploše spojitá, těsná. O jejím kvalitním fungování rozhodují detaily, jako jsou ukončení, spojení jednotlivých dílců nebo prostupy.

podkrovi-rekonstrukce-foto-interier-Alexandra Timpau

Nezbytným doplňkem skladby střechy je také kontaktní hydroizolace a vzduchová mezera, díky níž může být elegantně odvedena přebytečná vlhkost z interiéru, vnějšího prostředí i konstrukce. Větrání také přispívá ke zlepšení pohody bydlení v letních měsících, jelikož odvádí teplo vzniklé absorpcí slunečního záření krytinou střechy.

Podmínkou pro spolehlivou funkci vzduchových vrstev je dostatečná výška, napojení na vnější prostředí, dostatečná plocha přiváděcích větracích otvorů v okapní hraně a odváděcích větracích otvorů v hřebeni. Dále ve vzduchové vrstvě nesmějí být žádné překážky, které by bránily proudění vzduchu.

Důležitá je také volba izolačního materiálu. Na výběr máme několik typů izolací, nejčastěji jsou využívány vláknité minerální izolace, ale je možné sáhnout také po přírodních izolacích od dřevovláknitých, konopných přes foukané z celulózy po korkové, slaměné nebo izolace z kokosového vlákna či bavlny.

K dispozici jsou také standardní materiály, jako polystyren a další. Doporučená tloušťka izolační vrstvy se liší nejen podle použitého materiálu, ale také například podle úhlu sklonu střechy, proto je zde rada oborníka na místě.

podkrovi-svepomoci-Alexandra-Timpau

obr.: Správná velikost, poloha i způsob otevírání střešních oken zajistí interiéru dostatek světla, příjemný pocit z pobytu i přísun čerstvého vzduchu. Nesmíme také zapomenout, že funkčnímu oknu předchází precizní osazení a ošetření veškerých detailů. Ty musí být stoprocetně těsné, aby vlhkost neměla šanci proniknout do střešní konstrukce. Foto: Alexandra Timpau


Renovace suchou cestou

Skvělou volbou pro rekonstrukce podkroví jsou takzvané systémy suché vnitřní výstavby, které činí veškeré úpravy mnohem jednodušší, celý proces je rychlejší a také čistší. Navíc původní konstrukce nezatíží tolik jako zděné prvky.

Během rekonstrukce se musíme vypořádat se statickým řešením, tepelně technickými požadavky (důkladné zateplení), nároky na požární bezpečnost, kvalitním akustickým řešením nebo třeba s ochranou proti vodě ve vlhkých prostorách koupelen nebo kuchyní.

Na trhu existuje řada výrobků, které poskytují pro takový projekt komplexní produktové řady. Vždy je výhodné vybrat všechny součásti systému od jednoho výrobce. Jen tak je zaručeno, že budou vzájemně kompatibilní a jejich vlastnosti budou odpovídat těm deklarovaným. Výrobce totiž své produkty nechává schvalovat a testovat jako systém.

podkrovi-svepomoci-fermacell

obr.: Neopakovatelnou atmosféru podkroví nelze upřít. Zvláště provedeme-li rekonstrukci s citem a necháme vyniknout geometrii prostoru. Foto: Fermacell


Sádrovláknité nebo sádrokartonové desky

Velmi skloňovaným materiálem pro suché zásahy do interiéru je sádra v mnoha svých podobáchsádrovláknité nebo sádrokartonové desky, ve formě suché práškové směsi nebo desek s dalšími specifickými vlastnostmi.

V sortimentu najdeme desky vhodné do vlhka, jako izolační prvek i jako požární ochranu nebo vše v jednom v podobě sádrovláknitých desek. Některé z nich můžeme pro jejich pevnost využít také jako součást nosné konstrukce. Spolu s dřevěným rámem jsou schopny přenášet svislé i vodorovné zatížení, aniž by tloušťka takové stěny byla příliš velká.

Desky se v interiéru upevňují na nosnou (kovovou nebo dřevěnou) konstrukci a ve vzniklé dutině jsou pak vedeny potřebné rozvody. Zbylé spáry stačí vyplnit speciálním tmelem a výsledkem je dokonale rovná plocha připravená stejně jako klasická zeď pro výmalbu, tapety či obklad, zkrátka výsledný povrch podle našich přání.

podkrovi-svepomoci-Rigips Srubovy dum Lodice Kamenice

obr.: Ze sádrokartonových systémů lze postavit prakticky celé podkroví, od suchých podlah přes příčky, pohledy až po obložení šikmých stěn. Desky si uchovávají svůj tvar a rozměr. Působí jako izolant a chrání byt před přehříváním i proti zbytečným únikům tepla. Sádrokarton lze snadno a s velkou přesností opracovat, překážkou nejsou ani atypické tvary. Foto: Rigips


Mohlo by vás zajímat...

Dřevěná nástavba či přístavba
DaS 2-2015

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop