Časopis sruby&roubenky 1/2017
Tento článek vyšel v: Časopis sruby&roubenky 1/2017
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Jak roubence vdechnout nový život

Jak roubence vdechnout nový život

Dana D. Daňková | Středa, 07. červen 2017 |

Roubenky k naší lidové architektuře neodmyslitelně patří. Čím hlouběji však jdeme do minulosti, tím méně jich nacházíme. Kráska, kterou navštívíme tentokrát, by v rodném listě mohla mít letopočet začínající osmnáctkou. Přesně se to neví. A i kdyby, ženy přece svůj věk neprozrazují. A nakonec osmnáct je nádherný věk...

Roubenka se nachází v CHKO Žďárské vrchy a je ukázkovým historickým dokladem místní lidové architektury. Nechybě­lo však mnoho a tento klenot by zmizel z povrchu zemského. Objekt byl více jak deset let opuštěný a velice zchátralý, hrozila jeho nevratná zkáza.

V té době roubenku koupil architekt Pavel Rada. „Mým cílem bylo stavbu zachránit a uvést ji do stavu, ve kterém přečká dal­ ší dlouhá léta jako připomenutí lidového stavitelství, které tu v kraji Žďárských vrchů má velkou tradici," vzpomíná. „Sou­časně jsem ale chtěl, aby sloužila jako rekreační obydlí. Dnešní požadavky na kvalitní formu bydlení jsou zcela jiné, než bývaly před léty, snažil jsem se tedy skloubit nové vrstvy se zachováním starých konstrukcí."

01 titulka roubenka rekonstrukce06 rekonstrukce roubenky akce10 rekonstrukce roubenky čelní stěna

Předposlední majitel, potomek tehdejších zemědělců, v objektu naštěstí neprovedl nevratné zásahy, a  proto bylo možné zmapovat stavební historii, odečíst z konstrukce původní dispozici a  vrátit domu jeho dřívější podobu.

Byla pro rekonstrukci roubenky potřebná nějaká povolení nad rámec obecných požadavků u staveb tohoto typu?

Vzhledem k  tomu, že jde o  památkově chráněný objekt, bylo nezbytné konzultovat všechny postupy s památkáři. Musel jsem se s nimi dostat do určité symbiózy. Nezbytným podkladem rekonstrukce památkově chráněných staveb je stavebně historický průzkum a  památkáři jej vyžadují. U staveb tohoto typu však příliš dokladů stavební historie nenajdeme, většinou pouze období, kdy byla provedena stavební úprava či přestavba. Vesnické kroniky či matriky prozradí obvykle více o majitelích – kdo dům obýval a kolik lidí v něm žilo.

02 rekonstrukce roubenky07 rekonstrukce roubenky střecha03 rekonstrukce roubenky detail s dveřmi
Jak probíhala rekonstrukce roubenky a které prvky bylo nezbytné vyměnit?

Jak jsem již zmínil, rekonstrukcí jsem chtěl chátrání roubenky zastavit, nikoli jen zpomalit. Bylo tedy nutné přistoupit k  poměrně razantnímu způsobu opravy. Stavělo se od shora dolů. Začali jsme od střechy a osekali omítky, snažili jsme se dohledat prvotní dispozici stavby. Našla se tak místa původních zaroubených pří­ček, také otvor jednoho z oken byl nově vyříznutý a  větší než ostatní okna. Sokl byl řemeslně pěkně vystavěn a měl svůj osobitý výraz. Toho kamení se, tak jako jiných dochovaných stavebních prvků, dotýkaly lidské ruce před dvěma, možná třemi sty lety, bylo by škoda takovou práci zničit. Vyspravili jsme ho a pak na něj položili celý objekt zpátky.

05 rekonstrukce roubenky detail trámu08 rekonstrukce roubenky interiér09 rekonstrukce roubenky interiér spodní trámy
Musel jste při rekonstrukci roubenky pracovat jinak než v případě zděné stavby?

Rekonstrukci roubenky jsem dělal poprvé a neměl jsem technické zkušenosti. Bylo nanejvýš zřejmé, že výsledek bude odvislý nejen od kvality samotného návrhu, ale zejména od kvality provedení, od chytrosti a  šikovnosti řemeslníků... Důležitou fází rekonstrukce byla práce geodeta, který celou konstrukci zaměřil. Výsledkem byly údaje o všech rozměrech trámů a ostatních stavebních prvků. Následně byl na základě těchto podkladů vypracován projekt pro stavební povolení. Bylo mi však jasné, že bude potřeba ho při vlastní realizaci přizpůsobit v závislosti na postupném odkrývání jednotlivých konstrukcí.

11 rekonstrukce roubenky vnější roh stavby13 kuchyně zrekonstruované roubenky kamna17 obývací část roubenky interiér
Řemeslníci specializovaní na opravu roubenek...

Při každém projektu a provedení je nejobtížnější efektivně zkoordinovat jednotlivé profese. Měl jsem štěstí, že památkář, který na tuto stavbu dohlížel, mi dal ze své databáze řemeslníků tip na místní partu, která se tady v kraji specializovala zejména na opravu roubenek. Byli sehraní, měli připravené technologie a postupy. Bylo na nich vidět, že je práce baví, mohl jsem jim plně důvěřovat. Realizační dokumentaci jsem zpracovával v průběhu stavby formou řešení jednotlivých konkrétních detailů. Razantní, neobvyklou a náročnou technologii rekonstrukce zvládly všechny skupiny výborně. Padli jsme si do noty a povedlo se to. Oproti zděným stavbám je rekonstrukce roubenky náročnější zejména v  umístění jednotlivých rozvodů vody a odpadu. Jako stupačka nám v  tomto případě posloužil pouze komín, horizontální rozvody musely být vedeny v podlaze nebo v soklu pod roubením. Vše je však třeba promyslet hned na začátku, při opravách hrubé stavby.

Jaké jsou dispozice roubenky, došlo k jejich změně oproti původnímu stavu? Jak je dům vybaven?

Chtěl jsem roubence v  co největší míře navrátit její původní dispozici, jež byla postupně objevována při samotné rekonstrukci. Návrh vycházel i ze znalosti ven­kovských staveb v  regionu. Jižní strana domu bývala obytná se světnicí a komorou, v severní části, oddělené průběžnou síní, přebývala zvířata. Obnovena tak byla průchozí síň, která roubenku dělila na hospodářskou a  obytnou část. Ze síně také stoupá schodiště na půdu a ústí sem i schody ze sklípku. V hospodářské části je nyní koupelna a pracovna (pokoj pro hosty/ložnice), obytné části dominuje již nedělená světnice a  ložnice. Stodole byla ponechána hospodářská funkce. Za pozornost stojí způsob, jakým je včleněna nová pozice koupelny do původního prostoru. Nároky na hygienu a  technické možnosti jsou dnes zcela jiné. Roubenka má novou kanalizaci se septikem a vlastní studnou, koupelna je tedy zcela moderní prvek, další vrstva, vestavěná do původní konstrukce. Obě tyto roviny se však navzá­jem neruší, naopak se respektují.

Ing. Dana D. Daňková

Ráda přicházím věcem na kloub, z čehož mé okolí někdy ztrácí nervy :-), a ráda se učím, v životě i v práci potřebuji tvořivost. Zajímá mne architektura, stavební technologie a funkční design

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?