Pojďte dál: <small>Vzkříšená za pomoci dřeva</small>

Pojďte dál: Vzkříšená za pomoci dřeva

Lucie Němcová | Středa, 29. srpen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Původní účel této stodoly byl naplněn řadu let nazpět, a tak přišel čas na zásadní proměnu. Jako součást celého hospodářství neslouží sice přímo pro bydlení, zato je protkána jinými důležitými funkcemi a naplňuje současné potřeby svých obyvatel. Jak se vám líbí tento neotřelý dialog starého s novým?

Stodola je součástí původního hospodářského dvora statku, kde její majitel vyrůstal a kde má zázemí pro pobyt na Moravě. Poté, co kompletně pro potřeby rodiny zrekonstruoval zmíněný statek, obrátil svou pozornost právě na stodolu, která svým využitím i stavebním stavem neodpovídala jeho aktuálním potřebám. „V té době jsme se na doporučení měli možnost s investorem setkat, což po nastínění našeho pohledu na věc vyústilo v návrh na spolupráci. Jedním z výchozích aspektů této spolupráce byla účast renomovaného architekta, kterého jsme také oslovili," začíná vyprávění architekt Ondřej Macháč.

Klíčové zadání

Základním kamenem všeho byl požadavek na zachování genia loci, neboť investor ke všem úpravám přistupuje s respektem ke svým předkům. Na straně druhé přišel s jasným zadáním nového multifunkčního využití.

Stodola se nově měla stát dějištěm pracovních i volnočasových aktivit. „Mimo domácí „kanceláře" s jednacím zázemím jsme museli zakomponovat wellness a relaxační zónu se zázemím pro setkávání širší rodiny. V srdci stavby je však nadále i hospodářská část sloužící zároveň jako dílna."

drevostavba-stodola-rekonstrukce-2drevostavba-stodola-rekonstrukce-3

Nosné myšlenky konceptu

Do objektu stodoly jsou navrženy funkční, do jisté míry nezávislé vestavby (kontejnery), které si nesou svou funkci. Architektonickým leitmotivem je spojení starého s novým.

Energeticky hlavně efektivně

„Majitel domu kladl velký důraz na energetickou efektivitu stavby v různých provozních režimech. Byla zvolena koncepce rozdělení na vytápěné a pouze temperované zóny. Pro tepelnou izolaci obálky vytápěných částí byla vybrána dřevovláknitá izolace, abychom dosáhli difuzního chování pláště."

Architektonické poklady

A co by nemělo uniknout naší pozornosti? V interiéru je to zejména provázání zámečnických konstrukcí s okolními dřevěnými povrchy (točité schodiště, lávka a další). Dále pak průnik původního krovu s novými skleněnými příčkami. Zakomponování elektroinstalace do původních dřevěných trámů, bylo také výzvou.

„V exteriéru se myslím povedlo citlivě „industriálně" pojit původní zdivo s novými konstrukcemi. Bonusem pro investora bylo použití námi repasované industriální lampy, která ve stodole původně léta visela jako jediný zdroj světla a na konci stavby se tam opět vrátila," dodává Ondřej Macháč.

drevostavba-stodola-rekonstrukce-interier-1drevostavba-stodola-rekonstrukce-interier-2drevostavba-stodola-rekonstrukce-interier-3

drevostavba-stodola-rekonstrukce-interier-4drevostavba-stodola-rekonstrukce-interier-5drevostavba-stodola-rekonstrukce-interier-6


Komentář architekta

ondrej-machacIng. Ondřej Macháč, Archifabrika s.r.o.

„Spojení starého a nového přináší v průběhu realizace neustálou řadu podnětů, na které je potřeba reagovat. Tady se nám velmi vyplatilo zpracování detailního 3D modelu veškerých konstrukcí, který nám umožnil nahlédnout do vzájemných vazeb a souvislostí v různých částech stavby. V průběhu stavby jsme jej dále dopracovávali, abychom byli schopni řešit i zdánlivě neviditelné detaily.

Rekonstrukce stodoly byla opravdu důkladná. V určité fázi jsme se spolu s investorem ocitli v situaci, kdy jsme zpětně uvažovali, zda zachování některých degradovaných původních prvků byl z pragmatického pohledu smysluplný postoj. Z pohledu dosaženého výsledku ale musím konstatovat, že to nebyla slepá ulička a je dobře, že jsme se rozhodli jít touto cestou."


Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický
Zastavěná plocha: 164 m2
Užitná plocha: 186,24 m2
Konstrukční systém: pohledové CLT panely Novatop Solid (stěny kontejnerů), Novatop Element (podlahy, stropy a zastřešení kontejnerů) a Novatop Open (sedlová střecha); ostatní stěny KVH 2by4+ fermacell

Teplo a větrání: tepelné čerpadlo a teplovzdušná rekuperační jednotka Atrea, plynový kotel Geminox
Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,18 W/m2K
Projekt: Ing. arch Marek Daniś (Daniś Wolek Architektura s.r.o.), Ing. Ondřej Macháč (Archifabrika s.r.o.), www.archifabrika.cz

drevostavba-stodola-rekonstrukce-pudorys-1drevostavba-stodola-rekonstrukce-pudorys-2


Novou inspiraci můžete načerpat také z našich dalších redakčních návštěv dřevostaveb.

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Návštěvy dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop