Tisk

Projekt dřevostavby: Důležité je myslet dopředu!

Dana Jakoubková | Čtvrtek, 30. srpen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

 DSC1529Pravdivý příběh stavebníka-ženy, který mapuje základní principy přístupu firmy k zákazníkům, zakázkám, jejich potřebám i možnostem.


Fáze 1. Boj s větrnými mlýny aneb Proaktivní přístup s důrazem na pochopení potřeb klienta 

faze

Paní „B" měla své vlastní výběrové řízení na dodavatele dřevostavby na základě skici... Z osobních a rodinných důvodů potřebovala svoji situaci velmi rychle řešit. Avanta Systeme pro ni byla jedna z osmi firem, které oslovila, a nedávala jim téměř žádnou šanci. Po hodinovém telefonátu s obchodním zástupcem firmy sama projevila zájem o schůzku, na které s ním dvě hodiny probírala svá přání nad skicami, často dost nereálná a protichůdná.

Fáze 2. Seznámení klienta se skutečnými náklady na poskytované služby a dodávaný produkt a také dosažitelný časový rámec

Výsledkem bylo, že si firmu Avanta Systeme nevybrala kvůli vyšší ceně a pozdějšímu termínu možného začátku projektování. Po dalším postupném porovnávání s vybranou konkurenční společností pochopila, že v Avanta Systeme byli upřímní a hned od začátku říkali cenu za kompletní dodávku včetně všech úprav, a to i s promyšlením následných postupů, které lze ze skici odhadnout (což u konkurence nedostala a pak se nestačila divit, jak cena postupně stoupá).

Fáze 3. Prozření, snaha o obchodní partnerství a jednání typu rovný s rovným

Ozvala se znovu po jeden a půl měsíci s tím, že komunikace s Avanta Systeme jí výrazně lépe vyhovuje, šetří čas a nervy, a že byť je firma o něco dražší (cca o 100 tisíc), tak do toho s nimi chce jít, protože chápou její potřeby a vnímá je důvěryhodněji. Měla neustále potřebu oslovovat architekta firmy křestním jménem; nebylo mu to nepříjemné ani nevhodné, a tak učinil totéž.

Fáze 4. Kreativní projektování do finančních možností klienta

K následnému postupu již nestačilo sedět nad skicami. Probíhalo nové definování potřeb a možností za účasti projektanta vybrané firmy. Výhoda byla nesporná – zadání slyší přímo projektant, a dokáže klientovi pomoci při promýšlení pořadí priorit v rámci modelování stavby.

Následně na to projektant s ohledem na původní skicu i vývoj přání a pochopení možností paní „B" vymodeloval dům ve 3D. Z animovaných průchodů interiérem projektového modelu byla nadšená – do té doby o domě snila, odhadovala, ale neviděla.

Fáze 5. Kdo pracuje a spolupracuje – nezlobí

Navazovala projekční a inženýrská činnost. Po vypracování dokumentace pro stavební povolení, které trvalo asi jeden měsíc, paní sama intenzivně pomáhala při řešení s úřady. Když je klient do tohoto procesu zapojen, mnohem lépe chápe přidanou hodnotu a snižuje se jeho potřeba firmu kárat za případné prodlení v rámci inženýringu. Ostatně toto se velmi vyplácí i u jiných staveb.

Fáze 6. Kdo je připravený, není překvapený a neztrácí čas

Termín realizace byl v těsném sledu po vydání ohlášení stavby. Paní „B" v návaznosti na stupňující se rodinné starosti ocenila minimalizaci časových prostojů obvykle plynoucích z požadavku firem typu: "přijďte, až budete mít stavební povolení a my vás zařadíme do výroby". Navíc firma v rozsahu prací počítala i s připojením objektu na okolní sítě a příjezdovou komunikaci.

 DSC1178Fáze 7. Není nad to, když přes důslednou a zdlouhavou přípravu stavba roste před očima a všechno vypadá tak, jako na monitoru před půl rokem

Nyní probíhá včasná a hladká realizace, která je důsledkem pečlivé a komplexní přípravy návrhu stavby s nutností definování výběru materiálů a designu. Klient však musí respektovat své časové i finanční možnosti. Jde o to snažit se věci promýšlet dopředu, být upřímný k sobě i partnerům v boji. Zodpovědností všech je říkat a přijímat věci tak jak jsou beze strachu, výčitek či deformací. Stále častěji si dnes lidé myslí, že se všichni rozkrájí, aby jim splnili, co jim na očích vidí, ale nejsou ochotni za to vůbec přinést vlastní aktivitu a zaplatit adekvátní sumu.

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora