Tisk
Reportáž ze stavby. Dům, který může růst

Reportáž ze stavby. Dům, který může růst

Komerční sdělení | Pondělí, 29. duben 2019 |

Přidat na Seznam.cz

Pojďte se s námi projít po pomyslné cestě, po které budou kráčet i mnozí z vás. Na příběhu vzniku jednoho domu vám chceme ukázat, jak se vlastně rodí rodinný dům, co všechno se řeší dříve, než se poprvé bagr zaryje do země, a co všechno vás i nás čeká během realizace. Netvrdíme, že vždy všechno probíhá podle nastíněného scénáře, ale v případě naší firmy tomu tak ve většině případů je.


Výběr pozemku

Někdy nás klienti přizvou ke spolupráci už v době, kdy vybírají pozemek. Projíždíme s nimi vybrané lokality, zvažujeme plusy a mínusy a pomáháme s utvářením představ, co by se na kterém pozemku dalo postavit. V tomto případě však už měli klienti pozemek vybraný. Bylo to doslova „pole neorané" – rozparcelovaný kus pole, ve kterém se teprve začaly objevovat první stavby. Takové zadání osobně vnímám jako složitější, protože nevíme, co v okolí vyroste a není zde na co navázat. Je dobré včas komunikovat se sousedy a zjišťovat, jaké jsou jejich plány. Místo jsme si společně prošli, pozorovali nesourodou zástavbu v okolí a ukazovali si přímo v reálu, jaké domy se investorům líbí a jaké ne.

001 pozemek


Návštěva doma

„Osobně vnímám jako velmi důležitou fázi návštěvu stávajícího bydlení klienta. Pomáhá mi to poznat jeho životní styl, pochopit jeho konkrétní představy a přizpůsobit plánovaný dům jeho individuálním potřebám. Často se v této fázi dozvím detaily, které se pak můžou odrazit v domě a vytvořit tak pocit sounáležitosti klienta s jeho novým domovem," říká Ing. Irena Truhlářová z firmy ARCHCON atelier.


Práce na studii

Vytváření návrhu se věnujeme asi čtyři měsíce. Nejprve musíme prověřit stavební regulativy a možnosti napojení na sítě v dané oblasti. Zpočátku pracujeme ve variantách a klienta maximálně vtahujeme do děje.

004 hmota


Asi v polovině cesty si odsouhlasíme dispozici a hmotové řešení, ladíme návrh do detailu (fasády, řešení venkovních úprav, koncept interiéru) a připravujeme podklady pro energetickou optimalizaci a první cenovou nabídku. V tuto chvíli také žádáme o stanovisko odboru územního plánování, jehož získání může trvat i šest měsíců.


006


Během vytváření studie přišli klienti s ideou domu, který může růst. Vymýšleli jsme jej tedy tak, aby bylo možné realizovat přístavbu pokoje pro hosta, kryté stání a krytou terasu až v druhé etapě, což byl vzhledem k řešení dotace Nová zelená úsporám poměrně oříšek.


010


Energetická optimalizace

Pokud máme ve studii definované skladby konstrukcí, základní koncept statiky a specifikace materiálů, můžeme zpracovat energetickou optimalizace do pasivního standardu. Řešit optimalizaci v tuto fázi má největší smysl, protože je možné ovlivnit celkový koncept domu, zasáhnout do konstrukcí, měnit rozměry či polohy oken atd.

Obvykle se porovnává několik způsobů technického zařízení budovy (vytápění, ohřev teplé užitkové vody, vzduchotechnika, zapojení fotovoltaiky). Porovnávají se pořizovací a provozní náklady. Nicméně investoři většinou volí srdcem.

011a energetika

Zdroj: Porsenna, o.p.s.


Rozpočet na studii

Podle informací ze studie zpracujeme rozpočet, který ověří předpokládané náklady, aby investor věděl, s čím má počítat. Je to takové první "zrcadlo" reality. Investoři zde vidí finanční dopady vybraných materiálových řešení. Výsledek diskuze nad kalkulací následně zapracováváme v dalším stupni dokumentace.


Práce na projektu

Když máme v ruce výstupy z energetické optimalizace, předběžného rozpočtu a kladné stanovisko odboru územního plánování, můžeme se pustit do projektu. Pro rodinné domy ve většině případů zpracováváme tzv. jednostupňový projekt. Použijeme jej pro projednání na úřadech a zároveň se podle něj realizuje, protože je v podrobnějším měřítku (1:50), obsahuje materiálové specializace, knihy skladeb, knihy výrobků a zejména knihu detailů. V rámci projektu se věnujeme i výběru materiálů podle předložených vzorků.

012-porada


Projednání na úřadech

Rodinné domy většinou projednáváme ve společném územní souhlasu a ohlášení. Podmínkou jsou však dobré vztahy se sousedy, kteří podepíšou souhlas se záměrem. Podle správních lhůt by mělo být možné stavět do asi tří měsíců, realita je však jiná, úřady jsou v současné době přehlcené a výjimkou není ani šesti měsíční lhůtaPokud nelze získat všechny souhlasy, podstoupíme společné územní a stavební řízení – lhůty jsou však delší a správní poplatky vyšší. Pokud řešíme s domem zároveň malou domovní čističku, je zapotřebí zahájit její projednání ještě před podáním projektu na úřad.


Příprava výrobní dokumentace

Na základě prováděcí dokumentace připraví Dřevostavby Biskup závazný detailní položkový rozpočet. Pro stavbu na klíč je limitní, aby dokumentace obsahovala veškeré informace pro jednoznačné definování materiálů a koncových prvků. Pečlivost v přípravě se promítne do hladkého průběhu stavby a absenci víceprací. Po odsouhlasení kalkulace zpravidla přistupujeme k podpisu smlouvy o dílo.


Výroba domu

Výroba domu probíhá v obráběcích centrech. Na základě výrobní dokumentace se vytvoří reálný 3D model konstrukce s veškerým opracováním, který se následně převede do NC dat pro opracování. Z těchto dat se rovněž připraví neméně důležitá montážní dokumentace.


Stavba domu

Pro tuto pasivní dřevostavbu jsme zvolili založení na pěnoskle. Je to ideální varianta mimo jiné proto, že mezi úrovní podlahy v interiéru a terénem nevzniká velký výškový rozdíl, protože tepelná izolace je umístěna až pod deskou. Další výhodou je, že dřevěná konstrukce není "utopená" v tloušťce pod lahy a tím se minimalizuje riziko kondenzace v patě konstrukce.

013 IMG_9721

obr.: Rozvody ležaté kanalizace


014 IMG_9781

obr.: Instalace odvětrání radonu


019 IMG_0699

obr.: Svislé nosné konstrukce dolní podlaží


021 IMG_0746

obr.: Realizace střešní konstrukce


Interiérové práce

Po montáži oken je dům již uzavřený a začínáme pracovat uvnitř objektu. Nejdříve si připravíme rozvody. Po provedení prostupů následuje první Blower door test, který ukáže kvalitu napojení všech konstrukčních prvků, osazení oken a provedení prostupů. Poté pokračujeme v dokončovacích pracíchch v interiéru až do úplného finále. Posledním krokem před předáním díla je provedení konečného Blower door testu, který potvrdí správné provedení obálky domu a je jednou z podmínek správného a předpokládaného fungování domu.

025 20160729-IMG_9974

obr.: Osazení ventilátoru do dveří


028 20160811-IMG_1197

obr.: Instalace podlahového vytápění


026 20160729-IMG_0015

obr.: Ověřování těsnosti oken pomocí kouřové tyčinky


 

„Na celém procesu výstavby je důležitá precizní příprava. Na stavbě není prostor pro improvizaci. Vše musí být do detailu připraveno předem. Kontrolní dny pak mají příjemnou atmosféru, kde se jen kontroluje souhlas s dokumentací a kvalita provedených prací. Je to také hlavní předpoklad pro dodržení hladkého průběhu vzhledem k naplánovanému harmonogramu," říká Jaroslav Jiruška.

Jak se tady bydlí?

Celý proces realizace od studie přes projekt až po samotnou výstavbu byl velice příjemný a inspirující. Překvapila nás míra detailu, která byla už při studii řešena, ale ukázalo se to jako výborná cesta, protože navazující položkový rozpočet byl proveden také precizně a nečekala nás žádná překvapení a více práce v průběhu stavby. Po dvou letech bydlení jsme velice spokojeni s denním životem v domě, a to zejména proto, že jsme o mnoha věcech pečlivě přemýšleli už při plánování a paní architektka Truhlářová tak mohla zpracovat naše konkrétní požadavky. A teď funguje vše, jak má a neměnili bychom.

Více info: www.archcon.cz

DaS 2-2019

Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop