Tisk
HAAS FERTIGBAU: <small>Možnost rychlé sanace dřevostaveb a montovaných domů po povodních</small>

HAAS FERTIGBAU: Možnost rychlé sanace dřevostaveb a montovaných domů po povodních

Dagmar Šimonová | Pátek, 26. červenec 2013 |

Přidat na Seznam.cz

Povodně s sebou přinesly vedle lidské katastrofy pro obyvatelstvo především také nepředstavitelné materiální škody. V postižených oblastech utrpělo těžkou újmu mnoho budov. Také u dřevostaveb a montovaných domů v první řadě platí: voda musí ven! Zkušenosti s povodněmi v roce 2002 ukázaly, že vysušení a sanace škodjsou relativně snadnou záležitostí.

Protože rozsahy škod nebyly v postižených oblastech dosud známé, nejsou pro potřebná okamžitá opatření k dispozici žádné údaje nebo jsou tyto údaje nedostatečné. Přesto se musíme podle nejlepšího vědomí a svědomí pokusit poskytnout rady, jak provést sanaci.

Na stopě škodám – ihned odkryjte provlhlou konstrukci

Nejdůležitější instrukce zní: ihned odkryjte provlhlé konstrukce, abyste umožnili rychlé vysušení a zabránili následným škodám. Pokud nosnou dřevěnou konstrukci neodkryjete v co nejkratší době a zpozdí-li se sanační opatření o celé měsíce, musíte počítat s napadením plísněmi a houbami a dlouhodobě také s trouchnivěním.

Odkrytí konstrukce a všechna sanační opatření je v každém případě nutno provádět ve spolupráci s firmou, která se zabývá stavbou montovaných domů a dřevostaveb, protože sanace zasahuje do nosné a výztužné konstrukce budovy. Následující návrhy ukazují možný způsob sanace, nelze je ale aplikovat ve všech případech v poměru 1:1 na příslušný objekt.

Zjištění rozsahu škody – statika není ohrožena

02Rozsah případné škody se řídí podle nejvyšší hladiny velké vody v době katastrofy. Až k této značce se musí odkrýt konstrukce a zkontrolovat vlhkost. Statika dřevěné struktury není ohrožena ani v provlhlém stavu. Není-li očividné žádné zatížení vlhkostí, mělo by se provést přesné měření vlhkosti stavebních materiálů (dřeva, izolačních materiálů, obkládacích materiálů atd.). Je-li po vyhodnocení kontroly zjištěno zatížení vlhkostí, musí se konstrukce každopádně zcela odkrýt.

Odkrytí až po nosnou část stropu

Provlhlé obkladové materiály, izolační materiály a podobně, které se nacházejí na postižených částech stavby, je nutno odstranit do výšky zhruba 30 cm nad značkou velké vody. Nevýznamně poškozenou rovinu desky (vyztužení) byste se přitom měli pokusit zachovat. Není-li to možné, je nutno ji odstranit a ze statických důvodů ji postupně opět nahradit. Doporučujeme odkrýt stěny vlhkých prostor z vnější strany, protože tak není nutné kompletně ostranit instalace na čelní stěně.

01Rovněž podlahovou konstrukci je nutno odstranit až po nosnou část stropu. To znamená, že v postižené části musíte zcela odstranit mazaninu, abyste mohli odstranit také kročejovou izolaci. U stávajícího podlahového topení je nutno okrajové plochy u stěn odkrýt alespoň v šířce 20 cm, aby odpařující se vlhkost nepronikala zejména při umělém vysušování do dřevěné konstrukce. Je-li nyní nosná dřevěná konstrukce (sloupky zárubně, prahy atd.) odkrytá, měli byste z ní odstranit nečistoty (bahno).

Nyní lze dřevo vysušovat několik týdnů. Sušení můžete urychlit dobrým větráním, přidáním pohybu vzduchu (ventilátory), topnými zařízeními a vysoušeči. Zvláštní pozornost je přitom nutno věnovat všem stykovým spárám, spojům a čelním plochám dřeva, aby se zabránilo tvorbě ložisek vlhkosti. Pamatujte například na to, aby mohla vyschnout oblast mezi pozednicí a stropem nad podzemním podlažím. V žádném případě nesmíte dřevěnou konstrukci uzavřít příliš brzy a začít s dokončovacími pracemi. Pro jistotu byste měli změřit vlhkost, aby se potvrdila suchost (u ≤ 18 %) dřeva.

Dokončovací práce

4Po vysušení dřevěné konstrukce musí případné škody vzniklé na konstrukci posoudit odborník a tam, kde je to nezbytné, se provede sanace. Poté můžete zahájit klasické dokončovací práce (nanesení nové izolace, obnovení parozábran, obložení stěn obkládacími materiály, instalace í domovní techniky atd.). Přitom je nutno dbát na to, aby byly splněny požadavky ohledně požární, zvukově izolační a tepelně izolační ochrany. U starších budov doporučujeme při sanaci modernizovat tepelně izolační stav budovy podle aktuálního stavu techniky.

Sanační kroky pro montované domy s kombinovanou dřevěnou konstrukcí:

Provádějte pouze s odborným poradenstvím výrobců dřevostaveb a kontrolních orgánů!

  • 1. Vnitřní obložení je nutno odstranit zhruba 30 cm nad značku velké vody.
  • 2. Vyjměte provlhlou tepelnou izolaci.
  • 3. Odstraňte podlahovou konstrukci včetně mazaniny.
  • 4. Nosnou konstrukci částečně znečištěnou bahnem můžete očistit vysokotlakým čističem nebo zahradní hadicí.
  • 5. Nechte nosnou konstrukci vyschnout.
  • 6. Opakujte měření vlhkosti dřeva u nosné konstrukce (u ≤ 18%).
  • 7. Umístěte novou tepelnou izolaci, obložte stěny, obnovte parotěsnou vrstvu, případně renovujte fasádu a proveďte finální práce.

Připraveno k nastěhování během krátké doby

3Při důsledné realizaci návrhů a za příznivých podmínek lze dřevostavbu poškozenou velkou vodou plně sanovat a připravit k nastěhování již v krátké době. Montovaná dřevěná konstrukce má tu výhodu, že rychle vyschne. A to ze dvou důvodů: vysušovaná hmota je malá a odkrytím konstrukce se zvětší její povrch. To znamená, že ten, kdo rychle reaguje a začne se sanací hned, může se za několik týdnů nastěhovat zpátky.

Autor: Dipl.-HTL-Ing. Klaus Peter Schober, Holzforschung Austria, Franz Grill-Straße 7, A-1030 Vídeň, fax: 01/798 26 23 – 50, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.holzforschung.at