Tisk
Izolace: <small>5 důvodů pro PIR a PUR pěnu</small>

Izolace: 5 důvodů pro PIR a PUR pěnu

Dagmar Čechová | Středa, 07. leden 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Při porovnávání základní vlastnosti jednotlivých izolantů se umístí na jednom z prvních míst polyisokyanurátová pěna (PIR) a polyuretanová pěna (PUR).
Je charakteristická svou světle žlutou barvou, nízkou váhou a výbornou tepelně izolační schopností. Svým součinitelem tepelné vodivosti předčí téměř všechny běžně využívané izolanty.

PIR a PUR pěnaPIR i PUR pěna je makromolekulární materiál – tzv. termoset založený na organickém základu. Vzniká vzájemnou exotermní reakcí diphenyldiisocyanátu a směsi vícesytných alkoholů, methylenových bifenylů, aktivátorů, katalyzátorů, retardérů hoření a vody.

Po smíchání komponentů
dochází k chemické reakci, při níž je uvolňován oxid uhličitý, který pomůže vytvořit uzavřenou buněčnou strukturu izolantu (v případu tvrdých pěn), tak mají i zvýšenou hydroizolační schopnost.

PIR a PUR pěna1. Výborné tepelně izolační vlastnosti

Nejlepším tepelným a hlukovým izolantem je vakuum. Není v něm vzduch, nedochází k přenosu tepla. Pro izolování staveb však není využíváno kvůli velké složitosti konstrukcí a ceně.
Součinitel tepelné vodivosti u PIR a PUR pěny je 0,020 – 0,036 W/m2K. Například běžná kompaktní PIR deska o tl. 240 mm má tepelný odpor R cca 10 m2K/W, zatímco z běžného polystyrenu toho dosáhne až při tl. cca 400 mm. Tenčí stěny umožňují více obytného prostoru.

PIR a PUR pěna2. Nízká nasákavost a dobrá difuze

Faktor difuzního odporu se pohybuje u měkkých pěn okolo µ = 3, jsou ideální u difuzně otevřených skladeb – stavba je dokonale tepelně izolována a umožňuje vodním parám z interiéru přirozeně expandovat ven. Nejčastěji se užívají pro izolaci horní části stavby jako zateplení stěn, stropů, střech a dalších součástí.
V druhém spektru jsou zastoupeny tvrdé pěny, které jsou difuzně uzavřené (µ > 100). Ty se používají pro dokonalou hydroizolaci spodní stavby či jako vnější izolace pro finální úpravy povrchu střechy.

PIR a PUR pěna3. Nízká hmotnost

Měkké pěny s vysokou hodnotou expanze mají objemovou hmotnost nižší, pohybující se v rozmezí 6 – 10 kg/m³. Tvrdé pěny s menší expanzí se naopak dostávají na hodnoty okolo 40 – 65 kg/m³. V obou případech jde ve srovnání s běžnými izolanty o velmi nízké hodnoty, hodí se proto pro rekonstrukce, kde nepřitěžujeme stávající konstrukci. Díky nízké hmotnosti a výborné přilnavosti k povrchu jsou tyto pěny samonosné a nepotřebují další podpůrné konstrukce.

PIR a PUR pěna4. Stálost

Nízká hmotnost souvisí také s tvarovou stálostí pěn. Nepůsobí na ně tak velká gravitační síla, takže jsou stabilní a plní svou izolační funkci po dobu celé životnosti stavby. PIR a PUR pěny výborně odolávají velkým rozdílům teplot v konstrukci od - 190 °C po 140 °C s objemovou změnou max. do 0,5 %. Vzniká souvislý uzavřený povrch bez trhlin a tepelných mostů.

PIR a PUR pěna5. Široké spektrum použití

PIR a PUR materiály najdeme i ve výrobcích, kde bychom je nečekali. PUR pěna může mít podobu molitanu, používá se i pro podrážky bot, tepelnou izolaci nádrží, chladniček, potrubí apod. Oba izolanty se celosvětově hojně využívají – v průmyslově vyspělých zemích připadá zhruba 7 kg pěny na 1 obyvatele!
Volí se mezi prefabrikovanými tuhými deskami a aplikací přímo na stavbě. Prvně jmenovaná forma je k dispozici ve velké škále rozměrů, tuhosti a úpravě povrchů, druhou využíváme především tam, kde je složité členění detailů a nutnost dokonale obklopit stavbu.

Petr Houška

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »