Previous Page  8 / 180 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 180 Next Page
Page Background

6

v i z e

Pasivní dům roku

Soutěž představuje a oceňuje nejzajímavější

úsporné domy na území České republiky,

ať už rodinné, bytové, administrativní, ale

i školy, domy úplně nové nebo do úsporné

energetické třídy zrekonstruované. Cílem je

představit široké veřejnosti moderní české

stavby 21. století a ocenit nejlepší úsporné

projekty současnosti. Soutěž vyhlašuje

již druhým rokem společnost ABF a. s.,

koordinaci zajišťuje nezávislá organizace

Centrum pasivního domu. Akce se koná pod

záštitou Státního fondu životního prostředí

České republiky. Slavnostní vyhlášení

vítězů pak proběhne na veletrhu FOR PASIV

2017 v Praze. Třináct finalistů i čtyři vítěze

roku 2016 najdete na

www.

soutez.pasivnidomy.cz

.

Před jedenácti lety zakládal Jan Bárta Centrum pasivního domu s vizí dostat české stavebnictví

na světovou úroveň. Své zkušenosti čerpal z Belgie a Německa. Slovo „pasivní dům“ v té době

znělo českým uším jako z jiného světa. Žádný pořádný u nás nebyl. Nyní je takových domů

přes dva tisíce. A za tímto úspěchem stojí Centrum pasivního domu, dnes už široce uznávaná

poradensko-vzdělávací nezisková organizace v oblasti stavebnictví.

B

yla to sázka na hodně nejistou kar-

tu. To, co v zahraničí bylo bráno

jako ověřený funkční přístup, se u nás

potýkalo s velkou nedůvěrou. „Začátky

skutečně nebyly jednoduché. Ale nyní

už mohu bez pochyb říci, že jsme šli tou

správnou cestou,“ říká spokojeně Jan

Bárta. Kritérium energetické úspornos-

ti se etablovalo jako jeden z klíčových

bodů, který investoři požadují při stav-

bě nebo rekonstrukci domu. Vědí, že

jim přinese nejen dlouhodobé finanč-

ní úspory, ale především zajistí zdravé

vnitřní prostředí v domě a učiní je nezá-

vislými na energiích.

Členské firmy jako spolehliví

partneři

Centrum pasivního domu (CPD) je

dnes největší českou platformou, která

moderuje diskusi v oblasti výstavby bu-

dov v pasivním, nulovém a aktivním stan-

dardu napříč expertní i laickou veřejností.

Sdružuje přes stovku prověřených firem

v oboru, které energeticky nejúspornější

domy navrhují, staví nebo pro ně vyrábí

technologie a komponenty. Členské fir-

my CPD jsou tak vyhledávanými partne-

ry, kteří jsou pro investory zárukou kvalit-

ního a precizního provedení stavby.

Být tu pro všechny – od odborníků

až po děti

Na začátku se CPD soustředilo na to,

jak téma energetické náročnosti budov

vnést do české diskuse. Poměrně rych-

le vznikla rozsáhlá platforma, která svými

aktivitami pokrývá celou Českou repub-

liku. Dnes tak radí nejen investorům, ale

nabízí i komplexní vzdělávací program

pro začínající i etablované odborníky.

Jejímu nezávislému hlasu naslouchají

politici na obecní, krajské i státní úrovni.

A v neposlední řadě CPD dobře a zábav-

ně vzdělává nejmenší děti i starší mládež,

aby rozuměly tomu, proč je důležité, v ja-

kých domech bydlíme, učíme se a tráví-

me volný čas.

Dát českým domácnostem

nezávislost

„Vážíme si několika velkých úspěchů,“

podotýká Bárta. „Společně s dalšími

odborníky jsme přispěli k tomu, že Nová

zelená úsporám se stala dlouhodobým

programem, který funguje motivačně pro

investory a zároveň podporuje staveb-

nictví, čímž podporuje celou ekonomi-

ku. A její současné nastavení je natolik

dobré, že nám ji – v dobrém slova smy-

slu – závidí kolegové a partneři v sou-

sedních státech. Proškolili jsme tisíce

odborníků a díky tomu se lidé, kteří se

rozhodnou stavět nebo rekonstruovat,

mají na koho obrátit. Vytvořili jsme velký

zábavně-vzdělávací program pro mladší

i starší děti, který zahrnuje putovní výsta-

vu, dětskou knížku a také skvělý interak-

tivní hrací web

www.divnoostrov.cz.

Kaž

­

dý rok pořádáme Dny pasivních domů

v Česku. Díky tomu všemu se velmi vý-

razně zvýšila poptávka i nabídka po ener-

geticky úsporných stavbách a tím po-

máháme k větší energetické nezávislosti

budov v Česku. A to vše s ohledem na

životní prostředí.“

A začne se pořádně větrat!

Dále se chce Jan Bárta se svým týmem

soustředit zejména na úspěšnou osvě-

tu dětí. Velkým tématem by se měla stát

také kvalita vnitřního prostředí v budovách

s důrazem na to, jak významně ovlivňuje lid-

ské zdraví. „Uděláme vše pro to, abychom

naučili české domácnosti, školy, školky

a všechny další velké budovy větrat a uží-

vat si čerstvý vzduch,“ uzavírá s úsměvem

Jan Bárta. A nezapomíná přitom ještě zmí-

nit, že pro odborníky již nyní chystá CPD

workshopy a další vzdělávací akce zamě-

řující se na nalézání a řešení chyb na stav-

bách i při navrhování.

Pasivní

domy

v Česku

rostou

jako houby

po dešti