Tisk
Starý okál s novou tváří 2

Starý okál s novou tváří 2

a.janousek | Středa, 16. leden 2013 |

Přidat na Seznam.cz

okal2Důvodem rozhodnutí rekonstruovat starší dům typu OKAL nebývá ani tak jeho vzhled jako spíše nevyhovující tepelná bilance. Nedostatečně zateplené obvodové stěny nebyly v době levných energií významným problémem, v současné době však představují výrazné zatížení rodinného rozpočtu.

okal3okal4Montované domy z doby mezi roky 1965 až 1980 plnily požadavky tehdy platných vyhlášek o tepelné izolaci, nárokům aktuálních požadavků už ale neodpovídají. Z tohoto důvodu je energetická modernizace pláště budovy a případné technické přizpůsobení zařízení úsporám energie a nákladů bezpodmínečně žádoucí.


okal5okal6Energetické ztráty jednotlivých konstrukcí stavby se většinou liší. Nejvýznamněji se na nich podílí vytápění a obvodové stěny, velký vliv ale mají také okna, střecha a větrání (viz obrázek). Přestože v místnosti vytápíme na vysokou teplotu (23,5 °C), způsobuje špatná izolace velké teplotní rozdíly a v domě o dobré tepelné pohodě nemůže být ani řeči. Naopak dobrá tepelná izolace přispívá i při nižších teplotách místnosti (19,5 °C) k menším teplotním rozdílůma k příjemné pohodě.

okal skladbaokal skladba (2)Výměnou stávající tepelné izolace v obvodovém plášti staršího montovaného domu zlepšujeme nejen jeho energetickou bilanci, ale i obytný komfort. Vyšší teploty povrchů stěn, stropů a podlah vnímáme jako příjemné a zároveň můžeme díky tomu vytápět vnitřní prostor na nižší teplotu. Při revitalizaci se rozebírají skladby obvodových stěn a střech, nefunkční vrstvy se nahrazují novými a doplňuje se tepelná izolace. Většinou se neobejdeme ani bez výměny oken a v případě podsklepeného domu také bez drenáže a izolace proti vlhkosti. okal9okal10Podlahu nad nevytápěnými místnostmi, resp. nad základovou deskou je vhodné doplnit o novou izolační vrstvu, která zajistí její příjemnější povrchovou teplotu.

okal13okal14Aby se při plánované modernizaci předešlo chybám nebo se nezapomnělo na důležité detaily, měla by být provedena odborná analýza budovy. „Odborná kompetence je v tomto případě více než žádoucí," vysvětluje Dipl. Ing. Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení Fermacell.


 okal11okal12Při úvahách o revitalizaci starého Okalu také majitelé často zvažují otázku, zda ponechat starý vytápěcí systém, nebo jej nahradit novým. Odpověď je podle Jaroslava Benáka jasná: „Obecně doporučuji ještě před nákladnou výměnou stávajícího vytápěcího systému prozkoumat všechny možnosti pro snížení tepelných ztrát. Energetickým zdokonalením pláště budovy, respektive jednotlivých stavebních součástí může být za snížení teploty přiváděné vody stávající topný systém provozován efektivněji, nebo může být nové zařízení dimenzováno jako menší a tím i hospodárnější. Aby bylo možno optimálně využívat energetickou efektivitu moderního zařízení, je nutný výpočet potřeby tepla i výpočet nových topných těles resp. podlahového topení."

okal ztratyokal dobre

 

 

 

 

Foto: RD RÝMAŘOV

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »