Jak funguje technologie čištění dřeva suchým ledem a v čem je unikátní

Jak funguje technologie čištění dřeva suchým ledem a v čem je unikátní

Markéta Kristová | Úterý, 15. srpen 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Mezi metody čištění a oživení starších dřevěných prvků přibyla nová, efektivní a ekologická metoda čištění peletami suchého ledu. Kromě údržby a renovace straších dřevěných povrchů obecně se v poslední době začíná prosazovat i v oblasti dřevostaveb. Při čištění dřevěných povrchů dosahuje oproti jiným metodám vysoké efektivity. Na jakém principu funguje?

Jak již sám název napovídá, jde o technologii čištění, která je velmi podobná klasické metodě tryskání s použitím pevných částic. Tryskacím médiem ovšem nejsou ocelové broky, písek nebo podobné materiály, ale pelety (granule) suchého ledu. Samotné čištění probíhá ve třech fázích. Tyto tři fáze nečistotu z čištěného povrchu oddělí, aniž by se zásadně narušil povrch dřeva.

  • V té první, mechanické, dopadají pelety suchého ledu, unášené proudem stlačeného vzduchu, rychle na čištěný povrch, čímž efektivně naruší nečistotu.
  • Druhá fáze se projevuje termickým účinkem, protože nízká teplota pelet způsobí ochlazení usazených nečistot tak, že se stávají křehkými a lehce oddělitelnými od čištěného povrchu.
  • A konečně třetí a poslední fáze sublimační – dochází až k 700násobnému zvětšení objemu pelet a explozivnímu efektu.

DrevoaStavby.cz Technologie čištění dřeva suchým ledem krystaly suchého ledu

obr.: Pelety suchého ledu mají průměr od 1,7 do 16 mm a používají se především jako tryskací činidla pro proces tryskání suchým ledem. Autor: Pixura, Zdroj: Dreamstime

Pryč se starými nátěry, plísní a řasou na dřevě


Tryskání dřevěných povrchů suchým ledem je další metodou čištění, která je na rozdíl od jiných způsobů rychlá, šetrná a bezodpadová. Je vhodná na vnější povrchy dřevostaveb (chaty, sruby, roubenky, hrázděnky, atd.), jako jsou např. vnější trámy, dřevěná obložení a štíty, ale třeba i dřevěné ploty a vrata. Právě u hrázděných staveb bývá požadavek na odstranění starých nátěrů při co největší možné citlivosti a co nejmenším úbytku materiálu.

V interiéru lze čistit nejen dřevěné obložení a trámy, ale i dřevěné schody a další dřevěné plochy. Technologie čištění suchým ledem je navíc schválena památkovým ústavem a díky tomu ji lze použít i u památkově chráněných objektů. Nejčastěji se touto metodou z dřevěných povrchů odstraňují zbytky starých barev a laků, kterých je možné se zbavit i při minimální ztrátě dřevěného materiálu.

DrevoaStavby.cz Technologie čištění dřeva suchým ledem očištěná půda suchým ledem

obr.: Půdní prostor s dřevěnými prvky očištěnými pomocí metody tryskání suchého ledu. Foto se souhlasem: Dry Ice Technology

Dalším častým problémem dřevostaveb je znečištění plísní nebo řasou, které vzniká při vystavení dřeva dlouholeté vlhkosti. Proces u plísní a řas je shodný, suchý led řasu nebo plíseň podchladí, ta zkřehne a následně je odstraněna z tryskaného povrchu. Suchý led ze dřeva odstraní i grafity, kusy zaschlé omítky a další znečištění.

DrevoaStavby.cz Technologie čištění dřeva suchým ledem Peletizér na výrobu pelet suchého ledu

obr.: Pro výrobu pelet suchého ledu slouží zařízení zvané peletizér. Foto se souhlasem: Dry Ice Technology

Úbytek dřeva při čištění je jen minimální


Dřevo dostane po čištění svou původní barvu a svěžest, působí jako nové a krásně se rozjasní. Suchý led se oproti ručnímu nebo strojnímu broušení dostane do všech nepřístupných míst, neobsahuje vodu, choroboplodné zárodky, je bakteriostatický, netaje a nezanechává mokré stopy. Díky tomu dřevo nenasákne vlhkost, která by mohla podpořit jeho degradaci a plíseň.

DrevoaStavby.cz Technologie čištění dřeva suchým ledem Tryskání suchým ledem v praxi

obr.: Častým příkladem použití metody čištění dřeva suchým ledem jsou rekonstrukce půdních prostor ve starších domech, kde také často vzniká požadavek na pohledovost původní dřevěné konstrukce. Suchý led trámy vyčistí a dřevo dostane svou původní barvu. Foto se souhlasem: Dry Ice Technology

Všechny tři fáze tryskání vytvářejí na povrchu dřeva nevhodné podmínky pro růst plísní, řas, mechů a hub. Bonusem není tedy pouze čistý, ale i ošetřený povrch dřeva, ochráněný před budoucími nepříznivými vlivy. Při čištění dřeva dochází jen k minimálnímu úbytku dřevěného materiálu, což je významný faktor při volbě technologie. Problematické, ale zvládnutelné, je čištění i velmi měkkého nebo ztrouchnivělého dřeva. Tam už díky ztrátě pevnosti dochází k částečnému úbytku materiálu, přesto se dají nastavit tak šetrné provozní podmínky, které to umožní.

DrevoaStavby.cz Technologie čištění dřeva suchým ledem Čištění dřevěných trámů

obr.: Půdní prostory škola rozhodla předělat na podkrovní učebnu. Trámy se měly stát viditelnou součástí prostoru a bylo tak zapotřebí je vyčistit od letité vrstvy nánosů a nečistot. Metoda čištění suchým ledem slibovala oproti jiným způsobům největší rychlost, které taky dostála. Foto se souhlasem: Dry Ice Technology

Slovo odborníků


Technologií čištění suchým ledem se zabývá naše nově vzniklá společnost Dry Ice Technology s.r.o. Stěžejní pro provoz této metody čištění je poměrně sofistikované zařízení – zásobník na skladování oxidu uhličitého, peletizér na výrobu pelet, termoboxy a tryskací stroje. S tím nám pomohl náš partner, společnost Messer Technogas s.r.o., u kterého jsme dostali veškerou podporu při realizaci a uvedení do provozu.

Počátek služby čištění suchým ledem začíná už v místě naší společnosti. V zásobníku se skladuje kapalný oxid uhličitý a pelety suchého ledu - granule pevného skupenství se vyrábějí v zařízeních, která se nazývají peletizéry. V tomto zařízení přechází kapalné CO2 do skupenství pevného a pomocí výstupní matrice jsou pelety formovány do požadovaného tvaru (průměr od 1,7 do 16 mm).

Při atmosférickém tlaku peleta sublimuje (přechází z pevného skupenství do plynného), a proto se musí vyrobené pelety skladovat v tzv. termoboxech. V těchto boxech se pelety dopravují i k našim zákazníkům. Povrchová teplota samotné pelety je zhruba -78 °C. Před čištěním dřeva se pelety nasypou do tryskacího přístroje, kde jsou unášeny stlačeným vzduchem do tryskací pistole a následně přímo na znečištěné povrchy dřeva.

DrevoaStavby.cz Metoda čištění dřeva suchým ledem odborníci

Foto se souhlasem: Dry Ice Technology s.r.o. a Messer Technogas s.r.o.

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop