Tisk
Starý okál s novou tváří 4

Starý okál s novou tváří 4

Petr Houška | Středa, 30. leden 2013 |

Přidat na Seznam.cz

 Důvodů pro změnu dispozičního uspořádání místností starší dřevostavby může být mnoho – změnila se situace rodiny, došlo ke změně majitelů či část domu nebo celý dům bude pronajat jako zdroj příjmů. Dobrým důvodem je i dílčí přizpůsobení aktuálním potřebám, tak aby dům odpovídal současným představám majitelů. Výjimkou není ani situace, kdy se rodina z domu odstěhovala, ale chce jej nadále využívat jako druhé nebo rekreační bydlení. Ve všech těchto a dalších případech je potřeba přistoupit k rekonstrukci.

Na otázku, na co by měl investor pamatovat při úpravách dispozičního uspořádání místností starší dřevostavby, odpovídá Jaroslav Benák, technický ředitel společnosti Fermacell: „S existujícími projektovými podklady by měl například zkontrolovat plány současného stavu nebo statické výpočty s cílem zjistit, které stavební prvky mohou být upravovány bez větších zásahů do nosné konstrukce budovy. Vyplatí se také analyzovat poměr nákladů a výnosů, aby se rozpočet na rekonstrukční práce nevymkl kontrole. Je dobré vědět, že změny vzhledu budovy mohou vést ke schvalovacím povinnostem podle stavebního zákona, počítat by se mělo i s možnostmi dodatečné elektroinstalace nebo komunikačních sítí."

Jestliže je rekonstrukce určena k účelům pronájmu nebo jako druhý byt, měl by investor prověřit specifické stavebně právní požadavky, například protihlukovou a protipožární ochranu nebo přístupnost objektu.

Vzdušnost a větší prostor

ZMENA DISPOZICEPříklad dispozičních změn, způsob jejich provedení a konečné dopady ilustruje níže uvedená rekonstrukce starší dřevostavby. Z půdorysu původního stavu je patrné typické rozdělení prostoru přízemí montovaného domu pro rodinu s dětmi. Velikost a uspořádání místností byly určeny jejich funkcí. Rekonstrukce se prováděla v době, kdy už děti s rodiči nebydlí, a cílem bylo zvětšení prostoru a komfortu bydlení.

Díky rekonstrukcise zvětšily obytné místnosti, ložnice i koupelny a kuchyně se stala součástí obytného prostoru. Změna tohoto dispozičního uspořádání místností vyžadovala statickou kontrolu a podléhala povinnosti stavebního povolení.

ZMĚNA DISPOZICE 01Zvětšení obytné místnosti:zrušením dětského pokoje a přemístěním nenosné příčky se zvětšila obytná plocha obývacího pokoje a ložnice. Řada skříní proti sedací soupravě může sahat až k vnější zdi, aniž koliduje s dveřmi na terasu, respektive do zimní zahrady.

ZMĚNA DISPOZICE 02Zvýšení komfortu v obytné oblasti:použitím stávajícího komínu pro odvod spalin z nového krbu dostal interiér nový prvek – krb pro pohodovou, romantickou atmosféru.

ZMĚNA DISPOZICE 03Kuchyně integrována do obytné a jídelní oblasti:částečným odstraněním nosné zdi a zabudováním nutného podvlaku v oblasti průchodu se kuchyně propojila s obývacím pokojem. Byla přesunuta nenosná příčka ve směru k hale a přesunuly se dveře do kuchyně. Vznikla moderní, otevřená, velkorysá atmosféra, plynoucí ze spojení obytné a jídelní oblasti. Do kuchyně je lepší a kratší přístup, postavení stolu a židlí v jídelní oblasti je flexibilní.

ZMĚNA DISPOZICE 04Zvětšení koupelny a zvýšení komfortu: spojením dřívější koupelny a druhého dětského pokoje částečným odstraněním nenosné příčky a uzavřením jednoho dveřního otvoru vznikly předpoklady pro lepší využití koupelny – zabudování sprchy se širokým otevřením v úrovni podlahy, instalace sauny a nových sanitárních objektů

Rekonstrukci podkroví plánujme pečlivě

PODKROVI 02„Při rekonstrukci střechy se nabízí široké spektrum úprav, například ve tvaru střechy, materiálu, velikosti a provedení střešní krytiny nebo ve výstavbě či rekonstrukci vestaveb a nástaveb," říká Jaroslav Benák ze společnosti Fermacell a dodává: „Projektování rekonstrukčních kroků je ovlivněno různými výchozími situacemi – záleží na skutečnosti, zda je podkroví již adaptováno k účelům bydlení nebo ne. V prvním případě připadá v úvahu energetická modernizace, standardní rekonstrukce nebo zásadní změna využití."

Při adaptaci podkroví s cílem vytvořit nový obytný prostor se předpokládá zásah do více součástí stavby: do podlah a nášlapných vrstev, stěn, šikmých stropů, štítových stěn (u určitých tvarů střechy) i do uspořádání vytápění, sanity, elektroinstalace a podobně. Opatření při rekonstrukci mohou být velmi rozsáhlá, každopádně vždy je důležité dodržovat:

V případě, že bude prováděna pouze energetická modernizace, může se uskutečnit levně svépomocí, samozřejmě za odborného vedení. Důležité je hned na začátku na místě s odborníkem stanovit potřebné kroky, které bude nutné provést. Při změně účelu užívání podkroví je třeba v důsledku změn v rozdělení prostoru vedle přizpůsobení energetickým požadavkům přihlížet i ke změněným statickým podmínkám. U běžné energetické modernizace podkroví zevnitř jsou používány převážně vláknité izolační materiály (desky) nebo volné izolační materiály pro vefukování. Jestliže obyvatelnost v průběhu modernizace nesmí nebo nemůže být omezena, používá se postup zvnějšku.

Pro nástavbu je dřevo ideálním materiálem

Nejnákladnějším způsobem modernizace rodinného domu je nástavba. Před vlastní realizací „střešní novostavby" totiž musí být odstraněna stávající střešní konstrukce. Kvůli zvětšení zatížení nástavbou je případně nutné zesílení spodní stavby. Pro tento účel jsou dřevostavby ideálním řešením, jak vysvětluje Jaroslav Benák: „Atraktivní je rychlost realizace dřevostavby, která se opírá o použití prefabrikovaných prvků, možnost rychlé montáže na stavbě a o suchý technologický proces. Tyto nástavby jsou charakteristické velmi dobrým poměrem mezi pevností a hmotností, lehkými a štíhlými konstrukcemi, flexibilním prostorovým uspořádáním, přesností a rovinností povrchu, vynikajícími protipožárními, akustickými a tepelnými vlastnostmi. Samozřejmostí je i snadná recyklovatelnost."

Fermacell má jako největší evropský výrobce sádrovláknitých a cementovláknitých materiálů s realizacemi podkroví a nástaveb u nás i v Evropě řadu zkušeností. Sádrovláknité desky garantují především suchý stavební proces, voda je potřebná pouze k rozmíchání spárovacího tmelu a u technologie lepených spár se bez vody dokonce obejdeme úplně. Pevnost desek umožňuje provádět lehké nosné konstrukce pro ztužení střechy a půdních trámů a současně provést pod obklady v koupelnách jen jednovrstvé opláštění a to bez zhuštění nosných profilů. Materiály Fermacell mají výborné akustické vlastnosti a je pro ně typická vysoká požární odolnost konstrukcí, nízká hmotnost konstrukcí a díky použití deskového materiálu i maximální rychlost montáže. Umožňují vedení všech instalací v příčkách a navíc jejich použití zvyšuje obytnou plochu podkroví o několik čtverečních metrů.

Foto Fermacell

 

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »