Časopis DŘEVO&stavby 4/2018
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 4/2018
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 65 Kč
Objednat časopis
Tisk
Nezapomínáte na komín?

Nezapomínáte na komín?

Redakce | Pondělí, 30. červenec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Máte komín? A věděli jste, že zákon vám přímo ukládá o komín prostřednictvím oprávněné osoby pečovat? Nezáleží na tom, jestli celou zimu vytápíte tuhými palivy nebo plynem, ani na tom, jestli si v kamnech v obýváku škrtnete párkrát za rok… Už druhý rok totiž platí novelizovaný zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb., který prostřednictvím vyhlášky č.34/2016 Sb. přímo určuje, co a za jakých podmínek je třeba udělat.

Jakkoli se situace v souvislosti s kotlíkovými dotacemi a modernizacemi způsobů vytápění mění k lepšímu, stále se zejména na venkově se začátkem topné sezóny mění jinak celkem čistý vzduch v shromaždiště spalin. Příčin může být celá řada, od nevhodného kotle přes nekvalitní palivo až po nesprávnou obsluhu, leckdy však může být na vině nesprávná údržba komínu. V něm se totiž hromadí pevné produkty spalování, které se v nejhorším případě můžou vznítit a způsobit požár celého domu.

P5140019Jak se tedy o komín správně starat, abychom nejen neobtěžovali sousedy dýmem, ale také splnili legislativní požadavky? Čištění, kontrola, nebo revize? Zákon a prováděcí vyhláška přesně definují, jak pečovat o komín podle výkonu připojeného spotřebiče a druhu paliva. Čištění spalinových cest se provádí mechanickým odstraněním pevných usazenin z komínového průduchu a z kouřovodů u spotřebičů. K čištění patří i vybírání pevných nečistot z neúčinné výšky komínového průduchu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty.

Při čištění se čistí i zařízení instalovaná na vrcholu komína jako jsou lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu apod. To všechno si dokáže zručný majitel domu zařídit sám, pokud disponuje vhodnými nástroji. Vhodné je proto nechat si první čištění předvést od kominíka, který poradí s výběrem nástrojů a zásadami bezpečného čištění.

 


Co je dobré vědět


Schiedel FINAL_cerna-1Samozřejmě pohodlnější a bezpečnější je vůbec svěřit čištění kominíkovi – služba vyjde řádově na několik stokorun, což v porovnání s rizikem pohybu na střeše není nijak závratná částka. Naopak kontrolu spalinové cesty může podle zákona provádět výhradně odborně způsobilá osoba.

Kontrola, kterou lze spojit s čištěními komína, spočívá v posouzení stavu a provedení spalinové cesty, odvodu a rozptylu spalin do ovzduší, přístupu ke spalinové cestě, dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebně-technického stavu. Pokud kominík usoudí, že je vše v pořádku, vydá majiteli stavby zprávu o tom, že spalinová cesta vyhovuje z hlediska bezpečného provozu, případně zapíše nedostatky, které je třeba odstranit.

Revize spalinové cesty je oproti čištění a kontrole méně častý úkon a provádí se například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína, změně druhu paliva nebo po komínovém požáru. Zpráva o revizi kompletní spalinové cesty včetně osazeného spotřebiče bude také nezbytným podkladem pro souhlas stavebního úřadu s užíváním novostavby.

Komentář odborníka

Ing. Valtr Sodomka soudní znalec v oboru kominictví, komíny

Má péče o komín v dřevostavbě nějaká specifika?
Celý proces návrhu, osazení, revize a pravidelné údržby spalinových cest v moderních stavbách a v dřevostavbách zvláště se poměrně vymyká historicky „tradičnímu“ přístupu. Přímo to souvisí s celkovým procesem zvyšování kvality staveb a snahou o minimalizaci jejich energetické náročnosti. Velice zjednodušeně lze říci, že spalinová cesta je jednou z klíčových konstrukcí, jejíž špatný návrh nebo provoz může způsobit až fatální problémy.

Zatímco klíčovým problémem starších staveb bylo především „zanášení a dehtování“ komínů, přináší osazení komínů v moderních stavbách další nároky na protipožární izolaci, provozní izolaci, vzduchotěsné prostupy obálkou budovy, tepelné zisky a podobně. Nově je kladen zvýšený důraz i na optimalizovaný provoz spotřebiče, který stav spalinové cesty přímo ovlivňuje. V této souvislosti je nutné pro moderní stavby a dřevostavby dbát především na kvalitu. Nejen projektant při návrhu a stavební firma při realizaci, ale rovněž revizní technik nebo kominík musí především odvést kvalitní práci. Rozhodně neobstojí nákup jakéhosi „papíru“ od „nájezdníka“ obcházející dům od domu.

Jak se liší čištění různých typů komínů?
Obecně lze akceptovat tvrzení, že co komín, to originál. Pro komíny od spotřebičů na pevná paliva to platí určitě. Čištění tedy vyžaduje specifické vybavení, které odpovídá danému komínu, při provádění revize nebo kontroly jsou navíc nutné speciální měřicí přístroje a kamery. Časová a nákladová náročnost, jakož i možnost svépomocného čištění, je dána konstrukcí konkrétní spalinové cesty, a to zejména její přístupností (zajištění přístupu k ústí komínu, ke kouřovodu a vybíracím dvířkům), čistitelností (osazení čisticích otvorů) a samozřejmě mírou znečištění. Rovněž je třeba používat odpovídající technické vybavení – při čištění štětkou zvolit správný materiál, rozměr a tvrdost, nepoužívat doplňky, které mohou poškodit komín (například ocelové koule) a v případě použití žebříku nebo obecně prostředků BOZP používat pouze certifikované výrobky. Nejlepší je samozřejmě svěřit výběr vybavení pro svépomocné čištění do rukou odborníka.

Je výhodné, i vzhledem k povinné údržbě, instalovat komín i do nízkoenergetické dřevostavby?
Určitě ano. Zejména možnost osazení topidla na kusové dřevo přináší takové výhody, že komín umožňující toto napojení by měl být součástí všech staveb a energeticky úsporných zvláště. Pokud je spalinová cesta navržena a provozována optimálně, nepředstavuje dodržení kontrolních předpisů žádnou větší zátěž. Na druhou stranu možnost vytápění kusovým dřevem představuje nejen pojistku proti výpadku „centrálního“ zásobování, ale i velmi lacinou, účinnou a ekologickou formu získání tepelné energie. Energie obsažená v kusovém dřevu se navíc nejen jednoduše skladuje, ale dokonce svým skladováním „narůstá."

Článek sestavil: Martin Klíma


Líbil se Vám článek?