Časopis DŘEVO&stavby 2/2015
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 2/2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 50 Kč
Objednat časopis
Tisk
Podkroví dřevostavby vlastníma rukama

Podkroví dřevostavby vlastníma rukama

Petra Vaňková | Čtvrtek, 23. duben 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Velký potenciál podkrovních prostor starších domů nelze popřít a byla by škoda jej nevyužít. S pokrokovými technologiemi je navíc možné dosahovat lepších a lepších parametrů a skvělého komfortu. Rekonstrukci můžeme vzít i do vlastních rukou, ušetřit za provedenou práci a odměnit se dobrým pocitem z vlastního přičinění na novém krásnějším bydlení.

Proměnit podkroví v příjemný a romantický obytný prostor je často jedním z ekonomických řešení, jak si vytvořit nebo rozšířit bydlení. Díky novým progresivním metodám je taková renovace čím dál snazší.

Správné naplánování stavby je základ

Na začátku každého stavebního počinu je důkladná rozvaha na začátku a dobře provedený projekt. Ideální je detailně promyslet, k jakému účelu chceme prostor využívat, jaké jsou naše požadavky a promyslet dispozici celého prostoru spolu s rozmístěním nábytku. Čím podrobněji celý proces naplánujeme, tím více budeme ušetřeni nepříjemných překvapení a rozhodnutí během realizace, kdy již není čas a většinou ani mnoho možností některé věci řešit. Není na škodu využít také konzultace specialistů na poli designu, byť chceme vzít celý proces rekonstrukce do vlastních rukou.

S rekonstrukcí podkroví poradí odborník 

03 Rigips_Srubovy dum Lodice Kamenice 002S největší pravděpodobností se neobejdeme bez zkušené rady odborníka – projektanta nebo architekta, který posvětí veškeré zásahy, pomůže je rozkreslit, případně projednat s úřady. Ve starších objektech budeme potřebovat také statické posouzení, které ukáže stav původní konstrukce krovu a nutnost případných zásahů a ošetření. Pokud rekonstrukcí zasahujeme do vnějšího pláště, nebo je změna pro vzhled budovy zásadní, je nezbytné vyřídit stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav.

Pro půdní vestavbu jsou ideální střechy se sklonem od 35 do 55 stupňů, z typů střech nejvíce vyhovuje sedlová a mansardová, obě totiž poskytují dostatek místa s podchozí výškou a dvě rovné štítové stěny, které jsou důležité pro dobrý pocit obyvatel.

Nové prvky musí zejména ze statických důvodů dobře navazovat na původní konstrukce a dispozici spodního patra. Je důležité důkladně promyslet vedení nových rozvodů, vhodně je sdružit k sobě a navázat na stávající, stejně jako zvážit rozvržení osvětlení, zásuvek a spotřebičů. Je třeba naplánovat také způsob vytápění rekonstruovaného prostoru.

Vhodná okna v dřevostavbě šetří kapsu

Velux 122179-01-XXLPro komfortní a dobře prosvětlený obytný prostor je zásadní správná volba okenních otvorů – jejich velikost a umístění, zejména pak výška. Střešním oknem by měla vidět sedící i stojící osoba a okno je dobré opatřit venkovním cloněním, které nám pomůže zadržet nekompromisní letní paprsky. Okna můžeme vybírat ze stovek tvarů, typů a velikostí. Liší se nejen materiálem, ale také způsobem otevírání. Více než na vzhled bychom ovšem měli dbát na tepelně-izolační vlastnosti, které nám mohou ušetřit náklady na vytápění.

Skladba střechy podkroví je klíčová

Správně zvolená střešní skladba je pro optimální fungování podkroví zcela klíčová, je proto dobré ji věnovat dostatečnou pozornost. Zabráníme tak nejen únikům tepla, ale také nepříjemnému letnímu přehřívání. Původně tvořil konstrukci šikmé střechy pouze nosný krov a krytina, takže prostor pod střechou byl nepřetržitě důkladně provětráván. Ve chvíli, kdy chceme podkroví obývat, však výhoda přirozeně větrané půdy mizí. Obalením nosných krokví (z vnější strany hydroizolací a z vnitřní parozábranou) je vlastně "zakonzervujeme". Skladbu je třeba provést opravdu precizně, abychom zabránili případnému vniknutí vlhkosti do konstrukce. Je nutné chránit krov včetně izolace nejen před dešťovou vodou, ale také proti vodě přicházející z interiéru, a to většinou ve formě kondenzující vlhkosti ze vzduchu.

K tomu, abychom zabránili případné kondenzaci vodních par (vlhkosti) ve skladbě střechy, vkládáme do skladby střechy parozábranu. Parozábranu umisťujeme na „teplém" líci tepelné izolace. Může být umístěna i mezi vrstvami tepelné izolace. Pokud poloha parozábrany není ověřena tepelně technickým výpočtem, aplikujeme ji maximálně v 1/5 celkové tloušťky izolace od interiéru. Při aplikaci parozábrany je důležité, aby byla v celé ploše spojitá, těsná. O jejím kvalitním fungování rozhodují detaily, jako jsou ukončení, spojení jednotlivých dílců nebo prostupy.

Pokud je střecha vybavena pojistnou kontaktní hydroizolací (to znamená, že je paropropustná), jedná se o interiéry s běžnou vlhkostí, které mají střešní krytinu difuzně otevřenou (taškovou). V těchto případech není zapotřebí žádné dodatečné odvětrávání střechy a můžeme tak pro tepelnou izolaci využít celou hloubku krokví. Pokud se rozhodneme pro provětrávanou střešní skladbu nebo je výpočtem prokázána nutnost provětrání střešní skladby, musíme nechat mezi pojistnou hydroizolací a tepelnou izolací mezeru pro odvětrávání (minimálně 20 milimetrů). Zároveň je nutno umožnit dostatečný přívod a odvod vzduchu z odvětrávací dutiny do volného prostoru otvory u okapové hrany a v hřebeni střechy.

Důležitá je také volba izolačního materiálu. Na výběr máme několik typů izolací, nejčastěji jsou využívány vláknité minerální izolace, ale je možné sáhnout také po přírodních izolací od dřevovláknitých, konopných přes foukané z celulózy až po korkové, slaměné nebo izolace z kokosového vlákna či bavlny. K dispozici jsou také standardní materiály, jako polystyren a další. Doporučená tloušťka izolační vrstvy se liší nejen podle použitého materiálu, ale také například podle úhlu sklonu střechy, proto je zde rada oborníka na místě.

Celý článek si můžete přečíst v novém vydání časopisu Dřevo&Stavby 2/2015

Připravila: Lucie Němcová

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Rekonstrukce”

Více článků »