Jaké výhody přináší dřevostavbě izolace z minerální vlny

Jaké výhody přináší dřevostavbě izolace z minerální vlny

Dana Jakoubková | Čtvrtek, 19. listopad 2020 |

Přidat na Seznam.cz

Izolaci z minerální vlny lze považovat za vysoce univerzální produkt, jehož mimořádné vlastnosti podporují snahu o snížené spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, jak dlouho už se používá, můžeme její roli v souvislosti se zateplením dřevostavby považovat za všeobecně známou. Minerální vlna však nenabízí jen klíč k nízkoenergetické budově. Neméně působivá jsou i další fakta.

Minerální vlna nebo také vata je obecné označení izolačního materiálu na bázi vláken minerálního původu, která společně s pojivem (obvykle pryskyřice) vytvářejí kombinaci vlastností, jimž se jiný izolační materiál těžko rovná. Podle hlavních výrobních surovin – z roztavené horniny, případně rozvlákněné taveniny s přídavkem skleněných střepů (až 80 %) nebo strusky (průmyslového odpadu) – se dělí na skelnou, kamennou (též čedičovou) a keramickou vlnu. Pro účely dřevostavby se budeme soustředit na první dva typy, neboť keramická vlna se využívá především v průmyslu.

Výběr vhodné formy použití izolačního materiálu záleží na typu konstrukce a na mechanickém zatížení na konstrukci působícím. Náklady se sice pohybují ve vyšší cenové hladině, než je tomu například u polystyrenu, je však třeba připustit fakt, že „dobrý původ“ a nízké výrobní náklady tento drobný handicap vyrovnají.


1. Udržuje teplo i chlad

Použitím minerální vlny vytvoříme bariéru, která zamezí přirozené tendenci tepla přesouvat se do chladnějších ploch; protože je vlna nevodivá, vzduch se drží jen v její matrici. Obdobně to bude i s teplem, které se přesouvá zářením, ať už je to ze slunce nebo od kamen. Je ovšem třeba dodat, že specifická účinnost produktu z minerální vlny závisí na jejích strukturních vlastnostech, jakými jsou hustota, tloušťka, složení a jemnost, stejně jako v tom hraje roli teplota, při které je použita.

mineralni-izolace-Ursa

obr.: Minerální vlna v podobě pásů či rolí se nehodí pro nosnou izolaci podlah a pro kontaktní fasádu. Její značná stlačitelnost je výhodou pouze v souvislosti se skladováním a přepravou. Aplikovaná by měla být ve své plné tloušťce. Foto: URSA


2. Je nehořlavá

Ohnivzdorné materiály, jakým minerální vlna je, poskytují důležité minuty navíc ke zpomalení či úplnému zabránění šíření ohně. Minerální vlna je nehořlavá i bez přidaných samozhášecích chemikálií. Odolává teplotám nad 450 °C a při 1000 °C a více vydrží déle než 120 minut, aniž by se roztavila.

Z toho důvodu je často používána jako opláštění podpěr a nosníků budov, stejně jako izolace stropů, střešního pláště, fasády nebo protipožárních dveří a příček. Samotný hořlavý materiál – dřevo, který je hlavním statickým prvkem domu, je tak chráněn ze všech stran proti požáru nehořlavými materiály. V zahraničí jde protipožární spolehlivost tak daleko, že stavebníci mohou při použití minerální izolace získat slevu na pojištění domu pro případ požáru.


3. Zvukově izoluje i absorbuje

Vzhledem ke svému složení poskytuje izolace z minerální vlny vysoce účinnou ochranu před hlukem. Průmysl vyvinul celou řadu výrobků z minerální vlny pro tlumení hluku, včetně akustických stropních kazet, obkladů a zvukové izolace podlahy. S úspěchem jsou používány v různém prostředí – od veřejných budov po nemocnice a průmyslová zařízení. Izolovat rodinný dům se v tomto ohledu jeví mnohem snazší.

Hledání účinného řešení vyžaduje tedy spíš jasnou představu o rozdílu mezi zvukovou absorpcí a zvukovou izolací. Zvýšení absorpce zvuku v místnosti nemusí totiž nutně vést k úměrnému zlepšení zvukové izolace mezi sousedními prostorami.

Patří se zmínit, že sendvičová konstrukce dřevostaveb vykazuje lepší vzduchovou neprůzvučnost než masivní konstrukce, a to jak s ohledem na zvuk šířeným vzduchem, tak na zvuk kročejový.

manipulace-izolace

obr.: K časté chybě při zateplování patří provádění zcela bez projektu nebo podle špatně provedeného projektu, který neřeší specifické detaily zateplovacího systému. Foto: Dreamstime


4. Je rezistentní proti plísním a hnilobě

Minerální izolace je vyrobena z anorganické hmoty, která nepohlcuje vlhkost. Neposkytuje tedy živnou půdu a ve výsledku to znamená, že existuje jen málo důvodů, proč by se v ní mikroorganismům mělo líbit. Díky tomu výrobky z minerální vlny není třeba napouštět biocidy.

mineralni-vlna-podlaha

Foto: Dreamstime

Skelná vlna

 • pro výrobu se používá písek, případně recyklované sklo
 • dobrá zpracovatelnost a stlačitelnost
 • v podobě desek, rolovaných pásů nebo jako drť pro foukání

skelna-vlna

Kamenná vlna

 • vyrábí se ze směsi kameniva hustota kamenné vlny je vyšší než skelné a tím je dána i její lepší schopnost zabránit přehřívání budovy zvenčí
 • v podobě pružných rohoží, tuhých desek i rozvlákněná pro foukání

kamenna-vlna

5. Snadno se s ní manipuluje

S minerální izolací se snadno pracuje, je objemově stálá, poddajná a velmi pružná, dobře se řeže, dokonale vyplní každý prostor a ztráty tepla jsou tak minimální.

tepelná izolace domu - minerální vlna

obr.: Jakkoli se může zdát aplikace minerální vlny díky jejímu snadnému zpracování snadné, má svá pravidla, při jejichž podcenění může v budoucnu dojít k poruchám. Foto: Rockwool


6. Má dlouhou životnost

Životnost moderních dřevostaveb je plně srovnatelná se stavbami z jiných materiálů. I po 100 letech budou dřevostavby stát a minerální izolace v nich bude stále funkční.

mineralni-vlna-drevostavba

obr.: Vlastnosti minerální vlny a dřevostavby se skvěle doplňují. Foto: Dreamstime

Komentář odborníka


Nejčastější chyby při zateplování svépomocí

 • Výběr typu vlny, který se do dané aplikace nehodí – může být příliš měkká a pak se sesouvá, či příliš tvrdá a pak zůstanou mezery
 • Nedokonale zabudovaná izolace – zůstanou netěsnosti v místech napojení
 • Nedostatečně vyplněné montážní otvory – tepelné mosty
 • Nesprávně provedené prostupy a detaily
 • Tloušťka izolace nekoresponduje s tloušťkou konstrukce – například stlačení nezvýší izolační vlastnosti, naopak je může zhoršit a na zaklápěcí desky je vyvíjen nežádoucí tlak
 • Přehnaná snaha o zpracování zbytku vlny je pracná na čas a je rizikem chyb – lépe je použít větší části než odřezky, které se mohou hodit na dořešení detailů a prostupů

Karel-Sedlacek-Isover
Karel Sedláček
specialista firmy Isover

7. Je prodyšná

Minerální izolace je prodyšná stejně jako vzduch a tedy vhodná do difuzně otevřených konstrukcí. Nízký difuzní odpor vlny umožňuje prostup vodní páry a její odvod z míst, kde by akumulací a kondenzací mohla škodit.

foukaná minerální izolace

obr.: Foukaná minerální vlna umožňuje, v porovnání s ostatními typy izolace, rychlejší možnost zateplení složitých a těžce přístupných míst v konstrukci. Foto: CIUR


8. Patří k obnovitelným zdrojům

Dřevo jako obnovitelný zdroj jde s minerální vlnou ruku v ruce. Rozdíl je jen v tom, že dřevo je organické a vlna anorganická, oba jsou to ale materiály původem přírodní a jako takové je můžeme po skončení životnosti vrátit přirozenému cyklu v životním prostředí. Během svého užívání ušetří mnohem více energie, než bylo třeba k jejich zpracování.

03 RockWall

obr.: Pevné desky izolace lze použít do konstrukcí se zatížením například u kontaktních fasád dřevostaveb. Foto: Rockwool

Komentář odborníka


Základní pravidla pro zateplování

Obecně platí, že při provádění izolační vrstvy by se měla pohybovat teplota na podkladu i v okolí mezi 5 až 25 °C. Mokré procesy, tedy lepení, stěrkování a nanášení omítky se nesmějí provádět přímo na osluněných plochách nebo za deště. Po celou dobu realizace je třeba chránit fasádu před povětrnostními vlivy, zejména zabránit jejímu kontaktu s vodou. Doporučuji vždy používat ucelený systém od jednoho výrobce. Pouze tak lze zaručit, že všechny komponenty budou navzájem kompatibilní, a že jde o systém odzkoušený, který dokáže dosáhnout předpokládané životnosti

Jozef-Direr
Jozef Direr
specialista společnosti Rockwool


Mohlo by vás zajímat...

Jak funguje minerální izolace
DaS 2-2016
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (1)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop