Sruby & roubenky
Všechno, co chcete vědět o dřevostavbách

Konstrukce dřevostaveb

Tisk
Dřevo jako součást týmu

Dřevo jako součást týmu

Lucie Němcová | Pondělí, 13. únor 2017 |

Rozmanitost realizovaných staveb z různých materiálu a konstrukčních systémů, krásně reflektuje, že neexistuje jeden nejúžasnější stavební systém, nebo dokonce jeden materiál, který by byl jednoznačným vítězem ve všech kategoriích a pro každého. Může se tomu snad jen blížit. Každý stavební prvek má svá specifika, silné a slabé stránky a tak přirozeně dochází ke kombinacím, kde se vzájemně doplňují. Společně pak tvoří silnější tým.

Proč kombinovat dřevo s jiným materiálem (v nosné konstrukci)? Ke kombinacím materiálů ve stavbě dochází zcela přirozeně a dělo se tak už v historii. Nejtypičtějším příkladem je zdivo a dřevěný krov. Návrh domu reaguje na pokaždé originální podmínky a pro dosažení optimálního návrhu po stránce funkční, estetické i ekonomické může být někdy tou nejlepší cestou přizvat ke dřevu i další materiály, které jsou každý mistry v jiné sféře.

Dřevostavba napůl

V jakých případech je výhodné kombinovat dřevo s dalšími materiály:

• V náročnějších terénních podmínkách – například když potřebujeme část stavby zapustit do svahu, je výhodnější využít železobetonovou konstrukci a v horní části již pokračovat dřevostavbou.

• Pro rekonstrukci či přístavbu – lehká dřevěná konstrukce, která zabere málo podlažní plochy je ideální pro rekonstrukce a přístavby domů jakékoliv konstrukce.

• Pro vlastnosti jednotlivých konstrukcí – často jsou prvky jiných materiálů doplňovány pro jejich statické, akustické, tepelně technické, požární či jiné vlastnosti.

• Pro atypické architektonické řešení – velké přesahy, různé tvary, volnější dispozice s možností velkých rozponů bez podpory, to vše může být důvod pro materiálovou souhru.

dřevostavba - dřevoexteriér dřevo a betoninteriér dřevo a beton
Dřevostavbou vzhůru

Kombinované konstrukce nacházejí svoje velké uplatnění zejména ve vícepodlažní výstavbě, kde jsou zároveň ekonomicky výhodné. Oblast výškových dřevostaveb (ať už kombinovaných či ne) je u nás ve srovnání se světem v plenkách, mimo jiné i díky legislativě, která udává přísná omezení na poli požárních předpisů. Svoje uplatnění však materiálové kombinace nacházejí i ve výstavbě rodinných domů. Požadavky stavebníků jsou natolik různorodé, že někdy právě širší materiálová paleta přinese kýžený výsledek.

S jakými materiály dřevo kombinovat?

V našem hledáčku jsou stavby pro rodinné bydlení, proto se zaměříme na základní materiálové kombinace smysluplné právě pro tento typ domu.

• Dřevo a beton

Betonové konstrukce vstupují do hry nejčastěji ruku v ruce s většími architektonickými ambicemi, typičtějším řešením z hlediska tvaru, rozponů, akustiky a statiky obecně. Betonové prvky mohou vnést do hry větší dispoziční volnost, možnost větších rozponů i zcela atypické tvarové možnosti. Betonovou stěnu volí stavebníci do centra dispozice i z důvodů dobré akumulace tepla a tím příjemnějších teplotních podmínek v interiéru. Důležitým benefitem je při použití betonu lepší akustika dřevostavby. Silnou stránkou betonových konstrukcí je také požární odolnost, která však nachází uplatnění spíše v případě zmiňovaných výškových staveb. Nevýhodou je ovšem mokrý proces vyžadující v jinak suchém způsobu výstavby delší technologické pauzy, což se může odrazit v době realizace.

Samostatnou kapitolou jsou betonové konstrukce prefabrikované, které svou výrobní připraveností obcházejí mokrý proces a stávají se tedy velmi zajímavou alternativou. Může jít o železobetonový skelet, který je následně opláštěn dřevěnými sedvičovými panely, nebo o řešení stropů pomocí železobetonových prefabrikátů a různé modifikace, které mohou kombinovat železobetonové prvky s dřevěnými dílci. Skelet vyniká prostorovou tuhostí a pevností, umožní založení na patkách a ponechává velký prostor kreativitě při návrhu. Dřevěné sendvičové opláštění pak dodává výjimečné izolační vlastnosti až k parametrům pasivního či nulového domu. Spojením těchto dvou technologií navíc stále platí rychlá doba výstavby, stavbu lze realizovat i za teplotně nepříznivých klimatických podmínek, jelikož odpadá mokrý proces výstavby a s ním spojené riziko zabudované vlhkosti v objektu.

Faktorem ovšem bude cena a případně, pro ty ekologičtěji smýšlející, uhlíková stopa celého procesu za použití jiných materiálů, než je dřevo.

• Dřevo a zdivo (kámen a hlína)

Zděné prvky v kombinaci s dřevěnou konstrukcí mají nejčastěji úlohu akumulační. Doplňují v domě schopnost dřeva akumulovat a jsou většinou umístěny v jádru objektu. Kromě schopnosti významně akumulovat teplo a podílet se na příjemném tepelném komfortu zajišťují také prostorovou tuhost. Je však nutno počítat s vlivem na dobu realizace.

Tradičním řešením jsou pak klasické zděné stěny spolu s dřevěnými stropy a krovem. Málokdo si uvědomuje, že z tohoto úhlu pohledu má doma dřevostavbu každý, kdo vlastní tento tradiční domek. Zdivo zde zastupuje onu trvanlivou a pevnou hmotu, zatímco stropní konstrukce dodává útulnost a domáckost. V případě zakrytých krovů je třeba být velmi obezřetní na dobré provedení, protože velká těsnost současných objektů může vygenerovat nepříjemné komplikace s vlhkostí v konstrukci.

• Dřevo a ocel

Nejčastěji lokálně využitý ocelový prvek zejména ze statických důvodů – překlady či průvlaky v místech, kde potřebujeme překonat větší rozpon a dřevěný prvek by vyšel příliš mohutný, subtilní podepření stavby a vynesení zatížení do základů nebo zpevňující diagonální táhla hojně užívaná v těžkých dřevěných skeletech... To vše jsou pomocníci, kteří nám mohou usnadnit život, i když prim hraje stále dřevostavba.

interiér dřevo a hlínainteriér clt deskydřevostavba - dřevo a cihla

Kombinace materiálů otevírají opravdu nekonečné pole pro tvořivost a nacházení originálních řešení v reakci na naše individuální přání a potřeby. Jsou cestou plnou příležitostí pro tvořivé odborníky, kteří se nebojí výzev.

 

 Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

 • Asi tak 20 konstrukčních systémů dřevostaveb... Vyznáte se?

  Asi tak 20 konstrukčních systémů dřevostaveb... Vyznáte se?

  Moderní dřevostavby kvalifikovaně a koordinovaně řeší problematiku statiky, akustiky, požární ochrany a stavební fyziky. Novodobé konstrukce se inspirují svými historickými…

 • Konstrukční ochrana dřevostavby? Vytvořte suché prostředí!

  Konstrukční ochrana dřevostavby? Vytvořte suché prostředí!

  Konstrukční ochrana dřeva – tento pojem by měl být magickým zaklínadlem každého stavebníka nového domu z masivního dřeva i majitele starší dřevěnice. Hlavním účelem je…

 • 6 důvodů pro montovanou dřevostavbu

  6 důvodů pro montovanou dřevostavbu

  Řekněme si hned na úvod, že v poněkud spletité a nejednotné tuzemské terminologii, která mezi dřevostavbami a způsobem jejich výroby vládne, budeme mít tentokrát na mysli dřevostavby…

 • Sruby vs. roubenky

  Sruby vs. roubenky

  Má to uši jako kočka, ale není to kočka... Má to tlapky jako kočka, ale není to... Tohle přirovnání možná není zcela přesné, ale pravdou je, že ač mají sruby a roubenky stejně…

Více článků »

Partneři projektu

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner