Sruby & roubenky
Všechno, co chcete vědět o dřevostavbách

O dřevostavbách

ROZHOVOR: Na dřevostavbu nemusíte být sami, k jednání můžete přizvat také instituci

Tisk

Lucie Němcová | Pondělí, 20. listopad 2017

dreamstime článek dřevostavbaTrhu dřevostaveb, který se v posledních letech výrazně rozrostl, poskytuje již více než šedesát let znalosti, měření a certifikaci Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. (VVÚD) – instituce, kterou využívají výrobci i stavebníci na cestě za vyšší kvalitou dřevostaveb. S jeho ředitelkou, Ing. Jitkou Beránkovou, Ph.D. jsme vedly velmi zajímavou diskuzi nejen o kvalitě dřevostaveb a jejich chybách, pasivních domech či celkové situaci, ale třeba také o tom, v jakém domě bydlí ona sama a jaký by byl ten další, vysněný.


Jak si dnes dřevostavby vedou z pohledu kvality? Změnila se za poslední roky k lepšímu?

Jako výzkumný ústav certifikujeme dřevostavby již více než 25 let, dlouhodobě spolupracujeme také s německou certifikační institucí RAL. Osobně se jí zabývám od roku 1997. I předtím se od svého založení náš ústav vývojem a kontrolou kvality dřevostaveb intenzivně zabýval. Na základě těchto zkušeností lze říci, že vývoj dřevostaveb probíhá neustále a během posledních asi dvaceti let byl doslova skokový. Před těmito dvaceti lety byl obrovský rozdíl mezi úrovní kvality staveb u nás a například v Německu. Velké rozdíly byly také mezi jednotlivými firmami. Na trhu působili lidé se zkušenostmi a znalostmi z náročných zahraničních trhů, ale i tací, kteří mysleli, že k výstavbě dřevostavby stačí motorová pila a kladivo. Pozitivní vývoj nastal s nástupem používání KVH hranolů, omezila se výstavba z mokrého dřeva.

03 webJako odborníci vidíte také chyby, ke kterým dochází. Kde se jich stává nejvíce?

Musíme především rozlišit různé technologie výstavby dřevostaveb. Nejvíce chyb se ze samotné podstaty činnosti může stát při staveništní montáži – tedy výstavbě z jednotlivých hranolů, desek a dalších materiálů přímo na stavbě. Na rozdíl od panelové výstavby se mohou vyskytnout i nepředvídané komplikace – vlhkost materiálů je více ovlivněna počasím, může dojít k záměně materiálů, jsou kladeny daleko větší požadavky na technologickou kázeň a zručnost lidí. V případě panelové výstavby, která je připravována v hale, kde je sucho, teplo, světlo, postaráno o potřeby zaměstnanců, je o něco větší předpoklad, že dílec bude vyroben kvalitně. Ten je odvezen kamionem na stavbu, kde je stavba zkompletována ve velmi krátkém čase, s minimálním vlivem počasí či chyb lidského faktoru. V případě staveništní montáže trvá realizace třeba i několik měsíců. Nedá se říci, že by některá technologie byla špatná a jiná dobrá, ale při rozhodování je potřebné uvážit nejen přednosti, ale i rizika. Osobně se domnívám, že pro běžné obytné nebo užitkové stavby lze s výhodou využít panelovou výstavbu.

Zřejmě i z toho důvodu se zvyšuje popularita panelové výstavby.

Ano, mezi našimi zákazníky je celá řada firem, které začínaly se staveništní montáží a dnes upřednostňují využití panelů. Je ovšem potřeba vidět i druhou stranu – pro výrobu panelů potřebujete halu, technologii, zkrátka investice, které lze vložit až po vybudování podílu na trhu a v důvěře v další rozvoj trhu dřevostaveb. Takže jde vlastně o kruh – pokud budou zákazníci dřevostavbám důvěřovat, bude se zvyšovat i jejich kvalita, protože se investice vrátí.


Hledáte dodavatele své dřevostavby? Rádi byste někoho, kdo má dobré reference? Vyberte si z Ověřených dodavatelů


Vy sama bydlíte v dřevostavbě?

Zvolila jsem právě z důvodu rychlosti výstavby panelovou montovanou dřevostavbu a jsem velmi spokojena. Předchozí dům, který byl zděný s dřevěnou částí, si vyžádal velkou rekonstrukci. A pokud bych mohla někdy v budoucnu volit opravdu srdcem, byl by to dům s co největším množstvím rostlého dřeva, roubenka nebo dům z CLT panelů. Dřevostavby kontrolujete a certifikujete.

les za plotemV jakých fázích stavby se jako instituce dostáváte ke slovu a co můžete ovlivnit?

Děláme několik typů kontrol a nabízíme několik typů certifikací. Každý výrobce panelových dřevostaveb využívá certifikaci, jejíž podmínky jsou upraveny zákonem. Tuto certifikaci provádíme přímo ve výrobním závodě. Nevztahuje se však na dřevostavby stavěné staveništní montáží, což je asi pro investory důležitá informace. Další typ certifikace, která je ze zákona nepovinná, je vyvinuta pro Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD). Ta v sobě zahrnuje systém kontrol ve výrobě i na staveništi. Kontrola probíhá také ve chvíli, kdy je dům rozestavěný – můžeme prověřit materiál, soulad s výkresovou dokumentací, montážní plány, celou kulturu staveniště a dá se zkontrolovat i vlhkost dřeva a další důležité vlivy. Každá z těchto certifikací se vztahuje k firmě a prověřena je vždy jen malá část dodávaných staveb.

Jak má tedy postupovat stavebník, který chce mít naprostou jistotu, že bude mít kvalitně postavený dům?

Ten, kdo se rozhodl pro dřevostavbu a chce mít jistotu v kvalitě domu, zvolí námi vyvinutý certifikační systém „Kvalitní stavba". Kontrolujeme konkrétní objekt a kontrola obsahuje mimo jiné dvě návštěvy na stavbě. První se uskuteční ve fázi rozestavěnosti, kdy kontrolujeme použité materiály, vlhkost dřeva, procházíme projektovou dokumentaci a statické výpočty. Druhá návštěva následuje ve chvíli, kdy je dokončena hrubá stavba, a obsahuje také zkoušku průvzdušnosti domu. Tuto službu mohou využít s úspěchem i firmy, které se nechtějí učit jen vlastními chybami na objektech zákazníků. V rámci kontroly se nejen odhalí chyby, ale je to zároveň i proces přinášející stavební firmě nové poznatky a poučení. A především je to ohromná pomoc pro investory. Napomáhá předejít chybám stavby, ale i pozdějším nákladům na posudky a soudní jednání.


Hledáte nápady a inspiraci pro dřevostavbu? Využijte krátká videa - na Youtube kanálu časopisu DŘEVO&stavby


Kdy je ta pravá chvíle, kdy se na vás může zájemce o tuto certifikaci obrátit?

Ideálně už ve chvíli, kdy vznikají finální plány domu. Pak je naším úkolem připravit se na kontroly podle technologie, kterou se bude stavět. Ve chvíli, kdy má zákazník vybraného dodavatele a projektovou dokumentaci, je ten správný čas za námi přijít. S námi za zády bude mít mnohem jistější výsledek stavby.

Pomůžete i tomu, kdo zvažuje koupi již postavené dřevostavby?

Ano, zajistíme kompletní kontrolu také pro již stojící a třeba léta obydlené dřevostavby. Provedeme kompletní obhlídku, blower door test, v zimních měsících se dá provést i test termokamerou. Dokážeme zjistit, zda se ve stavbě vyskytují tepelné mosty, nedostatek izolace, zda jsou dobře osazená okna. Zkontrolujeme také, zda dřevo není napadeno hnilobou, hmyzem a můžeme vyloučit i mnohá další rizika.

kulatinaDřevostavby jsou často prezentovány jako energeticky úsporné stavby. Jak se díváte na trendy evropských směrnic, na to, že by všechny domy měly být od roku 2020 stavěny v pasivním standardu?

Myšlenka úspor energií je rozhodně správná, ovšem ve spojení s byrokratickým postupem se z ní jakoby vytrácí logika. Ve spolupráci s environmentální fakultou ČVUT jsme zjišťovali analýzou životního cyklu výrobků, jak moc zatíží životní prostředí různé typy stěn budov. Nejen dřevostaveb, ale také zděných domů. Právě ty stavby, které nejméně zatěžují životní prostředí nebo mají dokonce přínos pro naše prostředí, jsou dnes z hlediska „úspor" nevyhovující. Jedná se například o stavby roubené. Je smutné, že se nehodnotí spotřeba všech energií, ale posuzuje se jen energie na vytápění. Z tohoto hlediska může být nebezpečné jít výhradně cestou energeticky pasivních domů, protože spotřeba energií na výrobu materiálů, jejich dopravu a následnou recyklaci a likvidaci může být neporovnatelně vyšší, než kolik je úspora na energii na vytápění. Často se hledají úspory za každou cenu. V konečném důsledku energeticky úsporné objekty zatíží přírodu a prostředí více než objekty s většími ztrátami při vytápění. Myslím, že tady chybí pohled na celek, na dům v souvislostech energetických, ekologických a užitných.

Takže vás výsledky výzkumu překvapily?

Rozhodně ne. Už dlouhou dobu je jasné, že když pokácíme strom, pořežeme kmen, vysušíme, a případně slepíme – a nepoužijeme žádné další minerální izolace nebo polystyren, jehož recyklace je velmi problematická – logicky musíme šetřit energie a další zdroje (vodu, nerostné bohatství, ropu...). Naše země zcela nelogicky vyváží kolem 40 % kulatiny do zahraničí, čímž se řadíme k těm nejméně rozvinutým ekonomikám světa. Obrovské zatížení životního prostředí představuje také doprava. Exportujeme dřevo například do Rakouska, kde se zpracuje a putuje zase zpět ve formě často jednoduchých výrobků. Stejně tak se dovážejí izolace a většina dalšíchmateriálů. V tomto globálním pohledu je pak úspora několika procent energie na vytápění velmi spornou.

srub až na zemCo by podle vašeho pohledu pomohlo rozvoji dřevostaveb?

Domnívám se, že nám dosud chybí koncepce celého odvětví. Dřevozpracující průmysl, který znalostně zabezpečujeme, je v působnostech tří ministerstev. Je zčásti v gesci Ministerstva zemědělství, z hlavní části Ministerstva průmyslu a obchodu, a Ministerstva pro místní rozvoj, které by mohlo výstavbu z obnovitelných materiálů podporovat. Chybí funkční politika udržitelnosti a programy na zvýhodnění staveb ze dřeva jako ekologického materiálu. V zahraničí se používají také různé ekonomické stimuly pro snížení zátěže životního prostředí. Odborníci poukazují na to, že nám dosud chybí také národní politika podpory pro stavitele nebo pro průmysl, který inteligentně využívá místní zdroje. Bylo by to velmi užitečné a v sousedních státech to takto funguje.

Co podle vás našemu trhu chybí, co by mu mohlo pomoci?

Myslím, že by určitě pomohlo vybudovat silnou zájmovou organizaci sdružující výrobce dřevařských výrobků. Existují již různé spolky a svazy, ale díky jejich roztříštěnosti a úzkému zaměření jen obtížně dosahují kýžených výsledků. Poměrně dobře funguje v našem oboru například Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), ale její volání po lepších tepelných či požárních normách či dalších dokumentech ovlivňujících trh dřevostaveb není na patřičných místech příliš slyšet. Náš ústav je schopen pomoci více, na odborném poli děláme maximum, ale činnosti ovlivňující trh musí být vyvolány potřebou podniků a výrobců, jako jinde v Evropě. Dokážeme pomoci tvořit a měnit například technické normy, ale bez alespoň trochu jednotného hlasu výrobců a dalších odborníků není možné tento proces dovést ke zdárnému cíli. Naši výrobci jako by stále žili v představě lokální konkurence a jakoby neviděli konkurenci globální – z Evropy, z Číny. Vysilují se vzájemnou konkurencí a ani v oblastech společného zájmu zatím příliš spolupracovat neumí. Proto je velká potřeba silného sdružení, které bude mít širší rozhled, pomůže překonat malé místní problémy a napomůže řešení těch opravdu zásadních. Vidím rozdíl mezi jednáními u nás a například na zasedáních v Německu. Tam jsou výrobci zastoupeni opravdu silně a jsou semknutí. Když promluví jejich prezident, je opravdu vnímán i normotvůrci a auditory. Vzniká diskuze. Není to pouze o tom, že výrobci jsou vidět na veletrzích. Je to o reálné pozici, která určuje vývoj trhu i pravidel na něm.

Čím se v současné době váš ústav zabývá, co připravujete pro své klienty?

Zajímavým stimulem, který může otevřít dveře k našim službám téměř všem výrobcům, jsou dotace pomocí Inovačních voucherů. S velkou finanční podporou je možné řešit inovační záměry firem, od výzkumu až po realizaci. Je to pro naše klienty novinka a odezva je velmi pozitivní. Je zájem o zlepšování konstrukcí, jejich optimalizaci, úspory nákladů, využívání nových materiálů, o vývoj požárních a akustických parametrů, změny technologie výroby a tak dále. Například výrobci dřevostaveb mohou konstrukci inovovat, testovat a přitom zaplatit pouze menší část skutečných nákladů.


do textu Jitka BeránkováIng. Jitka Beránková, Ph.D.

 • ředitelka certifikační instituce
 • dřevařský inženýr, pedagog
 • členka technické normalizační komise pro dřevěné konstrukce
 • auditorka RAL - certifikace dřevostaveb a modulových staveb
 • členka výzkumných týmů na evropské úrovni
 
 

Z dřevostavby na stromě můžete sjet třeba po tobogánu (video)

Tisk

Dana Jakoubková | Čtvrtek, 16. listopad 2017

Fibonacci-Tree-House-Blue-Forest-51 ok Nápaditý stromový dům je fantastickou kombinací přírodních a moderních materiálů, které skvěle kontrastují s barvami a texturou okolní flóry a fauny. Jako organická struktura i odraz prostředí, ve kterém je usazen, je dílem britské návrhářské firmy Blue Forest, k jejíž základní strategii patří prosazování udržitelnosti a etiky v celém procesu návrhu a výstavby. Dřevo tohoto domu je certifikované, tedy pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.


Líbil se Vám článek?
 
 

Vychází poslední letošní číslo časopisu DŘEVO&stavby: Ochutnávka online ZDE

Tisk

Jindřiška Kleknerová | Čtvrtek, 16. listopad 2017

tit DaS617 horní část článekPoslední letošní číslo našeho hlavního titulu počasí dnešních dnů neodpovídá. Je totiž prosvětlené, teplo sálající a k tomu osvěžující. Najdete v něm dobré nápady, tipy i odborné rady, které jsou přímo určeny všem, kteří se zajímají o dřevostavby anebo třeba o moderní a funkční design. Trochu z obsahu jsme pro vás připravili v ochutnávce... Časopis DŘEVO&stavby 6/2017 můžete -


Co najdete v novém vydání časopisu DŘEVO&stavby?

 

 • Číslo zahajují redakční návštěvy, tedy texty o domech a majitelích, a především jejich dojmech z procesu stavba dřevostavby. Dřevostavba se dá postavit rychle a dobře, ale není tomu tak vždy. Jistě pro vás bude přínosné, přečíst si příběhy ostatních. Úvodní blok článků pak uzavírá dřevostavba ze Slovinska, která je přímo určena pro důchodce, tedy pro nejlepší léta. A nemusíme vždy skončit v klasické dispozici domu se standardními okny a v ušáku na vinylové podlaze, že…
 • Interiéru tentokrát vévodí masiv, a to jak ten na podlaze, tak ten v podobě nábytku. Kdysi se nábytek vyráběl jen z masivního dřeva, že? Na podlaze, v lepších místnostech, byla také prkna… Masivní dřevo v interiéru je návrat k tradicím a historii, a jistě to není krok zpět.
 • Plánujete pořídit si posuvné dveře a propojit tak lehce dva prostory? Je spousta důvodů pro…

„Všude tam, kde chceme prolnout interiér s exteriérem, bezbariérově vplout z prostoru vnitřního do vnějšího a nijak se neomezit křídlem otevřených dveří, tam, kde toužíme nechat vyniknout výhled do kraje bez rušivých optických prvků, vstupují do hry posuvné dveře“, píše Lucie Němcová.


 • Cítíte potřebu změny a uvažujete o vylepšení vašeho interiéru? Vezměte si na pomoc Feng shui a náš časopis, ve kterém je tak trochu návod jak na to, a hlavně jak pěkně to celé může dopadnout.
 • Sekci Vize zahajuje rozhovor s Ing. arch. Petrem Hájkem, který ve svých návrzích domů vytváří prostor pro sdílení, spolupráci, obživu, dobré sousedství a společnou výchovu dětí. Rozhovor vám tak zprostředkuje jiný, zkušený náhled s přesahem.
 • Kostky už nejsou to, co bývaly. Dnes můžete svým dětem pořídit kostky interaktivní. Hra kombinuje dřevěné hranoly s interaktivními elementy na bázi technologie rozšířené reality…
 • Máme se starat o to, jaký má dřevo původ? Mají zdejší certifikáty opodstatnění a lze se podle nich při nákupu spolehlivě orientovat? Přečtěte si článek Dany Jakoubkové, ve věci budete mít jistě jasněji. Konečný úsudek necháváme na vás.
 • MINISTAVBY: Na zahradě lze jistě postavit ledasco, útulna by vás však možná nenapadla. Ta, kterou vám chceme představit má kamínka, posuvné stěny a je určena pro zahradníka.
 • Dynamický vývoj dřevostaveb přinesl zlepšení ve financování, prostřednictvím hypotečních úvěrů. Čtěte, půjčujte a stavte!
 • Kolem dřevostaveb se stále objevuje mnoho „ale“, „vždyť“ a „co když“. Shoří, sežere je brouk, shnijí, vezme je vítr… a jsou tu jen na pár let. Skutečně? Staňte se v oboru opravdu osvícenými a čerpejte důležitá fakta v textu Martina Klímy.
 • Kulich nebo ponožky? Ptá se redaktorka Dana Jakoubková, která pochybuje o tom, že teplo má přicházet ze shora. Čemu dáváte přednosti vy? A jaká podlaha je pro vás tedy ta ideální?
 • Jestli byla dřevostavba dobře postavena se pozná až po letech. Poznala Lucie Němcová, že se nachází v domě, který byl postaven před 10 lety? A jestli ano, tak podle čeho?
 • Tečka posledního letošního čísla vás posadí do židle, která na letošním zkráceném Designblocku získala titul za Nejlepší nový nábytek.


Tak se hezky usaďte, objednejte si naše provoněné papírové číslo a těšit se jistě můžeme na všechna čísla budoucí. Při redakčních poradách to v redakci vře, na stůl padají nápady, postřehy, nadčasové pohledy nejen na stavby na bázi dřeva, ale také na udržitelnost, minimalismus, menší prostor a větší kvalitu anebo třeba na etický design. Nechme se překvapit, já osobně se těším moc.

 


Líbil se Vám článek?
 
 

Anketa Dřevostavba roku nabíhá do cílové rovinky, ještě stále můžete naskočit...

Tisk

Redakce | Čtvrtek, 16. listopad 2017

turyna článek... a nenechat si tak ujít příležitost vyhrát kamna za 185 275 Kč! Anketa Dřevostavba roku má hned několik rozměrů. Může čtenáři přinést nejen nějaký ten nápad, vodítko pro styl či atmosféru nově postavených dřevostaveb. V rámci celoročního klání můžeme jistě mluvit také o velkém objemu inspirace, širším přehledu v možnostech na trhu a nakonec jistě také o erudovanější orientaci mezi dodavateli dřevostaveb. 


Aktuálně můžete ještě pár dní soutěžit v pátém kole kategorie montované dřevostavby, která nabídla ojedinělé domy moderního stylu.

V posledním letošním kole kategorie masivní dřevostavby je hlasování v nejlepším, nepochybujeme o tom, že i vy si vyberete mezi srubem, roubenkou nebo po americku postaveným rančem.


Anketa Dřevostavba roku - co dál?

Každý hlas může vyhrát jednu z hodnotných cen. A nejde jen tak o nějaké levné či nepotřebné záležitosti! Možná i vám by se při stavbě hodilo čerpadlo, obklady anebo designové dveře. Na co vás ale jistě chceme upozornit jsou luxusní kamna, která jsou skutečnou ozdobou nejen naší stránky s výhrami, ale budou jednou z hlediska designu i významnou součástí interiéru domu. A možná to bude ten váš - stačí jen dát svůj hlas!


Líbil se Vám článek?
 
 

Ranč Appaloosa: Sen v podobě amerického srubu (foto videospot)

Tisk

Dana D. Dankova | Středa, 15. listopad 2017

ranč a srub titulka článekInspiraci pro stavbu srubu načerpali Josef a Vladimíra při své návštěvě Spojených států amerických. Před více než dvaceti lety tam odjeli, aby si přivezli koně plemene Appaloosa. O stavbě domu ze dřeva do té doby neuvažovali, v Americe se vše změnilo.


Líbil se Vám článek?
 
 

Kulich nebo ponožky?

Tisk

Dana Jakoubková | Úterý, 14. listopad 2017

1b topení„Nejsem příznivcem podlahového vytápění a to z jednoduchého důvodu – příroda to nezařídila tak, že máme mít teplo od nohou; je to pro člověka nepřirozené. Sluníčko na nás svítí shora. Čím jsem starší, tím víc věřím přírodě a bohužel tím méně člověku," překvapil mě netuctovým pohledem na topení jeden z návštěvníků veletrhu For Arch. Nechci přírodu podceňovat, ale moje zkušenost ukazuje, že když mi mrznou nohy, těžko to dotáhnu čepicí.


Líbil se Vám článek?
 
 

Projektování masivních dřevostaveb ve 3D obsahuje také procházku ve virtuálních brýlích

Tisk

DAS | Pondělí, 13. listopad 2017

01 projekt dřevostavbyPrezentace studie probíhá vždy za pomoci 3D modelu, který exportujeme do počítače či tabletu zákazníka. Ten se pak může ve svém počítači procházet po budoucím domě jako ve 3D hře. K souboru s 3D modelem je přiloženo také tištěné paré s položkovým rozpočtem. Doplňujícími způsoby prezentace přímo ve firmě je možnost procházky po domě za pomoci virtuálních brýlí a tisk plastikového 3D modelu.


Líbil se Vám článek?
 
 

V dnešních novinkách z oboru se utkají: Nejvyšší dřevostavba světa v Central Parku a Machův včelín u Krušlova

Tisk

Jindřiška Kleknerová | Čtvrtek, 09. listopad 2017

novinkyCentral Park ve středu New Yorku má být obohacen o novou atrakci, byť dočasnou. Architektonická kancelář DFA zde chce postavit 220 m vysokou věž, jež by však neměla sloužit jen jako rozhledna. Její poslání je však bohulibější.


Líbil se Vám článek?
 
 

Vhodnou skladbou podlahy lze ušetřit až 50 % nákladů na vytápění

Tisk

Komerční sdělení | Úterý, 14. listopad 2017

heatflow-podlahove-vytapeni-1Aktuálním trendem ve výstavbě rodinných domů je využití moderních technologií. I přes rozšiřující se znalosti stavebních expertů se v projektech a na stavbách opakují stále ty samé problémy, které mají nepříjemné důsledky v podobě nízkého komfortu a vysokého účtu za vytápění. Většina klientů staví poprvé, proto nemohou mít potřebné zkušenosti.

 
 

Dle statistik je průměrná cena dřevostavby nižší než u běžnějších technologií

Tisk

DAS | Čtvrtek, 09. listopad 2017

dreamstime cena dasNa výstavbu dřevěných rodinných domů bylo v roce 2016 vynaloženo 5,8 mld. Kč, tj. zhruba 8 % z celkových nákladů na výstavbu nových rodinných domů. Průměrná cena dřevostavby vychází levněji než běžného rodinného domu (2,9 ku 3,3 mil. Kč) a nejnákladnější dřevostavby se staví v Praze (4 mil. Kč).


Líbil se Vám článek?
 
 

Více článků...

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Partneři projektu

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner