Vydání 02/2020

Skrze výzvy k mistrovskému dílu

  • Typ domu: pasivní
  • Zastavěná plocha: 174 m2 včetně teras
  • Užitná plocha: 189 m2
  • Konstrukční systém: skeletová dřevostavba (stavební systém DOMY ATREA)
  • Teplo a větrání: vytápěcí a větrací jednotka ATREA DUPLEX RK5 v kombinaci s teplovodními otopnými žebříky v koupelnách; zdroje energie: tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3,1 kW, fotovoltaická elektrárna 3,12 kWp; akumulace energie a ohřev TUV: integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů
  • Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,12 W/m2K
  • Architektonická studie: Ing. arch. Zuzana Novosadová, Symbiosa – ateliér architektů
  • Projekt: Zdeněk Hlavatý
  • Realizace: 2016, Domy Petříček (v licenci DOMY ATREA), www.PojdteDal.info, www.domyatrea.cz
gotop