Časopis DŘEVO&stavby

Tisk

RNDr. Jiří Homolka

Administrator | Neděle, 10. květen 2009 |

Přidat na Seznam.cz

Mezinárodní semináře na VOŠ a SPŠ ve Volyni
Je pro mne velmi zavazující napsat článek umístěný na úvodní stránce nově vznikajícího časopisu, který se dostává do rukou mimo jiné odborné veřejnosti zabývající se zpracováním jednoho z nejušlechtilejších materiálů doprovázejícího člověka od samotných začátků.

Současně tuto příležitost vnímám jako výzvu, která by mohla přispět ke zviditelnění školy působící v malém městečku v předhůří Šumavy. Volyňská průmyslová škola pyšnící se tradicí zasahující až do předminulého století (založena v roce 1864 ) vytvořila díky zřízení nové součásti, vyšší odborné školy, tradici novou – pořádání mezinárodních odborných seminářů se zaměřením na dřevostavby. Letos jsme na začátku dubna uspořádali již 13. ročník, jehož hlavním cílem bylo stejně jako v předchozích dvanácti letech popularizovat dřevostavby.
Organizace „Třináctého ročníku pro nepověrčivé“ byla mimořádně náročná pro všechny zaměstnance a dobrovolníky z řad studentů, neboť účast byla oproti loňskému ročníku rekordní – celkem 756 účastníků z devíti zemí. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Pro VOŠ, která patří do oblasti terciárního vzdělávání, bylo a je důležité navázání úzkých kontaktů a vazeb s oborově spřízněnými vysokými školami. Zde je nutné vyzdvihnout zejména Technickou univerzitu ve Zvolenu, která má při škole ve Volyni zřízeno detašované pracoviště pro výuku příbuzného bakalářského programu. Z pohledu školy se seminář stává výjimečnou příležitostí velmi úzkého provázání vzdělávací instituce a odborné praxe. Pro důkazy předchozích slov nemusíme chodit daleko, neboť řada účastníků semináře v pozici zaměstnavatelů s sebou přivezla své nové zaměstnance, kteří ještě nedávno seděli na semináři v poslední řadě nebo společně se zaměstnanci školy působili jako pořadatelé této odborně i společensky významné akce.
Již nyní se intenzivně připravujeme na další ročník a doufáme, že stejně jako v předcházejících letech přispěje k prezentaci školy jako otevřené instituce, která je připravena a schopna realizovat vzdělávací programy podle požadavků a potřeb praxe.

RNDr. Jiří Homolka
ředitel VOŠ a SPŠ Volyně


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
gotop