Dodatky k článkům

Tisk

Muzeum pro cyklisty (D&S 2/09)

Administrator | Neděle, 10. květen 2009 |

Přidat na Seznam.cz

Projekt dřevostavby, s jejíž realizací se v těchto týdnech právě začíná, je důkazem, že také v České republice začínají dřevu důvěřovat i velcí investoři. Jedná se totiž o největší dřevostavbu u nás, která se může ještě dalším superlativem – bude zároveň největším muzeem cyklistiky v Evropě!

Proč právě dřevo? "Myšlenka použít tento materiál mě napadla po té, co jsme na jednom našem projektu řešili velké překlenutí vzdáleností s dalším zatížením od podlahy," říká Jan Kouřil, autor projektu. "Tato vzdálenost byla na železobeton příliš velká a návrh by byl neekonomický. Také použití ocelové konstrukce by bylo příliš nákladné a z požárního hlediska nedostačující, a proto přišlo na řadu dřevo, které dokázalo skloubit všechny naše požadavky."

Původně totiž byla v plánu strohá konstrukce kvádru na bázi betonového skeletu, která se však neslučovala s požadavkem rychlé realizace a okamžitého užívání stavby. Díky kladnému vztahu investora ke dřevu a stavbám z něj nebyl problém projekt přepracovat. Požadavky zůstaly prakticky stejné: budova musí pojmout sklady, velkou zkušební dráhu na kola, kanceláře, parkoviště pro zaměstnance, technické místnosti, montážní dílna a hygienické zázemí pro návštěvníky a jeden požadavek přibyl: navrhnout stavbu jako nízkoenergetickou. A kde zůstal záměr uvedený v úvodu, tedy muzeum cyklistiky?
"Stavba byla od samého začátku plánována jako velkoprodejna a zkušebna jízdních kol. S myšlenkou, že by se mohla doplnit o muzeum cyklistiky, přišel investor asi v polovině projekčních prací. Z dalších diskuzí vyplynulo, že kvůli velikosti zamýšlené expozice by jedno podlaží plánované třípodlažní budovy nestačilo. Řešení bylo nasnadě – postaví se další budova."

Samozřejmě největším problémem, jak už u dřevostaveb bývá je požárně bezpečnostní řešení celé stavby. V rámci komplexního řešení bylo nutné velké plochy rozčlenit na menší a oddělit je nehořlavými konstrukcemi třídy DP1, na tyto stěny byly použity sádrovláknité desky Fermacell se spodní kovovou konstrukcí. Celá stavba bude vybavena elektronickou požární signalizací s napojením na hasičský záchranný sbor, dále je zde dostatek únikových a chráněných cest. Tímto jsme měli všechny známé problémy vyřešeny a mohli jsme se pustit do konstrukčního řešení.

Konstrukční řešení
Stavba, jak jsem již uváděl bude mít plošné založení v podobě železobetonové desky. V důsledku dobrých geologických podmínek staveniště nebylo nutné hlubinné ani jiné nestandardní zakládání. Při návrhu se muselo brát v potaz to, že se stavba zatím nachází v zátopovém území řeky Litavky a celá konstrukce musela být navržena proti plnému vztlaku. Tento vztlak nastane se zpožděním několika hodin po průchodu povodňové vlny přes podloží průlinově propustné štěrkové vrstvy.
Vrchní dřevěná skeletová konstrukce je navržená jako těžký dřevěný skelet o modulu 6x8 m u muzea a 6x6m u prodejny jízdních kol. Dřevěné sloupy budou uloženy na ocelové podstavce, se kterými budou spojeny přes skryté styčníkové plechy a spojeny samovrtnými kolíky od firmy SFS Intec. Tyto sloupy jsou vždy na výšku jednoho podlaží a na zhlaví těchto sloupů jsou uloženy hlavní nosníky na které je poté uložena stropní konstrukce. Sloupy jsou z lepeného lamelového dřeva (BSH) o rozměru 260x400 mm, stejně tak i průvlaky jsou vyrobeny z BSH a mají rozměry 260x1000 mm.

Největším problémem bylo najít vhodnou stropní konstrukci která při užitném plošném zatížení 550kg/m2 a o rozponu 6 metrů, dokáže splnit náročné požární požadavky a přitom být i ekonomická. Nakonec se jako optimální našlo použití křížem lepených stropních elementů BBS, které při tomto zatížení a rozponu mají tloušťku pouhých 163 mm a požární odolnost R90 (původní betonová konstrukce vycházela 250 mm tlustá, při relativně stejné ceně za m3 hotového prvku, je u dřeva 35% úspora nákladů s tím, že tento strop je okamžitě pochozí a několikanásobně lehčí než železobetonový). Na pochozí části budou uloženy sádrovláknité desky Fermacell s pochozí vrstvou.

Další problém se ukázal v místě napojení sloup - průvlak - sloup, jelikož z vrchního sloupu docházelo k velkému zatížení na průvlak (tlak kolmo na vlákna) a docházelo by tak u průvlaku k deformaci budou v tomto místě vlepeny univerzální závitové tyče, které tento problém eliminují.
Celkové zajištění prostorové stability skeletové konstrukce bude pomocí výztužných stěn na bázi rámové konstrukce, u nás známá pod označením "two by four". Tato konstrukce bude opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell. Tyto stěny vodorovné zatížení přenesou ze 30% a na zbylé síly budou použity diagonální výztuhy. Výztužná stěna bude vyplněna 28 cm tepelné izolace, z interiéru bude osazená instalační předstěnou ze sádrovláknitých desek a to z důvodu minimálních zásahů do konstrukcí. Tímto řešením se eliminuje porušení parozábrany či parobrzdy a stěna bude fungovat tak já má. Vnější fasáda objektu bude obložena z modřínových prken či palubek bez jakékoliv povrchové úpravy, necháme tím vyniknou přirozenou šedou patinu modřínu.

Střešní konstrukce je u objektu muzea pultová se sklonem 5°, tato konstrukce má na severní stranu přesah 6m, její vykonzolování je podepřeno diagonálními podpěrami. U budovy s prodejnou je použita klasická plochá střecha s obrácenou skladbou, možná zde bude použitou i extenzivní ozelenění. Krytina u budovy muzea je plánována z etylen-vinyl-acetátu (EVA) a polyvinylchloridu (PVC) na jejichž horním povrchu jsou integrovány tenkovrstvé flexibilní fotovoltaické články na bázi amorfního křemíku. Předpokládaný roční výkon je 135000 kWh. Oba objekty byly navrženy jakou nízkoenergetické, u budovy muzea nám průkaz energetické náročnosti přinesl milé překvapení ve výsledku a to 2,5 kWh/m2/rok, u budovy s prodejnou výsledky zatím nejsou známy. Oba objekty budou vytápěny tepelnými čerpadly "země-voda". S přípravou staveniště začínáme již v květnu, neboť musíme vybudovat příjezdovou komunikaci, dovézt veškeré energie na staveniště a začneme provádět předběžné archeologické průzkumy. Než toto vše připravíme, tak by jsme už mohli mít stavební povolení v ruce a s potěšením se pustit do montáží dvou největších dřevostaveb u nás. V současné době se nejdříve začne s budovou prodejny, i když na budovu muzea je již vydáno územní rozhodnutí, ale zde čekáme na přislíbené dotace z EU.

Důkladná analýza všech pro a proti přinesla investorovi nadčasové budovy, počínaje rychlou výstavbou, kompletně suchým procesem, ekologickou výstavbu s ekonomickým provozem a mimo jiné s elegantním až luxusním interiérem ze cenu ne vyšší než obvyklou.


Líbil se Vám článek?
gotop