Vydání 02/2018

Seník? A proč ne...

Je to krása, když si moderní venkovský dům nenárokuje více, než mu náleží, když architekt dokáže převyprávět příběh původní zástavby bez zbytečné nostalgie a přitom s typickou regionální pointou.

Mladí manželé si našli krásný pozemek s ideální svažitostí směrem k jihu a vstupem od severu, situovaný v centru obce a obklopený původní zástavbou hmotově jasně artikulovaných menších domků obdélníkového tvaru se sedlovou střechou. Na pozemku stál rodinný dům z 1. poloviny 20. století s hospodářskou částí, situovaný podél cesty tvořící uliční čáru. S ohledem na umístění na pozemku, velikost i vnitřní dispozice byl ale těžko adaptovatelný k současnému stylu bydlení, a nedávalo ani smysl jej nahradit novými stavbami, o požadavku na energeticky pasivní standard, který byl od počátku v požadavku stavebníků, nemluvě. Jelikož byl objekt postavený ze silikátových materiálů, nebyla ani možnost jeho recyklace.

Od počátku bylo jasné, že zachování tradičních hodnot nebude možné vnímat jen jako „svoji parcelu a své zájmy". Majitelé však neměli vyhraněný názor na to, jak by měl jejich nový dům vizuálně působit, takže se obrátili na architektku.

„Stavebníci mi dali naprosto volnou ruku v navrhování," vzpomíná Jana Jasinek. „Pro sebe jsem tento projekt pojmenovala ´dům bez připomínek´. Díky tomu vznikl návrh s tak jasným názorem. Při prvním setkání s majiteli pozemku jsem se snažila je poznat a pochopit jejich potřeby a představy o budoucím bydlení. Prohlédli jsme si pozemek a pěšky si prošli vesnici, ve které se nachází. Další návrh probíhal v ateliéru, kde jsem promýšlela všechny možné varianty uspořádání hmot obou objektů na pozemku nepravidelného tvaru."

Na původní stavbu chtěla architektka hmotově navázat. Umístění stávajícího domu bylo ale nevýhodné z hlediska natočení ke světovým stranám a jihozápadní fasáda, která by byla ideální pro podvečerní posezení na terase, byla nešikovně otočená k silnici. Spolu s nepravidelným tvarem pozemku se na první pohled žádné řešení netvářilo jako ideální.

„Do hloubky jsem se místem zabývala," uvádí zrod návrhu architektka Jana Jasinek. „Snažila jsem se do nově navržených objektů promítnout regionální charakter. Nechtěla jsem ale sklouznout k nostalgické imitaci, nýbrž místní charakter moderně interpretovat. Ulici tvoří rytmus úzkých štítů domů s úzkými dvorky, typickými pro střední Čechy. Je to nádherný motiv, který se v pozdější době úplně vytratil. Dotyčný pozemek na tuto řadu sice opticky navazoval, ale zároveň ji zakončoval směrem do křižovatky. Řešení jsem nakonec našla v kolmém postavení domu a seníku. Seník navazuje na původní objekty a drží optickou linii ulice. To mi dovolilo nový dům posunout do lépe chráněné polohy. Na místo lze dojít ze tří různých směrů a ze všech na vás vždycky kouká alespoň jeden štít. Kolmé postavení objektů pak násobí motiv štítů a podporuje sílu a identitu místa."

Moderní seník

V zadání stavebníků byla, kromě rodinného domu, i dvě parkovací stání, dílna, kůlna a úložný prostor. Tyto prostory umístila architektka do upraveného hospodářského objektu. Pozice budovy měla naplňovat přání vytvářet uliční čáru a navázat tak na původní stavby, přičemž oba objekty měly být umístěné kolmo na sebe a vytvářet tak polodvůr po vzoru tradičního uspořádání v této oblasti. Současně ale neměla budova stínit obytný dům.

Individuální úpravy

Hodnoty prostorové struktury a architektonické úrovně domu vycházejí z typového projektu, významně upraveného s respektem k tradiční urbanistické struktuře vesnice a vnitřním uspořádáním podřízeným stylu majitelů i návaznosti na světové strany. Kuchyň je orientována na východ, kde se rodina potkává ráno u snídaně a o víkendech se vaří obědy. Jídelna je na jih a obývací pokoj na západ, kde se rodina sejde večer po práci a kam si zve přátele o víkendech.

Ke kuchyni přibyla ještě spíž a do technické místnosti bylo přidáno zařízení pro inteligentní ovládání domu, včetně možnosti nabíjení elektromobilu.

„Majitel se hned od začátku netajil svým povoláním a zálibou v „ajtý". Bylo tedy jasné, že vznikne inteligentní dům, jehož technologické vybavení bude možno ovládat na dálku přes počítač. Toto řešení zůstalo plně v jeho rukou, protože s návrhem domu jako takového se navzájem neprolínalo," dodává architektka.

Technické parametry

Typ domu: nulový
Zastavěná plocha: 100 m2 (pouze dům)
Užitná plocha: 150 m2
Konstrukce: těžký skelet (stavební koncept DOMY ATREA)
Teplo: tepelné čerpadlo země-voda ATREA TCA 3.1, fotovoltaická elektrárna 7,8 kWp, akumulační zásobník ATREA IZT 650 – záložní elektro patrony; teplovzdušné vytápění + otopné žebříky a elektrické podlahové vytápění v koupelnách
Součinitel prostupu tepla: U = 0,11 W/m2K
Větrání: řízené s rekuperací tepla, větrací a vytápěcí jednotka ATREA DUPLEX RA4
Autor studie a projektu: Ing. arch. Jana Jasinek (návrh), Symbiosa – atelier architektů, www.a-symbiosa.cz; Ing. Stanislav Kroulík (projekt), SK ateliér, www.sk-atelier.cz
Realizace: Daniel Petříček (v licenci DOMY ATREA), www.pojdtedal.info

gotop