Tisk
ISOCELL: <small>Když mezi krokve zafouká</small>

ISOCELL: Když mezi krokve zafouká

Helena Petáková | Úterý, 07. leden 2014 |

Přidat na Seznam.cz

Nemáme teď na mysli vítr, ale kvalitní celulózovou izolaci aplikovanou ve vločkách pomocí speciálního zařízení foukáním. Foukané izolace, především celulóza, se pro dřevostavby používají stále častěji. A právem. Hospodárná aplikace a výborné parametry tepelné izolace jsou nejdůležitějšími přednostmi celulózy. Projeví se nejen při izolování obvodových stěn, ale i podkrovního prostoru.

1 kopieKonkrétní postup při izolování pomocí foukané celulózy se od aplikace nejčastěji používané vláknité izolace podstatně liší. Vzduchotěsná rovina (například parobrzda) se pokládá před instalací izolace. Aby mohl vzniknout dostatečně velký prostor pro vyplnění izolačním materiálem, je třeba nastavit výšku krokví. Lze to provést buď jejich zdvojením ve vertikálním směru, nebo nastavením z boční strany – tímto způsobem lze ušetřit množství dřeva a celkově zlepšit izolační parametry. V každém případě je ale nutné, aby byl prostor mezi krokvemi zcela uzavřen. Každá netěsnost by mohla způsobit poruchy izolace.

2 kopieParobrzda se pokládá s přesahy a mechanicky kotví pomocí sponek. V místech napojení se vzduchotěsně přelepuje pomocí speciálních pásek, které by měly být součástí ověřeného systémového řešení dodavatele. Eliminuje se tak prostor pro nežádoucí experimenty řemeslníků a při dodržení postupu práce je zaručena kvalita výsledného řešení izolace.

Všechny průchody parobrzdnou rovinou a připojovací místa je třeba pečlivě utěsnit. Netěsnostmi a trhlinami uniká značné množství energie a v nejhorším případě může dojít i k poškození konstrukce vlivem zimní kondenzace teplého vzduchu unikajícího z interiéru. ISOCELL nabízí systémové řešení včetně materiálů pro optimální ztvárnění detailů. Speciálně pro suchou výstavbu jsou určeny lepicí pásky, s nimiž je práce pohodlná a přesná. Například AIRSTOP DIMAROLL se používá na trvale elastické, vzduchotěsné lepení spár, připojení částí a lepení styčných ploch parobrzd a těsnicích fólií.

A1A2A3A4

Pro zajištění vzduchotěsnosti a odolnosti vůči větru v obvodovém plášti budovy musí být určené fólie nebo desky na přesazích a spojích trvale utěsněny. AIRSTOP DIMAROLL společnosti ISOCELL umožňuje těsnění, které se zpracovává jako lepicí páska: pomocí odvíječe se AIRSTOP DIMAROLL nanáší z role přímo a cíleně na podklad zbavený prachu a mastnoty. Po stažení krycí vrstvy, která chrání lepicí stranu na vnější straně po odvinutí, se fólie, případně deska zafixuje lehkým přitlačením. Úplné pevnosti spoje se dosáhne po 24 hodinách.

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop