Nejen sruby a roubenky - jaké jsou možnosti staveb z masivního dřeva?

Nejen sruby a roubenky - jaké jsou možnosti staveb z masivního dřeva?

Redakce | Úterý, 25. říjen 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Masivními dřevostavbami rozumíme budovy, jejichž základní nosnou konstrukci tvoří těžká, plná masivní stěna. Tím se liší od ostatních typů, u kterých je nosný systém redukován na sloupy či sloupky a prostor mezi nimi je zpravidla vyplněn tepelnou izolací. Lehká konstrukce z tenkých profilů překrytých deskou z dřevotřísky může vzbuzovat pocit určité nedůvěry. Pokud někdo uvažuje o dřevěném domě, vyžaduje řádnou solidní konstrukci a navíc by se chtěl obklopit dřevem v jeho primární podobě, pro toho nabízí se masivní dřevostavba jako vhodné řešení.

Vývojové typy masivních dřevostaveb

Původním typem masivních domů ze dřeva jsou klasické srubové domy. Dodnes jsou dochovány sruby staré přes tisíc let. Technologie výroby se do dnešních dnů v mnohých ohledech změnila, tradiční vzhled s typickými kulatinami s přesahem ale zůstává bez výrazných odlišností. Zachován je i výrazný podíl ruční práce, který můžeme vnímat v každém detailu.

historická roubenka

Obr.: Roubenky jsou českému prostředí mnohem bližší než sruby, mají totiž svůj předobraz v historických stavbách. Foto: HPI

Posun blíž k využití možností dnešního stavitelství představují průmyslově vyráběné sruby s profily upravenými do exaktního hraněného průřezu. Mají modernější výraz a podíl ruční práce je minimální. Vycházejí přímo z klasických srubů, ale svým charakterem odpovídají domům na přelomu 20. a 21. století. Způsob přípravy dřeva, výroby, zpracování detailu spojů a celkový vzhled těchto průmyslových domů se od tradičních srubů poměrně liší. Stále se ale jedná o stejný konstrukční typ s příznačným křížením přečnívajících prvků v rozích stěn.

Velice blízkým typem masivních domů ze dřeva jsou nám dobře známé podhorské roubenky, s nimiž se v tuzemském prostředí setkáváme častěji než se sruby. Od nich se liší provedením jednotlivých spojů a způsobem opracování surových kulatin, princip kladení nosných prvků v horizontálním směru je ale totožný. Zachováno je i výrazné zapojení tradičních řemesel.

Moderní masivní konstrukce

V současné době lze zaznamenat vzestup nových technologií domů z masivních dřevěných prvků. Stále častěji se používají nosné panely, které lze použít pro výstavbu stěn, stropů i střešních dílců. Technologie dřevěných panelů souvisí se srubovými domy jen vzdáleně, přesto patří do stejné skupiny masivních dřevostaveb.

panely z vrstveného dřeva

Obr.: Moderním stavební technologií z masivu jsou domy z velkoformátových panelů z vrstveného dřeva. Foto: Novatop

Vývojově starším typem jsou kolíkované nebo sbíjené masivní panely. Jsou složeny z jednotlivých prken vzájemně spojených kolíky z tvrdého dřeva, případně jsou spoje řešeny pomocí hřebíků. Panely se svislým uspořádáním prken se používají zejména pro nosné stěny, lze je ale uplatnit i pro konstrukci stropů. Takto zhotovená nosná konstrukce se zpravidla opatřuje z vnější strany tepelnou izolací. V interiéru lze ponechat povrch panelů přiznaný bez opláštění sádrokartonem. Stěny tak mohou vytvářet zajímavou strukturu. Pro tuto technologii je příznačný vyšší podíl ruční práce.

Vrstvené panely z masivního dřeva

Nejpokročilejší technologii představují masivní panely z vrstveného dřeva. Tvoří je několik vrstev lamel z měkkého dřeva, přičemž jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou kladeny vždy v kolmém směru. Všechny prvky panelu jsou při výrobě slepeny zdravotně nezávadnými lepidly. Takto vytvořené dílce lze použít pro konstrukci stěn, stropů i střešních prvků. Kolmé kladení vrstev zajišťuje velmi dobré statické vlastnosti a řadu dalších výhod. Příznačné je zapojení sofistikované průmyslové výroby. Doba potřebná k sestavení stěnových a stropních dílů je zkrácena na naprosté minimum.

CLT panely - interiér domu

Obr.: Naprosto hladký povrch CLT panelů umožňuje ponechat stěny v interiéru bez povrchové úpravy nebo je standardně opláštit sádrokartonem. Foto: Novatop

Vrstvené panely se běžně používají pro nízkoenergetické a pasivní domy. Lze u nich jednoduše docílit neprůvzdušnosti celé konstrukce, která je pro pasivní domy významnou veličinou. Velkou výhodou této technologie je možnost efektivního použití pro vícepodlažní budovy. To však v našich podmínkách naráží na bariéru normových požadavků, především z hlediska požárních předpisů. Po celé Evropě se již etablovala řada výrobců lepených dřevopanelů. Může nás těšit, že v rámci konkurence velkých výrobců máme i českého zástupce s vlastní svébytnou technologií, která se stále více uplatňuje v různých evropských zemích.

Domy z masivních tvarovek

Na závěr se ještě krátce zmíníme o technologii, která tvoří přechod mezi masivními dřevostavbami a dalšími typy konstrukcí. Jedná se o stěnové tvarovky, které se na sebe skládají podobně jako keramické cihly. Základem je dřevěná „tvárnice“, jejíž vnitřní a vnější vrstvu tvoří prvky z masivního vrstveného dřeva a dovnitř jsou vloženy spojující hranoly doplněné tepelnou izolací. Jednotlivé moduly jsou spolu propojeny speciálním zásuvným spojem, takže je zaručeno optimální spojení rohů a připojení příček. Výstavbu stěn usnadňují sladěné speciální prvky pro různé typy otvorů. Jde o zajímavý konstrukční typ, který uzavírá bohatou škálu masivních dřevostaveb. Hojně se uplatňuje například pro stavbu rodinných domů ve Švýcarsku.

dřevěné cihly

Obr.: Dřevěné tvarovky někdy označované také „dřevěné cihly" jsou zajímavou alternativou masivních dřevostaveb. Foto: Steko

Budoucnost masivních dřevostaveb

Tradiční srubová konstrukce má i dnes stále co nabídnout. Pro svůj výrazný charakter nabízí jedinečný způsob bydlení. Moderní technologie se ale neustále vyvíjejí a posouvají technické možnosti a kvalitu staveb neustále dál. V dnešní době, kdy zažívají domy na bázi dřeva určitou renesanci, představují nové technologie masivních dřevěných domů jednu z cest, kterou se k přírodě šetrné stavebnictví může ubírat. Zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy představují masivní dřevostavby zajímavou možnost, jak stavět úsporné budovy ohleduplné k životnímu prostředí. Do vývoje zmíněných konstrukčních typů se vkládá velké úsilí. Nechme se překvapit, jakým směrem se budoucnost masivních dřevostaveb bude ubírat.

Text: Marek Pavlas

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop