Kvalitní zasklení zajistí úspory i komfort bydlení

Kvalitní zasklení zajistí úspory i komfort bydlení

Komerční sdělení | Pátek, 29. prosinec 2023 |

Přidat na Seznam.cz

Okna jsou jedním z nejzásadnějších prvků, formujících vzhled celé budovy. Kromě toho ale významně ovlivňují i komfort našeho bydlení. Trend je zřejmý – větší okna znamenají více světla a slunce. Čím je ale prosklení větší, tím lepší musí mít tepelněizolační vlastnosti. A právě kvalitní zasklení je dnes zcela zásadní při snižování energetické náročnosti budov.

V případě klasických rodinných domů představují okna odhadem asi 15-20 % plochy všech stěn, u moderněji pojatých staveb může být toto číslo i větší. V minulosti představovala okna energeticky nejslabší článek celého pláště, ta současná ovšem překonávají své předchůdce nesrovnatelně lepšími vlastnostmi a zcela zásadně proměňují jejich fungování. Místo tepelných ztrát totiž dokážou zajistit nemalé tepelné zisky.

„Klíčová je správná volba zasklení ve vztahu ke světovým stranám a opuštění zažité představy, že jeden typ zasklení instalujeme do všech oken v domě. Připravili bychom se tak o možnost využití výhod jednotlivých zasklení. Především u novostaveb je proto vhodné, aby s různými typy zasklení pracoval již projektant při návrhu budovy," vysvětluje Andrea Stejskalová, manažerka marketingu společnosti HELUZ IZOS, předního dodavatele zasklení v České republice.

Solární zisky v zimě díky zasklení IZOS


Jedním z nejdůležitějších parametrů zasklení je solární faktor (g), který udává, jak je zasklení schopné propouštět tepelnou energii ze slunečního záření. Čím je jeho hodnota vyšší, tím lépe. Například v případě zasklení trojsklem IZOS ENERGY+ je to hodnota nad 0,6, tedy 60 % propustnost tepelné energie. V zimních měsících, kdy je slunce nízko nad horizontem, zajišťuje takové zasklení cenné solární zisky, jeho perfektní tepelněizolační vlastnosti díky využití tří skel v teplých distančních rámečcích zase zaručují, že získané teplo neuniká z interiéru zpět. Okna defacto vytápějí místnost zcela zdarma.

„Testování naší společnosti ukázalo, že zasklení dosahuje povrchové teploty na vnitřním skle až o 2 °C vyšší než běžné zasklení, v úspoře na vytápění to představuje kolem 15 % výdajů," vysvětluje Andrea Stejskalová. Tyto výhody mohou například u novostaveb zcela eliminovat jindy potřebné technologie pro získávání obnovitelných zdrojů.

„Za určitých podmínek, například při vhodné orientaci budovy a velikosti oken, se můžeme při návrhu nové budovy obejít bez doplňkových solárních systémů či tepelného čerpadla i při současných velmi přísných nárocích na energetickou spotřebu budovy. Úspora vstupních nákladů proto může být opravdu velká," doplňuje.

DrevoaStavby.cz Kvalitní zasklení HELUZ IZOS Jak funguje zasklení IZOS

Zdroj: HELUZ IZOS

HELUZ IZOS – jediné zasklení s certifikací Osvědčeno pro stavbu na českém trhu. Izolační trojskla a dvojskla IZOS prošla sérií náročných zkoušek provedených nezávislými akreditovanými zkušebnami z České republiky a Německa. Na základě splnění všech kvalitativních požadavků jednotlivých zkoušek a celkového posouzení vhodnosti výrobku pro stavbu získala společnost HELUZ IZOS jako jediný výrobce izolačních skel licenci pro použití značky OSVĚDČENO PRO STAVBU. Licenci propůjčil Svaz zkušeben pro výstavbu koncem roku 2022.

Vhodné zasklení zajistí účinné stínění v létě


Snížení nákladů se přitom netýká pouze vytápění, ale rovněž chlazení, které začíná být i v našich klimatických podmínkách stále aktuálnější. „V případě trojskla IZOS SHADOW s multifunkčním nízkoemisním a protislunečním pokovením je naopak klíčovou vlastností schopnost sluneční paprsky odrážet, respektive zabraňovat jejich prostupu do interiéru, který se díky tomu nepřehřívá. Významně tak klesají náklady na chlazení velmi energeticky náročnými klimatizacemi. Pokud nemůžeme využít stínicí techniku, je takové zasklení ideální," popisuje manažerka marketingu společnosti HELUZ IZOS. Zákazníky určitě osloví také neutrální vzhled zasklení prakticky bez zabarvení, vhodný i pro rezidenční objekty.

DrevoaStavby.cz Kvalitní zasklení HELUZ IZOS řez izolačním sklem

obr.: Řez izolačním sklem. Zdroj: HELUZ IZOS

Rekonstrukce a výměna zasklení pro starší budovy


Vlastnosti zasklení jsou ale nesmírně důležité také pro starší budovy. Jestliže dnešní zasklení dosahuje součinitele prostupu tepla Ug až 0,5 W/m2K, u starších oken jsou to hodnoty násobně vyšší. „U vysloveně historických budov se dá hodnota spíše odhadovat, ale například dvacet až třicet stará plastová okna se pohybují někde kolem hodnoty 2,0 W/m2K. I kdybyste zasklení takového okna vyměnili za nejlevnější dvojsklo IZOS DOUBLE s hodnotou Ug 1,1 W/m2K, klesne prostup tepla zasklením na polovinu. V případě zasklení IZOS ENERGY+ solárním faktorem jsme na čtvrtině, a ještě zajistíme našemu domu či bytu solární zisky," vysvětluje Andrea Stejskalová.

Výměna zasklení se proto stává nejrychlejším a velmi efektivním krokem vedoucím ke snížení nákladů na vytápění. Zájemci navíc mohou využít výrazné dotace v rámci programů Nová zelenám úsporám, respektive Nová zelenám úsporám Light, které u nízkopříjmových domácností prakticky kompletně pokryjí investici do nového zasklení.

Více informací o kvalitním zasklení HELUZ IZOS→

HELUZ IZOS logo

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Okna, dveře, výplně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop