Tisk
Základová deska - jakou konstrukci a izolaci zvolit?

Základová deska - jakou konstrukci a izolaci zvolit?

Dagmar Čechová | Čtvrtek, 11. září 2014 |

Přidat na Seznam.cz

Dnes odborníci odpovídají na 2 otázky stavebníků ohledně základové desky: jakou konstrukci základové desky pro moderní dřevostavbu zvolit, když požadujeme založení objektu na klasickém základovém pasu a chceme se vyhnout tepelnému mostu mezi deskou a stěnou?

Základová deskaAbychom se vyhnuli zvýšenému tepelnému prostupu pod obvodovou stěnou v místě kontaktu se základovou deskou přecházející v základový pás, musíme jej zvenku izolovat polystyrenem. I bez izolace ale nelze hovořit o tepelném mostu. Obecně se izoluje do výšky 30cm nad rostlým terénem a podle našich výpočtů a simulací lze i méně. Tento způsob je poměrně často používaný, skoro se chce říci běžný, ale úplně běžně to zřejmě nebude. Lze dodat, že konstrukci základové desky v tomto případě nebude určovat tepelná technika, ale čistá statika. Do takovýchto podmínek je nejvhodnější extrudovaný polystyren. Ostatní alternativy jsou mnohonásobně dražší a ani tak nebývají čistě „přírodní".

Ing. arch. Petr Vala, Avanta

Základová deskaChtěli bychom základovou desku od rostlého terénu izolovat přírodním materiálem a vyhnout se tak použití polystyrenu. Je vhodné pro tento účel využít keramické kamenivo Liapor? Jaký přírodní materiál je případně další alternativou?


Základová deskaLiapor jako hlavní tepelnou izolaci spodní stavby nepovažuji za zcela optimální. Pokud je umístěn pod hydroizolací a je ve styku se zeminou, záleží na hydrogeologických poměrech – Liapor může nasáknout vodou, čímž dojde ke zhoršení jeho tepelné vodivosti. Na základě mechanických vlastností jej lze použít jen mezi základové pasy, pak ale není vyřešen tepelný most v oblasti základového pasu.

Základová deskaDruhou možností je použití Liaporu nad hydroizolací. Zde ale narážíme na tepelnou vodivost materiálu. Musela by být použita neúměrná vrstva, abychom docílili téže hodnoty součinitele prostupu tepla jako v případě polystyrenu. Nabízí se i možnost použít Liapor jako vyrovnávací podsyp, a pak třeba jako hlavní tepelnou izolaci použít dřevovláknité desky.

Základová deskaJako alternativu pod hydroizolaci (ve styku se zeminou) bych použil pěnosklo, které má lepší tepelně technické vlastnosti, není nasákavé a má vyhovující mechanické vlastnosti. Zde se nabízí založení domu na železobetonovou základovou desku.

Ing. Milan Pekárek, Vazníky D.N.K.


Líbil se Vám článek?

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop