Podrobná pravidla

Tisk

Podrobná pravidla pro anketu časopisu sruby&roubenky

Přidat na Seznam.cz

Vydavatelství Pro Vobis, s.r.o. vyhlašuje anketu Dřevostavba roku 2017 – anketa časopisu sruby&roubenky

Část A

Podmínky ankety - Dřevostavba roku 2017

Realizace rodinných domů na bázi dřeva – dřevostaveb, prezentovaných v časopisu sruby&roubenky ve vydáních 1-4/2017 prostřednictvím rubriky „Pojďte dál" (tak zvaná redakční návštěva) se zařazují do ankety Dřevostavba roku 2017 časopisu sruby&roubenky. Anketa Dřevostavba roku 2017 je prezentována v časopisu sruby&roubenky a na webu www.drevoastavby.cz, přičemž hlasování probíhá výhradně prostřednictvím webu.

Podmínky zařazení stavby do ankety:

Dům, který se prezentuje v časopisu sruby&roubenky formou tuzemské redakční návštěvy zpracované podle běžných redakčních zvyklostí odpovídajících příslušné rubrice v řádném vydání časopisu sruby&roubenky v průběhu kalendářního roku, se automaticky zařazuje do ankety.

Princip ankety:

Z každého vydání časopisu sruby&roubenky 1-4/2017 jsou na webu www.drevoastavby.cz publikovány domy z redakčních návštěv. Mezi nimi hlasující svým hlasováním zvolí semifinalistu z každého vydání postupujícího do finálového hlasování, přičemž semifinalistu určuje nejvyšší podíl hlasů stanovený procentuálně z celkového počtu hlasujících v každém kole. Každé jedno kolo hlasování o semifinalistu ankety začíná termínem vydání časopisu sruby&roubenky a končí termínem vydání následujícího vydání časopisu sruby&roubenky, přičemž hlasování o čtvrtého semifinalistu je ukončeno v dostatečném předstihu před vydáním časopisu sruby&roubenky 1/2018 (před zahájením dalšího ročníku ankety).

Finálové hlasování:

Finálové hlasování, v němž soutěží čtyři domy o titul Dřevostavba roku 2017 časopisu sruby&roubenky, se vyhlašuje tak, aby mohlo na webu www.drevoastavby.cz proběhnout po dobu minimálně 14 dní a v dostatečném předstihu před vydáním časopisu sruby&roubenky 1/2018. Výsledky se pak vyhlašují na veletrhu DŘEVOSTAVBY 2018, není-li stanoveno jinak.

Vyhodnocení ankety:

Titul Absolutní vítěz ankety Dřevostavba roku 2017 časopisů DŘEVO&stavby a sruby&roubenky získá dřevostavba, která získá nejvyšší počet hlasů z hlasování finálového kola Dřevostavba roku za oba tituly - DŘEVO&stavby a sruby&roubenky.

Titul Dřevostavba roku 2017 časopisu sruby&roubenky – vítěz kategorie získá dřevostavba, která ve finálovém hlasování získá nejvyšší podíl hlasů stanovený procentuálně z celkového počtu hlasů ve finálovém kole.

Titul Dřevostavba roku 2017 časopisu sruby&roubenky – cena redakce získá dřevostavba, kterou vybírá redakce časopisu na základě jejího příspěvku ke kultivaci architektury domů z masivního dřeva určených k bydlení.

Pravidla hlasování:

O Dřevostavbu roku 2017 se hlasuje pouze na webu www.drevoastavby.cz, hlasovat mohou pouze registrovaní návštěvníci webu www.drevoastavby.cz, platný je každý jeden hlas pro jeden dům z jedné IP adresy za den. Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 si vyhrazuje právo vyloučit z ankety kdykoli v jejím průběhu hlasy, u kterých má podezření z toho, že byly zaslány automaticky, robotem, případně jinak než individuálním hlasováním. V případě, že se bude takové jednání opakovat, může organizátor z ankety firmu, jíž se takové hlasování týká, zcela vyřadit. Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 si vyhrazuje právo tuto anketu kdykoliv v jejím průběhu zrušit či pozměnit podmínky ankety.

Část B

Princip losování o ceny pro hlasující:

Registrovaní návštěvníci webu www.drevoastavby.cz, kteří hlasovali v rámci ankety Dřevostavba roku 2017, jsou automaticky zařazeni do závěrečného losování o ceny. Do závěrečného losování o ceny budou zařazeni účastníci hlasující v jednotlivých dílčích kolech i v kole finálovém. V závěrečném losování o ceny mohou tito registrovaní uživatelé vyhrát hodnotné ceny zveřejněné na webu www.drevoastavby.cz.

Losování o ceny

Po ukončení finálového hlasování v rámci ankety Dřevostavba roku 2017, dojde k losování cen pro hlasující. Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 rozdělí hlasující do skupin podle toho, jaký typ ceny hlasující zaškrtl na formuláři finálového hlasování. Organizátor ankety z každé skupiny vylosuje jednoho hlasujícího, který vyhraje cenu v dané skupině bezprostředně po skončení finálového hlasování.

Výherci ankety o ceny pro hlasující jsou zveřejnění na webu www.drevoastavby.cz a jsou pozvání k předání cen na slavnostním vyhlášení výsledků ankety na veletrhu Dřevostavby.

Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 si vyhrazuje právo bez náhrady anketu zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit podmínky losování o ceny pro hlasující nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné podmínky.

Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu ankety některou z cen pro hlasující zrušit nebo ji nahradit cenou jinou.

Pokud si výherci ankety nepřevezmou ceny na slavnostním vyhlášení výsledků ankety na veletrhu Dřevostavby nebo toto převzetí není z praktických důvodů možné, je termín převzetí, věcí dohody mezi výherci ankety a konkrétním podnikatelem, který výhru do ankety poskytl.

Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 neodpovídá za předání cen. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Organizátor ankety Dřevostavba roku 2017 neodpovídá za vady cen, ani za škodu cenami způsobenou.

Ceny pro hlasující budou doručovány pouze po ČR.

Hlasující vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a poskytuje organizátoru ankety Dřevostavba roku 2017 dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů a pro případ, že se stane výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci ankety. Souhlas výherce poskytuje pro účely organizace ankety a marketingové účely organizátora. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese Organizátora ankety Dřevostavba roku 2017; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Hlasující má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

PRO VOBIS, s.r.o.

Tyto podmínky ankety aktualizoval dne 31.1.2017

Mgr. Bc. Lukáš Bělský, advokát

www.akbelsky.cz

 


Líbil se Vám článek?
gotop