Vydání 03/2018

Eko...logický i eko...nomický

Ačkoli přežívá názor, že přízemní dům je dobrý jen pro staříky a nemocné, bydlení v bungalovu je stále více ideálem mnoha lidí. Nejde jen o to, že jednopodlažní dispozice eliminuje schody a násobí potenciál pro přístup k zahradě. Přitažlivost takového domu podporují též inovativní stavební technologie a vize architekta. Pro něj takový dům není jen prostorový rámec, ale synergie mnoha proměnných, kde rychlejšímu nebo vyššímu zisku předchází vyšší smysl.

Ekonomicky i ekologicky udržitelný projekt, rychlá výstavba, minimalistický, ale hravý design, materiály, které umějí stárnout, naplnění potřeb a uživatelský komfort obyvatel domu – to je jen několik částí řetězce, jejichž syntézou se musel architekt Michael Kocych zabývat při návrhu tohoto domu.

Co je podle vás klíčovým prvkem ideální přízemní stavby?

Nad tím jsem se dlouho zamýšlel a během letitého vylaďování technických řešení jsem dospěl k jednoduchému závěru – vyhnout se příliš hlubokému půdorysu.

Zmiňoval jste výrazy evropská dřevostavba nebo letmá montáž. V čem je podstata?

Oba výrazy korespondují s konstrukcí Two by Four (2by4, TBF, two-by-four; pozn. redakce), která přišla do Evropy z USA včetně pragmatického názvu, který znamená rozměr nosných sloupků 2 × 4 palce. Tato kostra je ve dvojici prokotvena dřevěnými prkny a pak opláštěna deskami – nejčastěji OSB, které ji stabilizují a zároveň tvoří ochranu izolaci vložené mezi sloupky. Vznikne tak sendvičová stěna, která se skládá přímo na staveništi a stavba se tak může provádět bez těžké techniky i v obtížně přístupných místech. Jde o velice rozšířený a rychlý způsob výstavby, přičemž pro evropské poměry jde o jeho bytelnější variantu, jak si žádá evropská mentalita, přitom bez velkých nároků na zábor pro zařízení staveniště. Zároveň jsou na minimum redukovány emise hluku a nečistot, ke kterým dochází při běžné výstavbě. Takovýto objekt je snadno demontovatelný a za použití recyklovatelných materiálů je i ekologický.

Obvykle jsou i vnitřní příčky dřevěné. Zde tomu tak ale není...

V tomto případě jsem použil kvůli tepelné stabilitě i akumulaci tepla vápenopískové cihly uložené na pěnovém skle. Stropy a krovy ale zůstaly dřevěné.

Na domech, které navrhujete, je kombinace fasádních materiálů vidět často. Jaký v tom spatřujete benefit?

Členěná fasáda reflektuje dispoziční členění domu a dodá jinak „obyčejnému" kubickému tvaru na zajímavosti. V tomto případě jde o neošetřené modřínové dřevo a cementotřískové desky, jejichž zpočátku rozdílnou barevnost zredukuje tok času.

Z čeho vycházel tvar domu a dispozice?

Dominantní osa procházející v podélném směru domem rozděluje dispozici na část obytnou (jižní) a část příslušenství (severní). Díky tomuto dispozičnímu řešení je zajištěno dostatek tepla světla, klid a propojení se zahradou.

Vaší prioritou je práce s přírodními materiály a energetická optimalizace. Jak se to promítlo do tohoto domu?

Dřevostavby mě oslovily právě z hlediska ekologie. Není výjimkou, že se investor po konzultaci rozhodne upustit od zděné stavby a jde do dřeva. V tomto případě měl investor zájem předně o nízkoenergetický dům a jeho pozemek byl pro tuto myšlenkovou koncepci vhodný. Jižní část je proto koncipována na solární zisky, kdy i v zimě při mínus dvaceti bude slunce dům vyhřívat. Zároveň se v takovém případě automaticky vypne otopný systém, a opět se spustí, když slunce svítit nebude. Pro ten účel je zde instalována kompaktní jednotka, která zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla, ohřev vody pro podlahové vytápění a pro zásobník na teplou vodu. Je možné ji nastavit i na chlazení a ohřev teplé vody z odpadního vzduchu.

Co vás na tomto projektu nejvíce bavilo?

Těší mě, že se podařilo použít jen přírodní materiály a že i terasy kolem domu jsou celodřevěné, zasazené do zahrady s velkým podílem přírodního kamene. Podařilo se sladit materiály tak, aby přirozené stárnutí stavby bylo synchronní a šlo do šedých odstínů jako přirozeného projevu stárnutí.

A čeho si ceníte na přístupu stavebníků?

Povzbuzujícím efektem bylo, že jsme se vzájemně shodli a nemuseli na sílu prosazovat nebo překračovat vlastní cítění. Jednotlivá řešení podléhala praktickým kritériím v návaznosti na chod domácnosti. Když je investor rozumný a je ochoten naslouchat, je možné vyladit stavbu k udržitelným parametrům.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický
Zastavěná plocha: 214 m2
Užitná plocha: 146 m2
Konstrukční systém: lehký dřevěný skelet (Two by Four), difuzně otevřená skladba
Větrání: řízené s rekuperací tepla
Autor studie a projektu: Ing. arch. Michael Kocych, www.michaelkocych.cz

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop