Suchou, nebo mokrou podlahu

Suchou, nebo mokrou podlahu

Dana Jakoubková | Středa, 16. květen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Ať už chcete položit dřevěnou podlahu, vinyl či dlažbu, neobejdete se bez vhodné roznášecí vrstvy, která leží mezi základovou deskou s izolací a vrstvou nášlapnou. Takzvanou hrubou podlahu lze řešit buď mokrou cestou v podobě cementového či anhydritového potěru, nebo suchou cestou OSB deskami či podlahovými dílci. Pokud si však chcete výstavbu trochu zjednodušit, stačí se zaměřit jen na dvě z nich.

Otvirak 1 Rigips okPři dodržení správného postupu montáže suché podlahy máte na výběr libovolnou finální podlahovou krytinu – od koberce přes plovoucí podlahu až po dlažbu. Pro zajištění dokonalé přilnavosti podlahoviny se doporučuje opatřit povrch podlahového dílce základním penetračním nátěrem. Elastické krytiny (koberce a PVC) je možné pokládat 24 hodin po montáži a přetmelení spár. Zcela bez problémů je pokládka plovoucí podlahy. Jedinou výjimkou jsou podlahy z masivního dřeva včetně parket, které nesmí být lepeny na suché podlahové dílce kontaktně, a to kvůli rozdílné roztažnosti materiálů při změně vlhkosti. Keramickou dlažbu lze položit do tenké vrstvy flexibilního lepidla a neměly by překročit formát 330 × 330 mm. V případě dlažby většího formátu je třeba vyztužit stávající podlahu dodatečnou vrstvou podlahových desek.


2 Cemflow_okMonolitickou podlahovou vrstvou z potěrových materiálů můžeme zvýšit tepelně-akumulační schopnost dřevostavby. Rychlost vysychání litých potěrů na bázi cementu je přibližně jeden milimetr za den. Technologická pauza tedy neprodlužuje neúměrně dobu výstavby. Potěr díky akumulační schopnosti stabilizuje vnitřní teplotu domu, instalace podlahového topení pak napomáhá jeho zrání. Zvětšením plošné hmotnosti stropní konstrukce zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost stropu.


3 Knauf._okAlternativou pro všechny druhy podlahových konstrukcí a především pro vlhkostně namáhané prostory jsou prvky cementové suché podlahy. Mají všechny přednosti litých potěrů, ale bez jejich nevýhod. Jsou 100% odolné proti vodě i plísním a vhodné pro podlahové vytápění až do teploty 70 °C. Menší tepelná setrvačnost je výhodou všude tam, kde je zapotřebí velmi rychle dosáhnout určité teploty nebo rychlejší pokles. Podlahovou krytinu lze na ně instalovat ihned po položení.

 

Podlahy namokro

Při stavbě domu na bázi dřeva je nutné vybírat materiály s ohledem na specifika dřevostavby. Zvýšená vlhkost v prostředí, zvláště v době výstavby, může u dřevěných sendvičových konstrukcí způsobit rozkližování panelů, praskání, bobtnání a další podobné defekty. Při konstrukci podlah v dřevostavbě se proto uplatňují samonivelační lité potěry na bázi cementového pojiva. S tímto potěrem lze během pár hodin dosáhnout perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností bez obav z toho, že zvýšená vlhkost napáchá v objektu zbytečné škody. Oproti tradičním suchým potěrům umožňuje litý potěr velmi snadný transport čerpáním a rychlou a velmi přesnou pokládku. Anhydrit (na bázi síranu vápenatého) je pak cementovým potěrem přetlačen v možnosti použití i v trvale vlhkých prostorách či místech se sníženou možností vysušování, protože tvrdnutí probíhá chemickou reakcí s vodou (hydratací) a ne vysycháním (krystalizací) jako je tomu u anhydritu. Co do pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu jsou oba materiály rovnocenné, odtrhovou pevnost má anhydritový potěr mírně nižší než cementový, a proto se nedoporučuje do míst s vysokým povrchovým napětím, například pod masivní dřevěné podlahy. Litý potěr může být pochůzný již 24 hodin po nalití a částečně zatížitelný už po třech dnech v závislosti na teplotě i vlhkosti prostředí, konkrétním materiálu a doporučení výrobce.

Podlahy nasucho

Suché podlahové systémy přeměňují statický prvek tradičních podlah na flexibilní systém, který nezanáší do stavby dodatečnou vlhkost, čímž umožňuje rychlý postup výstavby bez technologických přestávek. Modulární sortiment suchých podlahových dílců s malou konstrukční výškou, na různé technologické bázi a v různých systémech provedení je navržen tak, aby poskytoval lepší zvukovou a nárazovou akustickou izolaci, jakož i lepší tepelnou izolaci. Navzájem přesazené panely jsou vyrobeny na bázi sádrokartonu, sádrovlákna nebo cementu. Přesahem je zajištěno pevné spojení mezi panely s vysokou odolností vůči bodovému zatížení, a to i podél spojů. Instalace suchého podlahového systému je mimořádně jednoduchá a všestranná a díky možnosti kombinace podlahových dílců s vhodným podsypovým materiálem je možné vyrovnat i velké nerovnosti. Podlaha se uplatní i ve vlhkých prostorách a pod všemi druhy podlahových krytin. Nízká tepelná vodivost materiálu jej pak předurčuje všude tam, kde chceme uplatnit rychlý nárůst i pokles teploty. Nejlepší materiály jsou také 100% recyklovatelné. Ačkoli samotná montáž suché podlahy trvá déle než „montáž" podlahy zlitého potěru, ku prospěchu suché podlahy může hovořit třeba to, že je po dokončení okamžitě pochůzná.


Slovo odborníka

Dipl. Ing. Jaroslav Benák
vedoucí technického oddělení Fermacell GmbH

Podlahové prvky pro suchou výstavbu jsou prezentovány jako využitelné kdekoli a ideální pro stavbu svépomocí. Je to opravdu tak snadné, nebo lze udělat i nějaké nevratné chyby?

Z hlediska oblasti použití jsou suché podlahy skutečně univerzální a mohou soutěžit s tradičními, masivními potěrovými systémy. V závislosti na skladbě systému se dají použít i v obytných domech s velmi vysokými požadavky na zvukovou izolaci. Šikovný kutil si je při respektování doporučených postupů dokáže položit sám, ale i pro něj platí, že je dobré myslet vždy dopředu a klást si správné otázky. Jde o to, aby návrh skladby konstrukce odpovídal jeho představám a potřebám. Chyb, jako u všeho, je možné udělat mnoho. Od špatného či neúplného zadání ve fázi návrhu podlahy přes neznalost podkladu – i když to se týká hlavně rekonstrukcí – a špatnou skladbu výrobků jako třeba nevhodný kročejový izolant až po nahrazování doporučených produktů výrobky podle vlastního výběru. Vše musí být přesně definováno, a pokud něco opomenete jako například velkoformátovou dlažbu, podlahové topení, sprchové prvky, rozvody instalací ..., pak dochází k chybám a následným problémům. Pokud ale respektujete návrh a doporučené postupy výrobce, je výsledek vždy perfektní.

Jak si rozumí se suchými podlahovými prvky systém podlahového vytápění?

Podlahové systémy je samozřejmě možné kombinovat jak s teplovodními, tak i elektrickými vytápěcími systémy. U teplovodní varianty tvoří skladbu systémová deska podlahového topení, tepelně vodivé plechy, rozvody a podlahové prvky. U sádrovláknitých podlahových prvků nesmí náběhová teplota do systému překročit 55 °C, u cementovláknitých podlahových prvků není – vzhledem k vlastnostem materiálu – nutné jakkoli omezovat náběhovou teplotu média. Elektrické topné systémy, například topné rohože, se obecně pokládají přímo pod podlahovou krytinu do lepidla na podlahové prvky. Je to řešení například pro koupelny. Elektrické fólie je možné instalovat jak pod, tak i nad suché podlahové systémy. Obecně platí, že podlahové vytápění pro kombinaci se suchými podlahami musí schválit jejich výrobci. V současnosti mají ale všichni významní dodavatelé teplovodního i elektrického podlahového vytápění systémy pro suché podlahy přizpůsobené.


4 okAlternativou k OSB desce je konstrukční deska z recyklovaných nápojových kartonů. Snadno se řeže ruční i kotoučovou pilou, dobře se do ní vrtá i šroubuje, má poloviční nasákavost než materiály na bázi dřeva a vysoký obsah celulózy jí dává „dřevěné" tepelně izolační parametry. Zvládá i značný útlum hluku a díky obsahu hliníkových částí odráží část sálavého tepla zpět do místnosti. Pokud je deska přikryta krytinou, používají se ke spojení drážky ve hraně se vsazenými spojovacími lamelkami nebo s překryvnou „Z" hranou. Díky netradičnímu vzhledu ale vypadá dobře i jako finální povrch podlahy místnosti, zvláště je-li opatřena bezbarvým podlahovým lakem.

 

1 ecofloor_primotop_rohoz_okHomogenní, tekutá hmota samonivelačního potěru je ideální pro podlahové topení. Dokonale "obalí" vodní potrubí i elektrické kabely, čímž přispívá k lepšímu přenosu tepla. Topná rohož (topný kabel přichycený k nosné tkanině) ve vrstvě tepelně vodivého materiálu je snadnou a rychlou instalací, která – jeli umístěna v dostatečně silné vrstvě – zajistí rovnoměrné rozložení teploty. Zde je zvlášť důležité respektovat pokyny výrobců a dodavatelů potěru i topného systému, aby byl zachován správný startovací režim vytápění a byly zajištěny optimální podmínky pro vytvrzení hmoty.

 

Slovo odborníka

Ing. Pavel Veselý
technolog pro lité podlahy, Českomoravský beton, a. s.

Přestože jsou lité podlahy stále populárnější, mají stavebníci dřevostaveb z mokrých procesů stále obavu. Je podle vás namístě?

Lité podlahy obecně jsou technologickou špičkou řešení roznášecích vrstev, a tedy jsou vhodné i pro kompletní, špičkové konstrukce, ke kterým se právě moderní dřevostavby jistě řadí. Počítáme-li ve stavbě s podlahovým vytápěním, pak je litá podlaha díky rychlému přenosu tepla a nízké tloušťce nespornou výhodou. Má-li někdo pocit, že v ručně hlazeném (zavlhlém) cementovém potěru je menší množství vody (lepší poměr množství pojiva k obsahu vody) než v litých potěrech, mýlí se, protože u těchto materiálů je tekutosti dosahováno pomocí takzvaných superplastifikátorů. Lité cementové potěry jsou pak určitě lepším řešením z hlediska zvukové neprůzvučnosti, díky mírně vyšší vrstvě a zachování hutnosti. Lité anhydritové potěry lze pokládat zase v relativně nízkých tloušťkách, a po týdnu od pokládky je možné začít s jejich vysušením pomocí podlahového vytápění, tedy kupříkladu do tří týdnů od pokládky z potěru nejde už do stavby žádná vlhkost. Bez podlahového vytápění se v praxi ukazují pro subtilnější konstrukce také vhodné anhydritové potěry, a to opět díky nízké tloušťce, dobré rovinnosti a celoplošnému přilehnutí například na kročejovou izolaci, s čímž může mít problém řešení skladeb z deskového řeziva.

Je nutné při použití litých potěrů v dřevostavbách dbát nějakých speciálních opatření?

Jak z názvu vyplývá, lité potěry se opravdu „nalévají" a je tedy nutné zabránit protečení materiálu do zbytku souvrství, potažmo nosné konstrukce. Stejně tak se musí vhodně operovat s vlhkostí čerstvého potěru hned po jeho nalití, zvláště pohybujeme-li se v prostředí energeticky úsporných staveb. Dané záležitosti ale umějí obvykle dobře řešit ověření dodavatelé litých podlah, případně je možné kontaktovat dodavatele směsi potěru pro technickou konzultaci.

A co systém dřevostavba – litý potěr – dřevěná podlaha? Není zde nějaký háček?

Ano i ne. Netýká se to jen litých potěrů. Máme-li jen kladenou, nelepenou dřevěnou podlahovinu, pak nás – kromě případné zbytkové vlhkosti a rovinnosti, která je u litých potěrů velmi dobrá, a vlhkosti regulovatelné vytápěním v podlaze – mnoho neomezuje. Výhodou je zde třeba možnost uložit nášlapné prvky na podložku, která už je přímo kročejovou izolací. U lepených dřevěných podlahovin je postup nutně důkladnější, ale neliší se od jiných nosných systémů. Před lepením se obvykle zbytková vlhkost kontroluje velmi důkladně, povrch potěru se brousí, kontroluje se rovinnost, je nutné dodržet pravidla pro dilatační spáry na vytápěném potěru a hlavně zvolit odpovídající pevnostní třídu potěru kvůli finální pevnosti povrchu na lepení dalších vrstev.


Chcete si položit suchou podlahu sami?

Návod a další informace nabízíme ke stažení v pdf formátu:

pdfLitá (mokrá) podlaha v dřevostavbě

pdfPoložení suché podlahy svépomocí

pdfSuché podlahové systémy fermacell

Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Podlahy a povrchy”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop