Tisk
EKODŮM: <small>Stavění ze slámy</small>

EKODŮM: Stavění ze slámy

Lucie Němcová | Pátek, 29. březen 2013 |

Přidat na Seznam.cz

Po loňském úspěšném semináři Příběhy domů 2012 občanské sdružení Ekodům pokračuje dalšími aktivitami – Příběhy domů 2013. Tentokrát půjde o sérii přednášek a exkurzí, které se budou konat v průběhu celého roku. Dozvíte se řadu praktických a odborných informací z oblasti přírodě i člověku přátelského a šetrného projektování a územního plánování.

Přednáška Ing. Jakuba Wihana: Stavění ze slámy

EkodumPrednaska2Wihan8 UPRAVADne 14. března proběhla druhá z přednášek na téma – domy z nosné slámy. Přednášející Ing. Jakub Wihan se podělil o své zkušenosti nabyté při pobytu v Anglii, kde spolu s nadšenou průkopnicí na poli domů ze slámy, Angličankou Barbarou Jones - zakladatelkou společnosti Amazonails (Straw Works), tyto domy navrhovali a realizovali. Jejich domy jsou důkazem, že za určitých podmínek může sláma plnit i funkci nosnou.

Barbara získala první zkušenosti na workshopu v Kalifornii roku 1994. Zdálo se jako nemožné aplikovat metodu stavění ze slámy ve vlhkém britském klimatu, navíc v kulturním prostředí, kde každý očekává životnost domu třeba dvě stě let. Jak se však ukázalo, i v Anglii si tyto domy našly své obyvatele a obstály i přes náročnější podmínky.

Pilotní projekt sociálního bydlení - Waddington, Linconshire, Anglie

Waddington-21Projektem, na kterém přednášející Jakub Wihan prezentoval technologie stavění z nosné slámy, je budova v anglickém městě Waddington, kde se autorům naskytla příležitost navrhnout dům z nosné slámy od základů (ne aplikovat technologii na již hotový projekt). Dvoupodlažní dům o užitné ploše 83 m2 dnes slouží jako dostupné sociální bydlení. Jeho náklady se pohybovaly okolo 90 tisíc liber.

Čtyři zásadní otázky pro stavbu slaměného domu

Waddington-06Jelikož stavebníků domů ze slámy je již celá řada a metody se od sebe liší, je dobré si poctivě odpovědět na tyto čtyři otázky. Zamyšlení nad nimi totiž může napovědět, jak to s životností domu ze slámy bude.


1. Jak jsou balíky ve stěně mechanicky připevněny?

Mezi důležité prvky stavby, které mají na mechanickou pevnost významný vliv, patří základový, stropní a střešní věnec. Na základovém věnci jsou připevněny kolíky z lísky, na které se sláma napichuje. Stěna je skládána podobně jako z cihel. K dalšímu propichování dochází ve čtvrté a šesté vrstvě. Pruty z lísky prochází vždy čtyřmi šárami tak, že jedním balíkem prochází obvykle dva pruty. Kolem oken a dveří jsou umístěny sloupky 100 x 100 mm, které vedou od základového až po stropní věnec. Výslednou pevnost stavba získává zatížením stropní a střešní konstrukcí. Po dokončení hrubé stavby je dobré nějakou dobu (cca 5 týdnů) počkat, než si stavba takzvaně sedne a pak teprve pokračovat třeba omítáním stěn.

2. Jak zajistíte těsnost zdí ze slaměných balíků?

Vliv na těsnost konstrukce má například způsob začišťování čel jednotlivých balíků (například pomocí elektrické pily). Velmi důležité je řešení okenních a dveřních otvorů a zařezávání balíků slámy kolem nich. Šáry jsou po vyskládání stěn ještě před zatížením docpávány volnou slámou. Výslednou těsnost dále podporuje zatížení stěn. Lze ji ověřit Blower Door testem.

3. Jakým způsobem je eliminován průnik vody do slaměné zdi?

Podobně jako v případě dřeva, trvalá přítomnost vlhkosti ve slámě nepřináší nic příjemného. Konstrukce pak hnije a je náchylná na napadení škůdci. Řešení kritických detailů (parapety, sokly) z hlediska průniku vody je pro životnost stavby zásadní. Na stavbě ve Waddingtonu je užit dutinový sokl s drenáží, který pomáhá odvést vodu z konstrukce v případě, že se do ní dostane. Mezi příčle základového věnce je vysypán keramzit, který v případě potřeby dokáže vlhkost krásně absorbovat a propouštět. Sokl také pomáhá stavbu vyzvednout nad terén tak, aby slaměná stěna nebyla vystavena ostřiku vodou. Účinným prvkem, který brání ostřiku konstrukce deštěm například na balkonech, jsou kovové rošty.

4. Jak zajišťujete ochranu balíků před nepřízní počasí - před začátkem stavění a v jeho průběhu před postavením střechy?

Zcela zásadní je ochrana slámy před vlhkostí ještě předtím, než je ukryta pod střechou. Tým Amazonails zvolil následující postup. Nejdříve vznikl základ a sokl následovaný základovým věncem. Na něj se nezačalo rovnou stavět z balíků slámy, ale byl sestaven stropní věnec, podlaha a věnec střešní spolu se střešními vazníky, fólií a laťováním. Celá tato konstrukce se pak pomocí jeřábu zdvihla a postavila na provizorní konstrukci ze sloupků a trámů. Teprve pak se mohly začít skládat stěny, které již byly ochráneny před deštěm.

Zajímavé akce sdružení Ekodům v nadcházejících dnech

16. 4. 2013 – Ing. Pavel Minář, Technické zařízení budov, porovnání jednotlivých druhů vytápění a ekonomie provozu pasivního domu

15. 5. 2013 – Acad. arch. Aleš Brotánek, Jak se žije v nízkoenergetických a pasivních domech

Více informací najdete na Facebooku

Občanské sdružení Ekodům

198713 471166529580875 93347355 nObčanské sdružení Ekodům si klade za cíl nabídnout praktickou odbornou odpověď na problémy spojené s globálním oteplováním, exploatací energetických a surovinových zdrojů naší planety a zvyšující se nemocností.

Činnost sdružení se týká zejména navrhování ekologicky šetrných staveb s vysokým podílem užití přírodních materiálů. Za důležité je považováno i užívání místních zdrojů, minimální ekologická stopa, nahrazování umělých a toxických materiálů, recyklace a návrat zodpovědnosti za stav životního prostředí.

Členové sdružení se podílí na pořádání seminářů, workshopů, kurzů, přednášek, konferencí, výstav, exkurzí i společenských akcí. Vše je doplněno vydavatelskou, poradenskou a konzultační činností a provozováním webového portálu.

Statutární zástupci sdružení:

Aleš Brotánek – předseda - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Petra Šilberská – tajemník - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jana Čechová – hospodář - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace pro platby a možnosti sponzorství na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop