Tisk
Základní informace o certifikačním systému PEFC

Základní informace o certifikačním systému PEFC

Dagmar Čechová | Úterý, 11. listopad 2014 |

Přidat na Seznam.cz

V posledních desetiletích se celosvětově stupňuje zájem společnosti o ochranu lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí. Certifikace lesů, lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu je dobrovolným nástrojem, který může podpořit úsilí směřující k dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v ČR a zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesa ve prospěch životního prostředí člověka.

logo PEFC s rámečkemCertifikační systém PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) představuje transparentní systém posouzení hospodaření v lesích a je prostředkem ke sledování původu dřeva od těžby přes jeho zpracování až po konečný výrobek.

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikacetrvale udržitelného hospodaření v lesích a již více než 70 % českých lesů je certifikováno tímto systémem. Český systém certifikace lesů byl uznán členskými státy Rady PEFC počátkem roku 2002.

pefc inzCertifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C)

Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů je potřebná pro sledování toku dřeva z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a provádí se podle technického dokumentu CFCS 2002:2011.

Dokument specifikuje požadavky, které musí certifikované organizace plnit, aby prohlášení vztahující se k původu suroviny obsažené ve výrobcích byly uznány jako hodnověrné a spolehlivé.

O tom, že požadavky PEFC certifikace C-o-C jsou přijatelné i pro malé a střední podniky svědčí, že v ČR se přihlásilo k této certifikaci již více než 230 společností.


Sledování původu dřevní suroviny v rámci C-o-C certifikace

Původ lesních produktů může být sledovaný různými způsoby v závislosti na konkrétní situaci a potřebách certifikované společnosti prostřednictvím tzv. procentuální metody nebo fyzické separace certifikovaného dřeva, papíru nebo výrobků ze dřeva.

 

 

  • Procentuální metoda umožňuje smíšení certifikované a necertifikované suroviny v průběhu výrobního procesu nebo obchodování, přičemž musí být známý podíl certifikované suroviny, o které se informace přenášejí k zákazníkům společnosti (průměrné procento). Alternativně může společnost jako certifikovaná prodávat část své produkce, která odpovídá podílu použité certifikované suroviny (objemový kredit).
  • Metoda fyzické separace požaduje třídění certifikované a necertifikované suroviny v průběhu všech fází výrobního procesu nebo obchodování, aby se zabezpečilo, že nedojde ke smíšení certifikované suroviny s necertifikovanou.

Předsednictvo sdružení PEFC schválilo dočasné zrušení notifikačního poplatku pro zájemce o udělení certifikace PEFC spotřebitelského řetězce. Toto zvýhodnění bude platné do konce roku 2014 a vztahuje se na všechny zpracovatelské firmy, které dosud certifikát C-o-C neměly.

Podrobné informace naleznete na stránkách PEFC.

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop