Tisk
Kde a jaké se u nás staví dřevostavby - detailní pohled na strukturu dřevostaveb v ČR

Kde a jaké se u nás staví dřevostavby - detailní pohled na strukturu dřevostaveb v ČR

Redakce | Úterý, 21. srpen 2018 |

Přidat na Seznam.cz

V roce 2017 bylo v České republice dokončeno celkem 14548 rodinných domů, což bylo meziročně o 533 domů, resp. o 3,8 % více než v roce 2016. Pro obor dřevostaveb je potěšující to, že výstavba rodinných domů s nosnou konstrukcí na bázi dřeva zaznamenala meziroční růst 7,25 %, zatímco u domů postavených z tradičních materiálů (cihly, tvárnice a cihelné bloky) byl zaznamenán meziroční nárůst (pouze) kolem tří procent (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných domů 2017/2016). Z výše uvedených hodnot vyplývá, že dynamika (tempo) růstu počtu dokončených rodinných domů – dřevostaveb – je u nás 2,5 krát vyšší než u domů postavených tradičními technologiemi.

Podle dostupných údajů bylo v roce 1999 v České republice dokončeno pouze 92 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2017 jich bylo již 2159. To znamená, že podíl dřevostaveb z celkového počtu dokončených rodinných domů u nás dosahuje již téměř 15 % a neustále meziročně kontinuálně roste.

Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů)

Rok Rodiné domy dokončené v ČR celkem (v ks) Dřevostavby dokončené - ČR (v ks) Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů v ČR (v %)
1999 8 251 92 1,12
2002 11 499 159 1,38
2005 13 231 384 2,90
2008 19 211 1 008 5,25
2014 13 510 1 281 9,48
2015 13 412 1 791 13,35
2016 14 010 2 013 14,37
2017 14 548 2 159 14,84

Zdroj: ČSÚ, ADMD

Z celkového počtu 2159 dokončených dřevostaveb v roce 2017 jich bylo nejvíce realizováno technologií lehkého rámového skeletu, a to panelovou montáží (1075 domů, což je téměř 50% všech dřevostaveb). To svědčí o tom, že s růstem poptávky po dřevostavbách rostou i výrobní kapacity větších výrobců, kteří realizují svou produkci v krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů, kde také dosahují kromě výborné kvality i lepší efektivitu práce a vyšší produktivitu výroby.

Na druhém místě to byla technologie lehkého rámového skeletu realizovaného formou staveništní montáže. Takto bylo postaveno 803 dřevostaveb, což je 37,2%. Počet domů realizovaných tzv. staveništní montáží zase svědčí o růstu počtu menších stavebních nebo tesařských firem, které s dřevostavbami teprve začínají. U malých firem je ale třeba si dát pozor na dodržování normami požadované kvality (statika, akustika, certifikace stěn a stropů na požární odolnost apod.).

Na druhou stranu v roce 2017 meziročně mírně poklesly počty dokončených srubů a roubenek (169) a staveb realizovaných technologií panelů z masivního dřeva (masivní dřevěné panely), kterých bylo 55.

Kde se nejvíce staví dřevostavby?

Struktura dokončených dřevostaveb po krajích v r. 2017

Kraj Počet dokončených rodinných domů - všechny technologie (v ks) Počet dokončených rodinných domů - dřevostaveb (v ks) Podíl dřevostaveb v krajích (v %)
Celkem ČR v roce 2017 14 548 2 159 100,0
Hl. m. Praha 584 35 1,6
Středočeský 3 778 550 25,5
Jihočeský 854 89 4,1
Plzeňský 927 150 6,9
Karlovarský 230 35 1,6
Ústecký 666 85 3,9
Liberecký 418 76 3,5
Královéhradecký 641 140 6,5
Pardubický 821 139 6,4
Vysočina 819 98 4,5
Jihomoravský 1 917 227 10,5
Olomoucký 750 134 6,2
Zlínský 608 92 4,3
Moravskoslezský 1 535 309 14,3

Zdroj: ČSÚ

Ze statistik dokončených dřevostaveb z roku 2017 vyplývá, že nejvíce dřevostaveb bylo dokončeno ve Středočeském kraji a to 550 domů, což je 25,5% z celkového počtu v ČR. Na druhém místě to byl Moravskoslezký kraj s 309 dokončenými domy (tj. 14,3%) a třetí byl kraj Jihomoravský (227 domů tj. 10,5%). Nejméně dřevostaveb bylo v roce 2017 dokončeno v Karlovarském kraji (35 domů) a v Praze (35 domů).

Investiční náklady na dřevostavby v roce 2017 (tři kraje s největšími investicemi do dřevostaveb)

Zajímavým ukazatelem může být i srovnání investičních nákladů vynaložených na dřevostavby v jednotlivých krajích.

Kraj Investiční náklady na dřevostavby (v tis. Kč bez DPH) Počet domů (dřevostaveb) v ks Průměrné investiční náklady na 1 dům (v tis. Kč bez DPH)
Celkem ČR 6 406 982 2 159 2 968
Středočeský 1 677 858 550 3 051
Moravskoslezský 904 176 309 2 926
Jihomoravský 670 462 227 2 954
Ostatní kraje 3 154 486 1 073 2 940

Zdroj ČSÚ

Dřevostavby podle tříd energetické náročnosti (srovnání 2016 a 2017)

Výrobce tepelné techniky bude jistě zajímat i rozdělení realizovaných dřevostaveb podle třídy energetické náročnosti a podle způsobu vytápění.

Rok Třída A (v %) Třída B (v %) Třída C (v %)
2016 9,0 59,1 31,8
2017 6,6 63,8 29,6

Zdroj ČSÚ

Z tabulky vyplývá, že v roce 2017 bylo v ČR postaveno téměř 64% všech dřevostaveb v energetické třídě B. Oproti roku 2016 poklesl podíl domů postavených ve třídě A (možná z důvodu vyšších pořizovacích cen těchto domů) a mírně také poklesl podíl dokončených domů ve třídě C, což je dobře a signalizuje to použití kvalitnějších obvodových stěn a lepších izolačních materiálů, protože se stavby přesouvají z energetické třídy C do třídy B.

Struktura dokončených dřevostaveb podle druhu vytápění

Druh vytápění Počet dřevostaveb (v ks) Podíl druhu vytápění (v %)
Celkem ČR 2 159 100,0
Plyn 205 9,5
Uhlí 46 2,1
Dřevo, brikety, biomasa 151 7,0
Dřevěné a rostlinné pelety 7 0,3
Elektřina 1 537 71,2
Tepelné čerpadlo 203 9,4
Solární kolektory 6 0,3
Ostatní 4 0,2

Zdroj ČSÚ

Z přehledu je patrné, že v roce 2017 zvolilo nejvíce zákazníků pro vytápění svého domu jako zdroj elektrickou energii (71,2% domů). Zajímavý je i zvyšující se podíl tepelných čerpadel, která byla použita u 203 domů (9,4%) a strukturálně se vyrovnala podílu topení plynem (9,5%).

Struktura dokončených dřevostaveb podle počtu podlaží

Z hlediska počtu podlaží je možno konstatovat, že v celostátním průměru bylo u dřevostaveb realizováno 50% domů dvoupodlažních a 50% jednopodlažních (bungalovů). Nejvíce dvoupodlažních dřevostaveb bylo dokončeno v Praze, kde byl průměrný počet podlaží 1,9 na dům. To koresponduje s neúměrně vysokou cenou pozemků v Praze, což vede k minimalizaci plochy stavebních parcel pro rodinné domy a tedy k větší výstavbě dvoupodlažních domů na menších pozemcích. Na druhou stranu se nejvíce jednopodlažních bungalovů staví v Jihočeském, Plzeňském a Olomouckém kraji, kde je průměrný počet podlaží na jeden dům 1,4.

Struktura dokončených dřevostaveb podle velikosti užitkové plochy

Zajímavým ukazatelem je i průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě. V Praze je to 138,4 m2/byt, ve Zlínském kraji 127,4 m2/byt a Karlovarském kraji 122,9 m2/byt. Nejmenší průměrná užitková plocha jednoho bytu v dřevostavbě byla v Olomouckém kraji a to 93,6 m2/byt.

Slovo na závěr

"Jsem rád, že se dřevostavbám v České republice tak dobře daří (viz úvod tohoto článku) a že také máme k dispozici data, která nám pomáhají při plánovaní stanovení strategických úvah o rozvoji dřevostaveb do budoucna. Za kvalitní statistické podklady bych chtěl poděkovat Českému statistickému úřadu, jmenovitě paní Ing. Cuřínové a paní Ing. Lukavcové", dodává k statistickým údajům o vývoji dřevostaveb v České republice Ing. Vratislav Blaha.

ing-vratislav-blaha-admdIng. Vratislav Blaha, CSc.
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Aktuálně”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop