Tisk
Znáte tepelně izolační pěnové sklo?

Znáte tepelně izolační pěnové sklo?

Petr Houška | Středa, 13. únor 2013 |

Přidat na Seznam.cz

Tepelných izolantů je v dnešní době na trhu široká paleta a vybrat si ten správný pro svůj stavební případ bývá velmi těžké. Fyzikální vlastnosti produktů jsou různé, avšak většinou se sejdou v podobné hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ [W/(m•K)] – vyjma některých PU/PIR, aerogelu a jiných speciálních materiálů, kde je hodnota řádově o 100% procent nižší - lepší tepelná izolace. Jedním z řady tepelných izolantů je i pěnové sklo, které má mnoho fyzikálních vlastností v nejvyšší možné rovině.

Je opravdu ze skla? Jak se napěňuje?

pěnosklo4Vstupním materiálem pro výrobu tepelně izolačního pěnového skla je opravdu téměř stejný materiál jako pro klasické sklo (vzhled, napěnění a sortiment se liší podle výrobce). Pro výrobu se může užít i recyklátu - třídění odpadů je opravu eko/logické. Vyrobené sklo se po vychladnutí rozemele na velmi jemný prach a smíchá se s velmi jemným uhlíkovým prachem. Směs se rovnoměrně rozprostře do ocelových forem a ty se poté umístí do pece, kde je teplota cca 1000oC. Při takto vysoké teplotě dochází k opětovnému roztavení skleněného prachu a oxidaci uhlíku na CO2. Plyn dokáže napěnit původní objem formy až dvacetinásobně. Vzniklé buňky jsou vyplněny plynem v podtlaku odpovídajícím 1/3 tlaku atmosférického – tlak není stejný z důvodu smrštění plynu po ochlazení.

pěnosklo2Z popisu výroby je patrný fakt o energetické náročnosti provázející tento výjimečný materiál – avšak v případě užití recyklátu jako vstupního materiálu je ekologická stopa materiálu mnohem nižší.

Použití?

pěnosklo3Pěnové sklo má dle výčtu níže mnoho výborných vlastností, a tak je jeho použití omezeno pouze vysokou cenou oproti ostatním tepeným izolantům. Tam kde nelze užít žádný tepelný izolant z jakéhokoliv technického důvodu, sáhne projektant po pěnovém sklu...

Sortiment

  • desky různé tloušťky a úpravy povrchů
  • spádové střešní klíny
  • tvarovky (např. potrubní izolace)
  • drť (pojednání bude příští středu)

Čím se pěnové sklo vyznačuje?

Vodotěsností

Pěnové sklo je v celém svém objemu zcela vodotěsné. Současně je nenasákavé pro všechny kapaliny a proto se v čase nemění jeho tepelně izolační vlastnosti.

Parotěsností

Pěnové sklo je zcela neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry a radonu. Je proto parotěsné stejně jako tabulové sklo a jeho koeficient difúzního odporu µ je neměřitelně vysoký (blíží se nekonečnu).

Nehořlavostí

Pěnové sklo je vyrobeno pouze z anorganických materiálů (skla a uhlíku) a to navíc při teplotě 1000oC. Jedná se proto o zcela nehořlavý materiál. Dle EN 13 501-1 je pěnové sklo klasifikováno jako EUROCLASS A1 (dle starší ČSN 73 0823 jako stupeň A - nehořlavé hmoty). Při požáru nevyvíjí kouř ani žádné toxické zplodiny a neodkapává. Pěnové sklo navíc díky své neprodyšnosti nepropouští kyslík nutný k hoření okolních materiálů – např. lepidel.

Vysokou mechanickou pevností

Pěnové sklo má nejvyšší pevnost v tlaku mezi tepelnými izolacemi (pevnost v tlaku 0,7 až 1,6 MPa podle typu). Současně má také vysokou tuhost a je prakticky nestlačitelné.

Tvarovou stálostí

Pěnové sklo nemění své rozměry ani tvar vlivem působení vnějšího prostředí, stlačení nebo stárnutí. Jeho tepelná roztažnost je srovnatelná s betonem nebo ocelí. Proto je možné ho celoplošně lepit ke konstrukčním materiálům a nevyžaduje vytváření speciálních dilatačních spár (až na výjimky v průmyslových aplikacích).

Biologickou odolností

Pěnové sklo je zcela nepoživatelné pro hlodavce, pro hmyz ani pro mikroorganizmy. Nemůže být napadeno plísněmi, ani houbami.

Chemickou odolností

Pěnové sklo je chemicky odolné obdobně jako běžné sklo. Až na výjimky odolává většině agresivních chemikálií v kapalné i plynné formě.

Snadnou opracovatelností

Pěnové sklo je lehce opracovatelné, jeho řezání se provádí obyčejnou pilou. Z izolace lze vytvořit i na stavbě přesné tvary na míru (např. náběhové klíny)

Ekologickou nezávadností

Pěnové sklo je ekologicky zcela nezávadné. Montáž izolace, provoz konstrukce, ani skládkování zbytků izolace neohrožuje životní prostředí. Pěnové sklo je vyrobeno z čistě přírodních materiálů a proto ho lze bez problémů recyklovat. Použitím pěnového skla šetříte životní prostředí.

Základní fyzikální vlastnosti

  • objemová hmotnost cca 100-170 [kg/m3]
  • součinitel tepelné vodivosti cca λ 0,038-0,050 [W/(m·K)]
  • pevnost v tlaku cca 400-1600 [kPa] - nejvyšší hodnota je pouze u speciálních desek pro zakládání staveb či pojezdové plochy.

Zdroj informací a fotografií: www.foamglas.cz

 

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop