Jak naplánovat udržitelnou dřevostavbu podle nových legislativních pravidel?

Jak naplánovat udržitelnou dřevostavbu podle nových legislativních pravidel?

Komerční sdělení | Pondělí, 14. březen 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Od ledna roku 2022 se zásadně změnily požadavky pro výstavbu nových budov. Legislativní úpravy mají za cíl snížení spotřeby energií a s tím související co největší šetrnost stavby k životnímu prostředí. Vzhledem k současné situaci v Evropě přispěje nižší energetická náročnost budov také k tomu, aby byla Česká republika energeticky soběstačnější. Zpřísněné požadavky se vztahují na rodinné i bytové domy a nevyhýbají se ani dřevostavbám. Nejlepším způsobem, jak naplánovat úsporný dům, je zaměřit se na co nejkvalitnější izolaci. Vhodně zvolená minerální izolace vyrobená z obnovitelných zdrojů výrazně přispěje k eliminaci negativního vlivu stavby na životní prostředí na desítky let.

Dřevostavby jsou nejen v České republice stále oblíbenější. A není se čemu divit. Stavebníky láká především rychlost jejich výstavby a také přirozeně útulné prostředí, kterého je dosaženo použitím přírodního materiálu – dřeva. I proto vnímá řada lidí dřevostavby jako ekologické už z toho důvodu, že jejich základním materiálem je právě přírodní dřevo. Ani dřevo však samo o sobě nezajistí, že dům z něj postavený bude šetrný k životnímu prostředí.

Nepodceňujte kvalitní projekt domu a jeho umístění


Nové legislativní předpisy kladou na stavebníka a stavbu domu větší nároky. A platí to i pro dřevostavby. Stavebník musí společně s architektem, projektantem a energetickým specialistou zvážit veškeré aspekty nového nařízení a optimalizovat několik proměnných. „Velký vliv má typ pozemku. Ideální je, když umožňuje orientaci prosklených ploch na jih, jihozápad nebo na jihovýchod. Současně s tím by tyto plochy neměly být stíněny zástavbou, zelení či terénem", vysvětluje architektka Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního dodavatele minerálních izolací.

Novostavba by měla mít kompaktní tvar. Členitý bungalov bude vždy méně úsporný než jednoduchý kvádr (klidně i se šikmou střechou). Důležité je vhodné rozložení dispozice z hlediska tepelných zón, tj. obytné zóny na osluněné strany, technické a komunikační prostory na sever. Kvalitně zaizolovaná obálka budovy s optimalizovanými tepelnými mosty může značně snížit spotřebu domu. Standardem jsou okna s trojskly. Dům by měl být neprůvzdušný, což se ověřuje tzv. Blower door testem.

Pokud některý z výše uvedených aspektů není ideální (např. pozemek s jedinečným výhledem na sever), je možné energetickou náročnost budovy vylepšit použitím řízeného větrání s rekuperací, ekologičtějším zdrojem tepla a případným využitím obnovitelných zdrojů energie. I přesto, že se tyto podmínky mohou ze začátku zdát příliš složité, v dlouhodobém časovém horizontu se majitelům a uživatelům domu vrátí ve výrazných finančních úsporách za energie.

DrevoaStavby.cz | Tepelná izolace URSA do dřevostavby

Zdroj: URSA CZ

Prim hraje konstrukce dřevostavby


Ještě před zahájením stavby domu je také důležité zvolit vhodný typ konstrukce dřevostavby. Ta může být dvojího typu – difuzně otevřená nebo difuzně uzavřená.

Difuzně otevřená konstrukce umožňuje určitému množství vodní páry procházet konstrukcí, díky tomu více odolává drobným nepřesnostem ve stavbě a lépe regeneruje. Difuzní odpor jednotlivých vrstev stěny musí klesat směrem z interiéru do exteriéru. Množství prostupujících vodních par reguluje parobrzda URSA SECO SD 2. Výhodou této parobrzdy je možnost zpětného propouštění vodních par do interiéru během letního období.

Difuzně uzavřená konstrukce oproti tomu zamezuje prostupu vodní páry do konstrukce. Směrem do interiéru je třeba použít parozábranu, např. parotěsnou fólii URSA SECO SD 100, která zabraňuje nežádoucímu pronikání vlhkosti do vnitřních částí konstrukce. Precizní provedení veškerých napojení a přelepení prostupů zajistí 100 % těsnost parozábrany.

„Je na rozhodnutí každého, kterou z uvedených konstrukcí do dřevostavby využije. Osobně ale při výstavbě dřevostavby doporučuji pracovat s difuzně otevřenou konstrukcí. Ta sice na počátku výstavby vyžaduje o něco málo vyšší náklady, je ale bezpečnější, protože má větší potenciál vysychat, čímž konstrukce v dřevostavbách lépe regeneruje," říká Tereza Vojancová.

DrevoaStavby.cz | Tepelná izolace URSA ukázka parobrzdy

obr.: Parobrzda URSA SECO SD 2

Správná izolace šetří peníze a pomáhá vytvořit útulné prostředí


Množství energie, která se ušetří použitím kvalitní tepelné izolace, vysoce převyšuje množství energie spotřebované na její výrobu, přepravu a instalaci. Nejvíce tepla se z neizolovaných nebo špatně izolovaných budov ztrácí stěnami, konkrétně 25 až 40 procent, dále střechou z 25 až 30 procent a z 10 až 15 procent podlahou.

Tepelnou izolací se teplo udrží v domě a jeho obyvatelům tak ušetří energii a účty za ni. Zateplení budovy přináší jejímu uživateli také příjemný komfort bydlení. Předpokladem je ale správně zateplená obálka budovy, díky níž se minimalizuje nebezpečí kondenzace vodních par a následného růstu plísní. Zateplení přinese i celoroční tepelný komfort v domě. To znamená, že v zimě v něm bude panovat příjemné teplo, zatímco v létě se sníží přehřívání interiéru.

DrevoaStavby.cz | Tepelná izolace URSA únik tepla v domě

obr.: Průměrné úniky tepla konstrukcemi domu

Nejvhodnější materiály na zateplení dřevostavby


Výběrem vhodného materiálu na zateplení dřevostavby vzniká příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Nejvhodnějším materiálem pro zateplení je minerální izolace, a to především pro svou tepelně-izolační, akustickou a požární odolnost. Ideální do obvodových stěn dřevostaveb jsou minerální izolace, které mají součinitel tepelné vodivosti lambda λD ≤ 0,037 W/m.K. Což jsou URSA PUREONE SF 31, URSA PUREONE SF 34, URSA SF 32 PLUS, URSA SF 35 a URSA SF 35 PLUS. Do příček jsou pak vhodné URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 či URSA TWP 1.

Ani při volbě minerální izolace není třeba rezignovat na šetrnost k životnímu prostředí. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů. Jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla a přes 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu.

URSA PUREONE, stejně jako izolace URSA GLASSWOOL, dosahují nejlepších akustických, tepelněizolačních a protipožárních výsledků. Navíc je minerální izolace URSA PUREONE hypoalergenní a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojů.

DrevoaStavby.cz | Tepelná izolace URSA GLASSWOOLDrevoaStavby.cz | Tepelná izolace URSA PUREONE

 

Více informací o tepelných izolacích URSA→

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Izolace”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop