Tisk
NATUR HOUSE: <small>Blower Door test ke každému domu</small>

NATUR HOUSE: Blower Door test ke každému domu

Dagmar Šimonová | Pátek, 25. leden 2013 |

Přidat na Seznam.cz

Společnost Natur House,s.r.o. se rozhodla, že na každý postavený dům provede tzv. Blower Door test. Tento test zjednodušeně řečeno prověří tepelnou neprůchodnost stavby, která je při výstavbě pasivních a nízkoenergetických domů zcela zásadní a jednoznačně tak svým klientům poskytne další důležitý údaj, který doloží kvalitu tepelné obálky stavby.

Proč testovat?

1Při výstavbě nízkoenergetické dřevostavby, jejíž stavební konstrukce nesmí propouštět teplo, je netěsný plášť budovy hlvaním problémem - teplý vzduch může unikat ven z místnosti a naopak studený může volně proudit do domu, navíc má netěsnost vliv i na zvukovou neprůzvučnost a je tak negativně ovlivňována akustika domu. Pokud uvažujeme o nízkoenergetické dřevostavbě, kde je využíváno řízené vytápění a větrání s rekuperací, jsou zde nekontrolovatelné prostupy a úniky vzduchu oběma směry velmi nežádoucí. Také jakmile přijde teplý vzduch do styku se studenou konstrukcí domu, může docházet ke kondenzaci a problémům s vlhkostí.

Blower Door test neboli test těsnosti či netěsnosti pláště budovy odhalí místa, kudy by mohlo unikat teplo. V případě nízkoenergetické stavby je žádoucí, aby tepelná propustnost byla co nejmenší!

Jak testování probíhá?

BDTBlower Door test lze rozdělit na fázi přípravnou a vlastní testování. Délka přípravné části je závislá na velikosti a členitosti domu, kde má test proběhnout. Je totiž nutné doslova „ucpat" všechny vývody, jako je kanalizace či voda a přelepením utěsnit ostatní otvory. Samozřejmostí je uzavření dveří a oken. Tato přípravná práce by v klasicky velikém rodinném domě měla zabrat přibližně hodinu času. Samotný test probíhá tak, že se zpravidla do dveří umístí rám s vestavěným ventilátorem. Ventilátor je v rámu utěsněn plachtou a je také napojen na počítač. Celý test řídí počítačový program a výsledky se zobrazují na monitoru.

2Nejprve se pomocí ventilátoru zvýší tlak v domě na 50 Pa, čímž se vyrobí přetlak. Poté se ventilátor snaží dosažený tlak udržet a počítač měří, jak velikou námahu musí při této činnosti vynaložit. Výsledný koeficient tohoto měření udává, jaký objem vzduchu je vytlačen netěstnostmi ven z domu za jednu hodinu udržování umělého přetlaku. U nízkoenergetických staveb s rekuperací tepla by měl onen koeficient dosahovat hodnoty menší než 1. Pokud se tedy naměří hodnota 0,8, tak to naznačuje, že za hodinu přetlaku se netěsnostmi v plášti domu vymění nekontrolovaně 80% vzduchu.

BDT2Blower Door test také umožňuje ony případné netěsnosti nalézt. Ventilátor se pouze pustí obráceně a do domu se začne všemi neplánovanými otvory prudce nasávat vzduch. Je vytvářen podtlak. Po netěsnostech se pátrá pomocí anemometru, což je měřící přístroj, který je citlivý na proudění vzduchu. Pokud se předpokládá při unikání teplého a nasávání studeného vzduchu i teplotní změna, je možné využít i termovizi nebo termokameru. Tímto způsobem proběhne odborná identifikace kritických míst a jejich důkladné utěsnění.

Varianta A a B

382px-1000 Blower DoorBlower Door test se dělí na variantu A a variantu B. Varianta B se provádí u nedokončených staveb coby kontrola, kde se co postavilo či pospojovalo netěsně. Je velmi důležité, že zjištěné nedostatky lze u takové nedokončené budovy bez nějakých větších finančních, časových i stavebních nákladů opravit.

Varianta A je realizována již u dokončených staveb především nízkoenergetických a pasivních domů. Takový dům musí splňovat určité požadavky na tepelnou neprostupnost pláště a Blower Door test ho prověří. Současně také ukáže na kvalitu práce stavitelů a projektanta domu.

Testování pomocí Blower Door testu je prováděno stále častěji, protože ho začínají už i stavitelé nízkoenergetických domů vyžadovat coby pečeť kvality práce.

Vaše komentáře (1)

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner
  • Banner

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop