DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2015
Tento článek vyšel v: DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2015
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 0 Kč
Objednat časopis
Tisk
Dřevo a hlína - materiály, které k sobě velmi dobře sednou

Dřevo a hlína - materiály, které k sobě velmi dobře sednou

Redakce | Pondělí, 04. duben 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Stavění z přírodních materiálů s využitím lokálních zdrojů má při vhodně zvoleném přístupu předpoklady k tomu být energeticky úsporné, regionálně soběstačné a nezatěžující životní prostředí. Česká republika se může pochlubit domácími výrobci hliněných a dřevěných stavebních materiálů, řemeslníky i firmami, kteří již mají nezanedbatelné zkušenosti s realizacemi přírodních staveb. Kvalita práce projektantů a výzkumných týmů je uznávána i za hranicemi.

 

Dřevěné a hliněné stavby jsou odpradávna součástí lidské kultury. Již v dávné minulosti lidé kombinovali tyto běžně dostupné materiály tak, aby vznikl funkční celek. V současnosti se novostavby kombinující dřevo a hlínu nejčastěji vyskytují ve formě novostaveb rodinného bydlení a ekologických center, nebo jako opravy a rekonstrukce historických objektů.

obr.1

 

Novostavby kombinující dřevo a hlínu

V současné stavební praxi se v novostavbách vyskytují dva typy použití kombinace dřeva a hlíny. Jedná se o domy s  lehkým dřevěným skeletem a domy s těžkým dřevěným skeletem. V obou případech dřevo plní nosnou funkci a hlína přispívá k omezení jeho slabších stránek (zvýšení požární odolnosti, ochrana proti škůdcům a regulace vlhkosti dřeva) a k regulaci vnitřního prostředí (vysoká akumulační schopnost, úprava vlhkostního režimu, zlepšení pocitového vnímání vnitřního prostoru). Stavby se samonosnou hlínou nebo slámou, stejně jako nově budované domy podle tradičních technologií, se jako novostavby vyskytují zřídka, především z důvodu chybějících stavebních předpisů a norem.

Stavba z hlíny - dřevěná konstrukce

 

Dům s lehkým dřevěným skeletem

Lehký dřevěný skelet má nosné sloupky stěn relativně malého průřezu hustě naskládané ve stěně tak, aby respektovaly velikost izolačního a oplášťovacího materiálu (obdoba sloupkových konstrukcí dřevostaveb typu two-by-four). V tomto systému jsou sloupky téměř vždy součástí skladby obvodové stěny, tepelná izolace je obvykle mezi nimi a po okrajích a celý systém je opláštěn. Výplň mezi sloupky může být i hliněná (vyzdívka, dusaná nebo lehčená hlína), tepelná izolace je v tomto případě umístěna z vnější strany skeletu. Pro opláštění z interiéru se obvykle používá hlína (hliněné omítky nebo obezdívky z nepálených cihel), která pak příznivě ovlivňuje vnitřní prostředí a má nezanedbatelnou protipožární funkci.

obr.4c

 

Domy s těžkým dřevěným skeletem

Těžký dřevěný skelet má svislou nosnou konstrukci tvořenu masivními dřevěnými sloupy nebo dřevěnými rámy. Sloupy mohou být součástí skladby obvodových stěn, ale mohou být umístěny i zcela mimo obvodové stěny, a to jak v interiéru, tak i v exteriéru. Časté jsou kombinace obou řešení, které respektují vnitřní uspořádání domu. V případě, že jsou masivní dřevěné sloupy viditelné, tvoří významný architektonický prvek. Nosná konstrukce je obvykle nezávislá na konstrukci vnitřních a obvodových stěn, proto je pro zajištění prostorové stability budovy jako celku nutné tuto konstrukci důkladně ztužit. Hlína se uplatňuje v podobě omítek, hliněných zdí a příček nebo ve skladbách vodorovných konstrukcí.

obr.5aRodinný dům během výstavby

 

Dřevo a hlína - ideální pro svépomocné stavění

Domy prezentované v článku jsou vybrány jen pro ukázku konstrukčních systémů, které se u nás v současnosti běžně používají, můžeme však najít také stavby ze dřeva a hlíny mnohem rozsáhlejší, geometricky i tvarově složitější, nebo naopak stavby podstatně jednodušší. Vlastnosti přírodních materiálů jsou totiž ideální i pro stále populárnější svépomocná stavění. V České republice se tematikou hliněných staveb dlouhodobě zabývá například Sdružení hliněného stavitelství (SHS), které se kromě lektorské, konzultační a osvětové činnosti také zabývá mezinárodní spoluprací. O stavění s hlínou je možné se dozvědět více na akcích pořádaných českou komunitou „hlínařů“, a to např. na výročních konferencích Zdravé domy, na seminářích Hliněné sdílení apod.

Rodinný dům během výstavbyRodinný dům během výstavby

Teoretické a praktické dovednosti s prací s hlínou lze získat v ECVET certifikovaných kurzech „Poznej hlínu“, kde lze získat kvalifikaci v oboru zedník, omítkář a dekoratér. Nový obor Národní soustavy klasifikací „Zhotovitel hliněných staveb“ je ve stadiu připomínkového řízení.

Autoři: Ing. Zdeněk Vejpustek, Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Foto Ivana Žabičková

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop