Časopis DŘEVO&stavby 3/2018
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 3/2018
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 65 Kč
Objednat časopis
Tisk
Aby realizace byla radost

Aby realizace byla radost

Lucie Němcová | Neděle, 01. červenec 2018 |

Přidat na Seznam.cz

Pohodová realizace domu je snem každého stavebníka, ale kolika z nich se to opravdu podaří? Jistě jste také slyšeli mnoho příběhů o nemožných řemeslnících, problémech bez konkrétního viníka a nekonečném potenciálu katastrof, které za pochodu mohou nastat a také nastávají. Realizace domu je sice tak komplexní proces, že jej nelze perfektně naplánovat a předvídat. Je však možné předejít pěkné řádce těchto nechtěných scénářů.

Budeme se nejspíš opakovat, ale průběh realizace do velké míry určíme přípravou v projektové fázi. Tam jsou určena „pravidla hry" samotné výstavby i herní pole pro počasí nebo lidské chyby. Často naskočíme do celého procesu velmi netrpěliví bez dostatku informací a šetříme čas tam, kde bychom měli raději dobře zvažovat. Samotná délka realizace je závislá na velikosti a složitosti stavby, použitého stavebního systému, instalovaných technologií a tak dále. V ideálních podmínkách lze postavit dřevostavbu od počátku plánování do jejího dokončení za 10 až 12 měsíců, reálně však může nastat mnoho okolností, které celkovou dobu podstatně prodlouží.

Jak neplatit nic navíc

Pokud má zákazník s dodavatelem dobře vyspecifikovaný předmět díla s přesným popisem, je pak pro obě strany realizace jednodušší. Stavebník se tak může již v prvopočátku vyvarovat kolizí různých dodatečných objednávek, aby byl dům provozuschopný či schopný kolaudace. „Náklady navíc mohou vznikat změnou dispozice domu, vnitřního vybavení nebo materiálů z důvodu přání objednatele. To je věc běžná, a pokud se tyto změny dějí do doby, než zhotovitel stavby začne roz- kreslovat výrobní dokumentaci, nakupovat materiál na zakázku a zakázku realizovat, obejde se to většinou bez vícenákladů. Pokud už má dodavatel například dům vyrobený či smontovaný, jsou změny obtížnější a vícenáklady samozřejmě přinesou," vysvětluje Martin Čanda. Ve fázi realizace může nastat i snížení ceny. Například jedná-li se o i individuální projekt nebo dům navržený architektem, snížení ceny stavby lze dosáhnout například akceptací konstrukčního systému dodavatele, nebo statického a tvarového zjednodušení domu.

Míra dokončenosti stavby od dodavatelské firmy

Hrubá stavba + realizace formou subdodávek
Dokončená nosná konstrukce domu se střechou, bez výplní a rozvodů. Přesný obsah zhotovených konstrukcí je na dohodě s vybranou firmou.

Domy k dokončení (bez interiérů)
V této variantě jsou obvykle hotovy nosné konstrukce, střecha i výplně otvorů a rozvody domu. Nejnáročnější část domu je tedy připravena, ostatní (jednodušší) čekají na dokončení pomocí subdodávek nebo vlastním přičiněním. „Je důležité zajistit kvalitní řemesla. Člověk, který se nepohybuje v oboru či ve stavebnictví, nemusí odhadnout odbornost firmy a pak se diví spoušti, kterou po sobě tito „odborníci" zanechají. Koordinace jednotlivých na sebe navazujících prací je také velice důležitá a také časově náročná, což někteří investoři nedokážou zpočátku odhadnout," varuje Petr Podlaha.

Dům na klíč
Realizace generálním dodavatelem včetně dokončení interiérů. Dům je v této fázi připraven k nastěhování. Podle vzájemné dohody a nabídky může dodavatel horní stavby zajišťovat i přípravu základů svými prověřenými dodavateli. Načasování i kvalita jejich provedení je rovněž důležitá pro hladký průběh výstavby. Obrovskou výhodou tohoto způsobu realizace jsou perfektní návaznosti činností zaštítěných jedním subjektem. Je zde vyjasněna otázka odpovědnosti za provedené práce, spolupracující subdodavatelé na jednotlivé profese jsou prověření a obvykle s danou firmou pracují dlouhodobě. Průběh stavby připomíná dobře fungující stroj. Dochází k minimálním prodlením, zvláště pokud je stavba realizována z prefabrikovaných panelů. Pak je doba strávená na staveništi opravdu minimální, v řádech týdnů. V takovém případě je daleko větší peripetií získávání všech administrativních náležitostí potřebných ke schválení domu ještě před tím, než samotná výstavba začne.

Kompletní realizace svépomocí

Stavba domu se neřadí mezi dovednosti, které se člověk naučí z pár článků na internetu. Úspora za práci na domě sice může být značná, ale zpravidla do ní není započtena cena vlastního času a energie ani náklady na opravy pochybení. Je totiž v podstatě nemožné tuto výzvu napoprvé zvládnout úplně dokonale. Je třeba si upřímně odpovědět, zda máte čas trávit na stavbě tolik času, kontrolovat další profese, návaznosti i kvalitu odvedené práce. V ne- poslední řadě je důležité prověřit, jak budou fungovat záruky po dokončení stavby. Časté chyby se vyskytují v provedení střechy, izolací a obvodového pláště, což s sebou nese vlhkost uvnitř stavby a tvorbu plísní. Detaily vždy byly alfou omegou každého domu, nyní při vyšších energetických nárocích na stavbu však jejich důležitost ještě vzrostla, tím více v případě dřevostaveb. Chyby totiž odpouští velmi špatně.

Náklonnost k přirozeným materiálům a dřevu jsem objevila již při studiích architektury a šíření osvěty a inspirace z této oblasti mi dává velký smysl. Baví mě lidi motivovat k tomu, aby bydleli zdravě, komfortně a více či méně soběstačně.

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

  • Banner

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop