NOVATOP: <small>Úspěšný příběh jedinečného stavebního systému pokračuje</small>

NOVATOP: Úspěšný příběh jedinečného stavebního systému pokračuje

Michal Babor | Čtvrtek, 18. březen 2021 |

Přidat na Seznam.cz

Až sedmdesát procent rodinných podniků nepřežije generační výměnu ve svém vedení. Podle Asociace rodinných firem je důvodů této nelichotivé statistiky celá řada, od nezájmu dětí o podnik, neschopnosti převzít odpovědnost až po pouhou potřebu zavděčit se rodičům, která ale nekončí úspěchem. Zdá se, že v případě české společnosti Agrop Nova, výrobce CLT panelů se značkou NOVATOP, podobné scénáře nehrozí.

Jiří Oslizlo, který v roce 2001 začal budovat tuzemské povědomí o vrstveném, křížem lepeném dřevu, se chystá předat vedení svému synovi, čtyřiadvacetiletému Radkovi, který před několika měsíci dokončil studium oboru Stavby na bázi dřeva na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

O tom, co pro oba pány znamená generační výměna v řízení firmy, která si za dvě desítky let získala neuvěřitelně silné renomé na domácích i zahraničních trzích, a jakým směrem se bude ubírat pokračování tohoto příběhu, jsme si povídali s oběma pány přímo v areálu plumlovského areálu.

Ing-Jiri-Oslizlo

Ing. Jiří Oslizlo (55)

  • původní profesí strojní inženýr
  • v 90. letech podnikal v potravinářském průmyslu
  • v roce 2001 investoval do výroby třívrstvých biodesek, které se staly základem pro vývoj stavebního systému NOVATOP
  • v současné době je předsedou představenstva akciové společnosti Agrop Nova, která NOVATOP vyrábí
  • má dva syny – Radka a Jiřího
 

Ing-Radek-Oslizlo

Ing. Radek Oslizlo (24)

  • absolvoval stavební průmyslovku a obor Stavby na bázi dřeva na Mendelově univerzitě v Brně a praxe ve Švýcarsku
  • ve firmě Agrop Nova si během studií prošel „kolečkem", které mu umožnilo poznat všechny profese
  • aktuálně se připravuje vystřídat svého otce ve vedení podniku
 

Cílem každého vlastníka firmy je určitě zajištění co nejhladšího pokračování její činnosti a zabezpečení ideálních podmínek pro její další rozvoj. Je NOVATOP, potažmo firma Agrop Nova, podle vás připravena na střídání stráží?


Jiří Oslizlo:

V této době a na tomto místě si dovolím tvrdit, že jsem na předání firmy absolutně připraven. Cítím, že Radek je silnější manažer, je průbojnější a odvážnější. Za dvacet let se mi myslím podařilo vybudovat velmi úspěšný a silný tým spolupracovníků, který mi umožňuje stáhnout se do pozadí a sledovat činnosti firmy a práci managementu s odstupem.

Máme samostatný obchodní tým, erudovaný výrobní management a šikovného ředitele – ti všichni jsou zárukou, že firma by byla schopna fungovat i bez vrcholného vedení, pokud by tato situace nastala. Nicméně i v budoucnu chci vědět, že firma drží správný kurz a Radkovi nechybí vize.

Velkou oporou je pro mě ředitel Vladimír Crhonek, na kterého se mohu absolutně spolehnout a který nám profesionálně pomáhá zvládnout i tuto generační výměnu. Vnímám to jako ideální konstelaci.

Radek Oslizlo:

Za sebe můžu doplnit, že rozhodně nemám potřebu spěchat pro kapitánskou čepici. Cítím, že i v budoucnu mi bude mít táta stále co říct, zejména na poli obchodu, kde se mu podařilo vybudovat zejména síť západoevropských zákazníků pro produkt, který neměl žádnou tradici, a navíc se vyráběl na Moravě, kdesi ve východní Evropě, což nebyla snadná startovací pozice. Navíc mám staršího bratra, který by příchodem do firmy vnesl další směr.


"Pracujeme s přesvědčenými stavebníky, které nemusíme od základu poučovat."


Kde se vzala myšlenka vytvořit ucelený systém CLT prvků, z nichž bude možné postavit celý dům?


Jiří Oslizlo:

Jako strojnímu inženýrovi mi přišlo spojení dřeva a obrábění jako ideální kombinace, i když mě nikdy nenapadlo, že se nakonec vyprofiluje do podoby tak propracovaného systému, jaký dnes NOVATOP představuje. Začínali jsme s výrobou třívrstvých biodesek určených zejména pro export, na něž později díky spolupráci s takovými kapacitami, jako je švýcarský stavební inženýr Hermann Blumer, navázala výroba stropního elementu, dutého velkoplošného panelu s žebrovou konstrukcí právě na bázi biodesky.

Jenže skoro v celé Evropě, s výjimkou Švýcarska, jsme se setkávali s argumenty, že pokud nebude stropní panel součástí celého systému, není pro stavitele zajímavý. Rodící se odbyt ve Švýcarsku zase poznamenala krize v roce 2008, která nás paradoxně posunula dál – mohli jsme si dovolit významnou investici a vyvinout panely Solid pro stěny a příčky a Element pro střechy a stropy, k nimž později přibyly ještě Open speciální elementy.

Technologický postup jsme převzali z původní výroby biodesek – pro všechny prvky systému používáme devítimilimetrovou povrchovou lamelu vyřezanou ze středové části kulatiny, která, kromě toho, že je krásná, v kombinaci s vysušením na 8 % nepraská. A právě to se ukázalo být jedním z klíčových vlastností, které NOVATOP zavedly na úspěšnou cestu.

Pohledová strana našich panelů je bezkonkurenční. Na českém trhu se nám podařilo etablovat se díky konceptu certifikovaných partnerů. Jsou mezi nimi například firmy Domesi, Dřevostavby MC a 3AE, kteří nám věřili od začátku. Já si jejich důvěry velmi vážím a moc za všechny projekty a výzvy děkuji.


Biodeska NOVATOP
 

Jak se, Radku, nasedá do takto rozjetého vlaku?


Radek Oslizlo:

Nejsem právě přistoupivším cestujícím, ve vlaku se značkou NOVATOP už se vezu minimálně deset let. Když mě na konci základní školy čekala volba povolání, věděl jsem jasně, že chci být součástí tátovy firmy, a rozhodnul jsem se správně.

Táta ze mě chtěl mít truhláře, kterému bude on dělat support, což jsme si nakonec oba splnili, jsme vlastně taková větší truhlárna... V Agropu jsem začínal jako brigádník, třídil jsem řezivo, zametal dvůr, později jsem vyspravoval a balil desky a prošel jsem projekcí i výrobou.

Při jedné ze středoškolských praxí v nelehkých podmínkách ve Švýcarsku jsem si na stavbě zděného domu velmi dobře ujasnil, že zedničina v prachu rozhodně není to, co bych chtěl, a logicky jsem pak absolvoval studium dřevostaveb na brněnské fakultě. Není to tedy tak, že bych se chtěl NOVATOPu a jeho rozvoji věnovat proto, že bych jako nástupce měl nebo musel, ale proto, že jsem naprosto přesvědčen o jeho kvalitách.

Křížem lepené dřevo (CLT) je asi nejnovější technologií v oboru dřevostaveb a podle jejího zastoupení ve světových projektech se zdá, že jí patří budoucnost. V čem se NOVATOP na poli jiných „CLT značek" vymezuje a co stojí za jeho úspěchem zejména na trhu německy mluvících zemí?


Jiří Oslizlo:

Už jsme se zmínili o povrchové kvalitě našich panelů a o tom, že používáme výhradně středovou část kulatiny, zatímco standardně se používá boční řezivo. Dřevo sušíme na vlhkost kolem osmi procent, což je o čtyři procenta méně než konkurence. Dosahujeme tak vysoké stability komponentů a předcházíme tvorbě výsušných trhlin.

Nejsme a ani nechceme být masovým výrobcem, chceme si držet současnou kapacitu a zabývat se spíše kvalitou než kvantitou, zachovávat pohledovou kvalitu, která je v oboru nadstandardní a kterou právě německy mluvící trh dokáže velmi dobře ocenit, a dále rozvíjet zejména možnosti povrchových úprav, ve kterých vidíme obrovský potenciál.

Radek Oslizlo:

Podobně jako otec si myslím, že naše síla spočívá v úzké profilaci. Chvíli mi trvalo, než jsem dokonale pochopil, že naším cílem je produkt – my vyrábíme, někdo před námi projektuje, někdo za námi staví. Nechceme dělat všechno a konkurovat svým vlastním zákazníkům. NOVATOPu neskutečně věřím dnes i do budoucna.

Jeho velký potenciál spočívá v ekologii, která pro naši generaci hraje velmi důležitou roli. Když už náš systém někoho nepřesvědčí difuzní otevřeností, akustickými vlastnosti, celosystémovým řešením a jednoduchostí, přesvědčí ho ekologií, využitím obnovitelné vstupní suroviny. Oproti klasickému CLT používáme méně dřeva, zejména ve stropních žebrových panelech.

Samozřejmě ještě efektivněji se dřevem pracuje sloupková technologie, která ale prohraje neekologickým opláštěním OSB deskami. Stavba z NOVATOPu sice spotřebuje více dřeva, ale vykompenzuje to lepší těsností, kvalitními detaily a celkovou masivností.

Přestože nemáme žádnou studii, dovolím si tvrdit, že stavby z NOVATOPu jsou CO2 neutrální, což je argument zejména vůči nedřevěným stavbám, protože porovnávat zátěž vůči jiným dřevostavebním systémům by bylo složité.

Úcta a respekt k přírodě, využívání obnovitelných zdrojů, uzavřený koloběh surovin a certifikace zdrojových materiálů budou zdá se stále skloňovanějšími termíny. Něco jste už naznačil, ale určitě máte i v tomto směru určitou vizi...


Radek Oslizlo:

Známkou toho, že moje generace ekologii skutečně řeší, je to, že už si mezi svými vrstevníky pomalu nemám s kým povídat o autech a motorkách, které mě baví... V ekologická řešení skutečně věřím a mám několik nápadů, jak výrobu NOVATOPu v této oblasti zlepšit.

Vadí mi například balení našich produktů do plastových fólií, které je chrání během dopravy, rád bych posílil naši pozici na lokálních trzích, abychom mohli omezit dopravu na větší vzdálenosti. V portfoliu máme špičkové stavby například v Kanadě nebo Jihoafrické republice, ale z ekologického hlediska na ně moc hrdi být nemůžeme.

Aktuálně se hodně zabývám také inovacemi, technickým zdokonalováním produktů a certifikacemi. Chtěl bych se naučit vyrábět efektivněji – zachovat si vysokou individualitu našich produktů a vhodně ji kombinovat s našimi obráběcími možnostmi.

Pokud se profilujete výhradně jako výrobce systému, musíte mít záruku, že ten, kdo si od vás hotový produkt koupí, s ním bude také umět pracovat. Z vašeho povídání se zdá, že právě řemeslník, který bude dům montovat, může být tím nejslabším článkem řetězu...


Radek Oslizlo:

Kvalita řemesla ovlivňuje proces celé naší výroby, která je výjimečná velkým podílem ruční práce. Tu žádný stroj nahradit nedokáže. Lidské ruce také obsluhují nejmodernější a nejvýkonnější technologie a lidské ruce z hotového prefabrikátu montují dům.

Možná se tváříme navenek trochu uzavřeně, ale chceme pracovat s lidmi, kteří svou práci umějí – ať už jsou to naši zaměstnanci, nebo partneři, vlastně jako Apple. Není jednoduché najít partnera – realizátora stavby, který je stabilní ekonomicky i kvalitou své práce, má za sebou schopnosti a zdatný tým. Kluk s vrtačkou bohužel nestačí.

Jiří Oslizlo:

V tomto směru jsem hrdý na to, že Radkovi předávám firmu s vybudovanou sítí našich Certifikovaných partnerů – architektů, projektantů a realizátorů, kteří mají v oblasti projektování a stavění ze dřeva dlouholeté praktické zkušenosti a stojí za nimi desítky realizací.

Není jich mnoho, ale abychom zachovali kvalitu výsledného produktu, tedy rodinného domu nebo jakékoliv jiné stavby, musíme mít záruku, že potenciální partner je dostatečně zdatný na to, aby s ním dokázal pracovat. Jedním z Radkových úkolů bude o stávající partnery pečovat, ale hledat také nové.

prvni-rodinny-dum-NOVATOP

obr.: První rodinný dům byl systémem NOVATOP postaven v České republice v roce 2009. Foto: Martin Zeman

Bude to mít v tomto směru těžké?


Jiří Oslizlo:

Pokud jde o architekty a projektanty, asi ne, ale velký potenciál skýtají stavaři. Ti jsou hodně konzervativní, rádi staví z rámových konstrukcí, které jim dávají smysl zejména ekonomicky. Není třeba zastírat, že stejný dům postavený z rámové konstrukce bude levnější než při použití NOVATOPu, ale složitě řeší vzduchotěsnost, přesné detaily a lokální nosnost.

Když se naučíte pracovat s NOVATOPem, zjistíte, že máte prakticky nulové reklamace a dokážete stavět rychleji. Chápu, že velké firmy o náš produkt nestojí, protože mají svůj systém, který třeba sami vyvinuli, který se jim osvědčil, a umějí s ním pracovat. Naopak ideální se mi jeví NOVATOP pro středně velké firmy, které jsou v zahraničí velmi stabilní a vyspělé a jsou schopny koupit či postavit cokoliv. U nás se ale myslím ekonomicky trochu trápí.

Radek Oslizlo:

Příčinou může být také u nás zakořeněná orientace na cenu. Nejen v developmentu platí, že cena je na nultém místě, a přestože produkt přináší zvýšenou hodnotu, design, ekologickou vyváženost a systémové řešení, cena nakonec rozhoduje.

NOVATOP nabízí unikátní kombinaci všech zmíněných parametrů a rozhodovat je třeba se nejen rozumem, ale také srdcem. Pokud srdce cítí, že dřevo je tou správnou volbou, nebude těžké rozumu vysvětlit, že nosná konstrukce tvoří dvacet až třicet procent ceny celého domu a použití NOVATOPu navýší celkovou cenu stavby jen o jednotky procent, které lze dohnat třeba levnější kuchyní nebo vybavovacím zařízením ve standardu.

Jiří Oslizlo: Myslím, že v tomto směru máme hodně společného s vaším časopisem. Pracujeme s přesvědčenými, kterým nemusíme vykládat, že dřevo je lepší než cihla, protože chápou, že není lepší, jen jiné. NOVATOP je životní styl, je určen pro ty, kdo chtějí žít a bydlet jinak. Dům ze dřeva je prostě kus přírody a jsem rád, že to konečně, po dvaceti letech výroby NOVATOPu, budu mít možnost pocítit na vlastní kůži.


"S NOVATOPEM jsme vymysleli auto a dali mu značku."


Vlastnosti akustických panelů NOVATOP Acoustic jste si ověřil již dříve, ve zděném bytě, takže nastal čas prověřit i celý systém?


Jiří Oslizlo:

Nejde ani tak o prověření, NOVATOPu stoprocentně věřím od počátku jeho vývoje, spíše o splnění životního snu. Dům je moje a Radkovo společné dílo, je autorem projektu a vymyslel celou řadu technických detailů, z nichž některé jsou zcela originální a inovativní. Samozřejmě lví podíl na návrhu má architekt, kterého jsem si vybral.

Radek Oslizlo:

S tátou máme neskutečně podobné názory nejen po pracovní stránce, ale i v pohledu na bydlení, proto se nám spolu tak dobře pracuje. Jeho dům se pro mě stal reálnou projekční zkouškou a zkouškou role našich zákazníků Snažil jsem se v jeho projektu využít každou individuálnost, kterou NOVATOP umožňuje, ať už jsou to obrovské střešní přesahy, více vyložený než uložený rohový element, pružně usazené předstěny, kvalitně odvětraný a oddělený dům od terénu nebo dvouplášťová střecha s půlmetrovou izolací.

ucele-stavebni-system-NOVATOP

obr.: Po několikaletém vývoji dnes NOVATOP představuje ucelený stavební systém z masivního dřeva na principu CLT. Jednotlivé výrobky jsou určeny pro stropy a střechy (Element), stěny a příčky (Solid), střešní přesahy (Static), prostorovou akustiku (Acoustic) a speciální užití(Open). Vizualizace: Agrop Nova

Několikrát jsme se v našem rozhovoru dotkli tématu akustiky. Co v tomto směru NOVATOP nabízí nyní a co plánujete do budoucna?


Radek Oslizlo:

Akustiku, zejména tu stavební, považuji za naprosto objektivní nevýhodu dřevostaveb a myslím, že jsme jedním z mála výrobců, kdo tuto slabinu dokáže přiznat. Zároveň ale v tomto směru dlouhodobě inovujeme – vymýšlíme skladby stěn a stropů, provádíme měření a testy, prezentujeme reálná čísla.

Pro zlepšení stavební akustiky máme náš unikátní element naplněný štěrkem. Pro řešení prostorové akustiky jsme vyvinuli akustický panel a k němu software, který dokáže hodně pomoci při projektování staveb, určuje například vliv konkrétních interiérových prvků na akustiku prostoru.

Jiří Oslizlo:

Prostorovou akustiku nejen v dřevostavbách řeší již zmíněné akustické panely NOVATOP Acoustic vyrobené z třívrstvé, do různých profilů perforované masivní desky. Panely obsahují různé druhy absorbéru, který se volí dle akustických požadavků projektu.

Zdá se mi, že v této oblasti je trh naprosto neohraničený – ve většině nově postavených budov z betonu a skla je akustika naprosto nevhodná a naše panely jí dokážou hodně prospět a zároveň provonět dřevem.

Radek Oslizlo:

... a bonusem je vylepšený design budovy nebo vnitřního prostoru. Dřevo je objektivně trendy a obložení stěn nebo podhledy z našich akustických panelů každému openspacu, kanceláři, chodbě nebo třeba recepci prospějí – jsou přírodní, ekologické, funkční.

A nemusí jít vždy jen o zděné budovy, protože i dům postavený z CLT, minimalisticky zařízený, s velkými okenními plochami bez záclon a tvrdými podlahovými krytinami, tedy takový, který je právě teď moderní, bude mít s prostorovou akustikou problém. Chybí mu struktura a materiály, které by zvuk absorbovaly. Pokud se tedy nechceme obklopovat čalouněným nábytkem, bytovými textiliemi a koberci, přijdou panely Acoustic určitě vhod.

modelace-vetsiho-RD

obr.: Modelace většího rodinného domu s použitím systémových výrobků NOVATOP. Vizualizace: Agrop Nova

Přestože je vaše firma u nás doslova průkopníkem v oblasti CLT, nejste na českém trhu jediní, kdo dnes vyrábí velkoplošné panely z vrstveného, křížem lepeného dřeva. Nechá vás konkurence klidně spát?


Jiří Oslizlo:

Je pravda, že se NOVATOP v Česku stal synonymem pro CLT. Dnes už tady působí několik firem, z nichž největší je české zastoupení finské skupiny Stora Enso. V době, kdy se na našem trhu etablovala, jsem se setkal s jejím vedoucím prodeje Pavlem Dufkem a při vzájemném vyměňování zkušeností od něj zazněla věta, kterou dodnes dokážu parafrázovat: S NOVATOPEM jste vymysleli auto a jeho značku. My teď musíme vyrobit také auto, ale s jiným jménem. Dodnes jsem velmi pyšný na to, že jsme značku NOVATOP dokázali prosadit na českém trhu. Veliké díky patří celému našemu týmu.

Radek Oslizlo:

Před pár lety, když jsem ještě neuměl přesně definovat naše výhody, jsem se konkurence docela bál – Stora Enso je firma mnohonásobně větší a pracuje v porovnání s námi v obrovských objemech. Dnes už ale chápu, že naše síla spočívá v individualitě, lepší povrchové kvalitě díky práci s tenkou povrchovou lamelou, většími možnostmi obrábění, absolutní přesnosti spojů a věrnosti individuálním zakázkám. Český trh pro nás bude stále růst a jedním z mých cílů je zvýšit zájem tuzemských stavebníků i realizátorů o NOVATOP, posílit hrdost na český produkt a povědomí o jeho ekologičnosti.

Jiří Oslizlo:

Můj syn nastupuje do firmy v době, kdy je na tom ekonomicky nejlépe ve své dvacetileté historii. Věřím, že svoje síly a mladou energii napře také do rozběhu nového formátovacího centra a centra pro povrchové úpravy, do jehož výstavby v příštím roce investujeme 80 milionů korun.

Děkuji za rozhovor.

DaS 1-2021
Mgr. Michal Babor

Z životní dráhy učitele, kterým jsem chtěl být snad už v peřince, jsem před drahnou řádkou let zběhl do sféry časopisů o bydlení. Ze zaměstnance jsem se před deseti lety stal zaměstnavatelem, ale redakční práci zůstávám věrný...

Nejnovější články autora

Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop