Co je to vlastně parozábrana a parobrzda?

Co je to vlastně parozábrana a parobrzda?

Redakce | Pondělí, 18. duben 2022 |

Přidat na Seznam.cz

Parozábrana a parobrzda jsou při pohledu na mnohasetletou historii stavebnictví relativně nové pojmy. Dnes ale k výstavbě rodinných domů a zejména dřevostaveb neoddělitelně patří. Bez nich by stěny a střechy nikdy nebyly schopné dosáhnout moderních tepelně-technických parametrů, rychleji by degradovaly a u některých typů konstrukcí by jejich absence mohla mít naprosto destrukční účinky. Proč je tato vrstva, často o tloušťce jen v řádu desetin milimetru, tak důležitá?

Neustále se zvyšující nároky na tepelnou izolovanost objektu šly od prvopočátku zateplování ruku v ruce s problémem nedostatečného odvětrání vlhkosti z interiéru a tím zapříčiněného růstu plísní. Pobyt člověka a jeho činnost, jako je vaření, mytí nádobí, sušení prádla nebo sprchování v uzavřeném prostoru rodinného domu, vytváří vlhkost neustále. Ta je povětšinou absorbována teplým vnitřním vzduchem (čím je teplejší, tím jí dokáže pojmout více), který se ale v zimě snaží dostat do rovnovážného stavu s chladným venkovním prostředím – tedy někudy z domu uniknout pryč.

Pokud máme utěsněná okna a dveře, nezbývá mu než hledat jiné, o něco komplikovanější cesty. Třeba skrze konstrukci stěny nebo střechy. V té se v určité chvíli ochladí na teplotu pod rosným bodem a vlhkost v něm obsažená zkondenzuje – tedy protože se vzduch ochladí příliš, nedokáže už vlhkost nadále udržet v plynném skupenství a ta se tak změní na kapky vody. Pokud se to stane uvnitř konstrukce, vsákne se do izolace nebo třeba i nosných dřevěných profilů a materiály tak začnou brzy degradovat a plesnivět.

Zvlhlá tepelná izolace navíc ztratí velkou část svých izolačních schopností. Postavit se k tomuto problému můžeme dvěma různými způsoby:

  • buď se zasadíme o to, že se žádná vlhkost do konstrukce vůbec nedostane – použijeme na střeny a střechu ze strany interiéru tzv. parozábranu
  • nebo promyslíme skladu stěny tak, aby jí vlhkost nevadila a aby se mohla po čase zase odpařit – ze strany interiéru pak použijeme tzv. parobrzdu.

Parozábrana – řešení pro dřevostavbu s difuzně uzavřenou konstrukcí


Difuzně uzavřené konstrukce fungují na velmi jednoduchém principu. Co nejblíže k interiéru se do konstrukce umístí speciální parotěsná fólie, která zcela zamezí tomu, aby vlhkost v podobě vodních par procházela z interiéru do konstrukce. Difuzně uzavřené konstrukce bývají obvykle z vnější strany zateplené polystyrenem, který skladbu stěny neprodyšně uzavírá zase z druhé strany.

DrevoaStavby.cz | Správná aplikace parobrzdné fólie

obr.: Zásady správné aplikace parotěsné/ parobrzdné fólie – připojení parobrzdy ke štítové stěně pomocí speciálního elastického těsnicího tmelu. Foto ISOVER

Největší slabinou tohoto řešení je nutnost obrovské technologické kázně při provádění, protože jakákoliv chyba (nedůsledné použití doplňkových pásek a tmelů, omylem vytvořená trhlina nebo špatně utěsněný prostup konstrukcí) vede k neřízenému úniku vlhkosti, která ale už nemá jak odvětrat.

Stejnou měrou je tento systém třeba správně užívat – obyvatelé musí být informováni o tom, jakým způsobem je zajištěna parotěsnost konstrukce, a nesmí pak tuto vrstvu neodborným zásahem narušit. Výhodou tohoto řešení jsou nižší pořizovací náklady a větší výběr z realizačních firem, které díky jisté „tradici", kterou toto řešení v naší zemi má, tíhnou spíše právě k realizacím difuzně uzavřených konstrukcí.

DrevoaStavby.cz | Instalace pásů parobrzdy

obr.: Instalace pásů parobrzdy s přesahem 10 cm a následným přelepením spoje vysoce lepicí spojovací páskou. Foto: ISOVER

Rada odborníka


Pouze suchá izolace může nabídnout svůj plný účinek

Aby se snížila spotřeba energie v budovách, které jsou odpovědné za 36 % evropských emisí skleníkových plynů, je zapotřebí stavět účinnější a udržitelnější stavby. K minimalizování nekontrolovaného úniku vzduchu přes plášť budovy je pro úsporu energie nezbytná vzduchotěsnost. Únik vzduchu zevnitř do vnějšku budov vede ke ztrátě tepla konvekcí. Správná vrstva pro regulaci par může výrazně přispět ke zvýšení energetické účinnosti budovy.

Instalace parotěsné vrstvy DuPont ™ AirGuard® udržuje izolaci a konstrukci stěny v suchu. Díky tomu lze snížit spotřebu energie na vytápění a chlazení obytného prostoru, protože pouze suchá izolace může nabídnout svůj plný účinek. Pro dosažení účinného vzduchového těsnění pomocí parotěsné membrány je nejdůležitějším faktorem kontinuita. Proto by měla existovat vhodná řada těsnicího sortimentu, aby si projektanti i montéři byli jisti svým zvoleným řešením. Aby byla práce provedena správně, je třeba zajistit:

  • Poskytněte instalačním technikům plán toho, co se očekává
  • Ujistěte se, že vědí, jak se produkty používají (výrobci mohou poskytnout školení)
  • Vyberte si správné pásky pro různé povrchy, na které mají být aplikovány
  • Zajistěte kompatibilitu mezi produkty. Membrány jsou vhodné pro použití s většinou stavebních materiálů
  • Zajistěte kontinuitu v tepelné (izolační) vrstvě, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů
  • Ujistěte se, že jakékoli budoucí profese (elektro, instalatérství atd.) nezničí vzduchotěsnost!

Alexandra Krigovska DuPont Performance Building Solutions
Alexandra Krigovska
DuPont Performance Building Solutions

Parobrzda – chytrá vrstva v dřevostavbě s difuzně otevřenou konstrukcí


Druhou možností je volit konstrukci difuzně otevřenou, která s určitou mírou prostupu vodních par naopak počítá. Důležitý je ale obrat „s určitou mírou", proto se musí na vnitřní stranu skladby instalovat tzv. parobrzda, která množství vzdušné vlhkosti ohlídá. Pro tuto vrstvu není nezbytně nutné použít speciální fólii, stejně dobře poslouží i některé konstrukční desky se správnou hodnotou difuzní propustnosti (OSB nebo sádrovláknité desky). A opět je třeba tuto vrstvu provést řádně, přelepovat spoje desek a prostupy konstrukcí těsnit přesně tak, jak doporučuje výrobce.

DrevoaStavby.cz | OSB desky jako parobrzda v difuzně otevřené konstrukci dřevostavby

obr.: Při použití desek OSB jako parobrzdy v difuzně otevřených konstrukcích musí vždy dojít k pečlivému přelepení spár mezi deskami parotěsnou páskou a také k pečlivému utěsnění všech prostupů konstrukcemi – například u oken. Jinak by vlhkost pronikala do konstrukce nekontrolovaně. Foto: Markus Mitterer, EGGER

Ve chvíli, kdy bude i u difuzně otevřené konstrukce pronikat do konstrukce příliš velké množství vlhkosti, bude docházet k nadměrnému vlhnutí izolace a dalším problematickým vlivům zkondenzované vodní páry. Zásadou při návrhu difuzně otevřených konstrukcí je správné použití materiálu pro všechny vrstvy konstrukce – směrem od interiéru musí jejich difuzní odpor klesat, aby mohla vlhkost procházet směrem ven se stále menší námahou.

Norma také vyžaduje, aby měla difuzně otevřená konstrukce tzv. kladnou bilanci zkondenzované vodní páry, tedy aby jí v konstrukci zkondenzovalo v průběhu roku méně, než kolik se odpaří – aby nedocházelo k trvalému zavlhnutí materiálů. Jako výhoda difuzně otevřeného systému se nejčastěji udává delší životnost konstrukce, vykoupená ale o něco vyšší pořizovací cenou. Každopádně současné trendy ve stavebnictví hovoří spíše právě pro konstrukce difuzně otevřené, které, při správném provedení, lze označit za funkčnější a „chytřejší" řešení.

DrevoaStavby.cz | dokonalé zatěsnění všech prostupů konstrukcí včetně střešních oken

obr.: Velký pozor je třeba dát na dokonalé zatěsnění všech prostupů konstrukcí, včetně například střešních oken. Foto: Rigips

Otázka pro odborníka


K čemu slouží instalační předstěna?

Předstěna má hned několik funkcí: vedou tudy elektrické rozvody a další instalace, nedochází k tak časté perforaci parozábrany jako u přímé montáže konstrukční desky a hlavně vzniklou dutinu lze vyplnit dodatečně izolantem (například minerální vatou), který zlepšuje tepelný i akustický komfort v interiéru.

Předstěny se standardně zhotovují na KVH hranoly s minimálním průřezem 40×60 mm a kotví se dvěma vruty či hřebíky v každém křížení. Následně se předstěna opláští konstrukční deskou RigiStabil. Díky jejím mechanickým vlastnostem lze do této desky bez problému kotvit například kuchyňské skříňky bez dodatečných výztuh.

Ing. Tomáš Korecký, Ph.D. Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Ing. Tomáš Korecký, Ph.D.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

DrevoaStavby.cz | Dřevostavba s difuzně otevřenou konstrukcí

obr.: I difuzně otevřená konstrukce splní požadované nároky na vzduchotěsnost domu – jako difuzně otevřenou dřevostavbu lze tedy postavit i pasivní dům, který má nekompromisní požadavky na výsledky blower-door testu. Foto: Rigips

DrevoaStavby.cz | Předstěna

obr.: Předstěna slouží, kromě jiného, také jako ochrana parobrzdné či parotěsné fólie – stavba je pak mnohem méně náchylná k pochybení ze strany uživatelů, kteří by svým nepromyšleným zásahem mohli způsobit porušení parotěsné/parobrzdné vrstvy. Foto: Rigips

Otázka pro odborníka


Funguje parozábrana stejně v zimě a v létě?

Parotěsná vrstva musí být provedena spojitě, na žádném místě nesmí dojít k její perforaci a všechny spoje je nutné přelepit k tomu určenou páskou. Je ale vždy možné říci, že je každý centimetr proveden bezchybně? V létě je navíc většinou relativní vlhkost vzduchu v exteriéru vyšší a tlakem proniká dovnitř. U standardních parobrzd může tato vlhkost dlouhodobě zůstat v konstrukci a zvyšovat riziko vzniku a růstu plísní. Proto již před lety přední odborníci v Německu vyrobili speciální fólii Vario®, která funguje jako parozábrana vždy, když je to třeba – tedy v zimním období.

DrevoaStavby.cz | Odpory v konstrukci dřevostavby

obr.: Díky proměnlivému odporu pro vodní páru, jehož hodnota sd se pohybuje od 0,2 m ve vlhkém prostředí do 35 m v suchém prostředí, umožňuje Tyvek® AirGuard® Smart rychlejší vysychání při stavbě i úsporu energie a vyšší komfort bydlení. Foto: DuPont

Současně ale, pokud dojde vlivem chyb v montáži, špatným provedením spojů či jinak k nárůstu vlhkosti v prostoru nad nebo před parozábranou, umí tuto situaci řešit a napomáhá vysušování dřevěných částí konstrukce i minerální izolace během léta směrem do interiéru. Oproti běžným parozábranám či parobrzdám má difuzní odpor proměnný v závislosti na množství vlhkosti (relativní vlhkosti vzduchu). Pokud vlhkost nad parobrzdou dosáhne vyšší hodnoty, než je v interiéru, změní se ekvivalentní difuzní tloušťka sd tak, že je schopna odvádět nadměrnou vlhkost zpět do interiéru. Najde své uplatnění jak v difuzně otevřených, tak difuzně uzavřených skladbách, a to v šikmé střeše i obvodových stěnách.

Ing. František Fajt Saint-Gobain Construction Products a.s., Divize Isover
Ing. František Fajt
Saint-Gobain Construction Products a.s., Divize Isover


časopis o dřevostavbách DŘEVOstavby 2-2022

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 2/2022

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 99 Kč

koupit časopis

 

Autor článku: Dagmar Česká

DaS 2-2022
Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Konstrukce dřevostaveb”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop