Tisk
Solární Trombeho stěna Vám pomůže vytápět dům

Solární Trombeho stěna Vám pomůže vytápět dům

Petr Houška | Čtvrtek, 22. listopad 2012 |

Přidat na Seznam.cz

Pokud se rozhodneme pro vybudování nové dřevostavby, je potřeba ve fázi projektu uvažovat o způsobu vytápění – správným návrhem ušetříme nemalé finance.

Nejjednodušším řešením je slunce - svítí zdarma a bylo by hříchem nevyužívat jeho nezměrné energie. Za předpokladu vhodné orientace můžeme stavbu vytápět velkými okny či akumulační TROMBEHO STĚNOU.

Trombeho stěna – v čem je podstata?

trombe multiwallsystem.comTrombeho stěna je velmi jednoduchá a nenákladná...
Umisťuje se většinou na jižní stěnu (případné zakřivení je na místě, a to z důvodu zachycení více paprsků při pohybu slunce od východu na západ). Jedná se o stěnu vystavěnou z vysoce akumulačních materiálů (kámen, plné pálené cihly, beton, vápenopískové cihly, atd.) a opatřenou tmavým nátěrem, který lépe přitahuje sluneční paprsky. Před stěnou musí být instalována skleněná stěna. Vzdálenost skla od stěny může být různá– většinou však o cca 10 cm. Ve vzniklém prostoru mezi sklem a stěnou je velké množství vzduchu, který využijeme pro teplovzdušné ohřívání stavby. trombe envicPrincip je jednoduchý - slunce rychle ohřívá vzduch v mezeře. Ve spodní a horní části stěny musí být vždy minimálně jeden otvor. Jak je obecně známo, teplý vzduch vždy proudí tam, kde je chladněji. Mezi Trombeho stěnou a interiérem tak vzniká uzavřený oběh, kde teplý vzduch proudí horním otvorem do interiéru a spodním se ochlazený vrací zpět do mezery k novému ohřátí.

Funkce Trombeho stěny od podzimu do jara

trombe podzi-jaroV tomto období, v případě svitu slunce, je naplno využíváno její funkce. Ta nespočívá pouze v dodávání teplého vzduchu z mezery do interiéru, ale také dodávání tepla sáláním z akumulační stěny. Pokud je však venkovní teplota nízká a slunce nesvítí, tak může stěna přispívat k tepelným ztrátám stavby. Tomu lze zamezit využitím dvojitého zasklení. Tím se však zvyšuje cena a mírně zhoršuje účinnost stěny. Stěna musí mít otvory opatřené buď manuální nebo lehkou záklapkou (lehká je ovládána tokem vzduchu).

Funkce Trombeho stěny v letních měsících

trombe létoV horkých letních dnech by se mohla stavba díky Trombeho stěně přehřívat, proto je nutné pevně uzavřít horní klapku v akumulační stěně a otevřít klapku v prosklené – nežádoucí teplý vzduch odejde z mezery ven. Stěnu můžeme využít i pro ochlazování stavby - spodní klapka v akumulační stěně se otevře a zároveň s ní jiný otvor, například světlík. Stěna tak dokáže nenuceně ventilovat vzduch v interiéru.

Výhody Trombeho stěny

  • V základním řešení je výhodou obvykle jednoduchost provedení a nízká cena.
  • Vyšší účinnost přeměny a využití sluneční energie než například u solárních kolektorů. Je zde využito přímé přeměny slunečního záření na teplo a jeho využití bez dalších mezistupňů, které snižují účinnost.
  • Nižší tepelné ztráty stěnou než u stejně velkých prosklených jižních fasád (za předpokladu použití stejně kvalitního zasklení).
  • Zajímavý architektonický prvek, vyjadřující snahu majitele domu o co nejefektivnější využití všech dostupných energií

Z historie ...

Patent na tento způsob ohřevu domu pochází u z roku 1881 od Edwarda Morseho, ale využití zpopularizoval až francouzský inženýr Felix Trombe, který také v roce 1964 s architektem Jacquesem Michelem postavil ve francouzském Odeillo solární pec.

Podklady pro návrh Trombeho stěny

trombe personal.psu.eduVýpočetní metody pro výpočet tepelných ztrát a solárních zisků Trombeho stěny jsou uvedeny v normě ČSN EN 832 (73 0564) - Tepelné chování budov. Výpočet dle této normy je obsažen například v programu Energie od firmy Svoboda Software. Program obsahuje výpočtové pomůcky pro stanovení vstupních parametrů Trombeho stěny.

Výzkumy v oblasti Trombeho stěn se mimo jiné zabývá též National Renewable Energy Laboratory (NREL) - http://www.nrel.gov/buildings. Řada publikací je dostupná z této internetové adresy v sekci „Publications".

Zdroj informací/část textu:http://www.envic-sdruzeni.cz

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Okna, dveře, výplně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop