Časopis DŘEVO&stavby 2/2017
Tento článek vyšel v: Časopis DŘEVO&stavby 2/2017
Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 65 Kč
Objednat časopis
Tisk
Střešní okna v dřevostavbě

Střešní okna v dřevostavbě

Redakce | Čtvrtek, 15. červen 2017 |

Přidat na Seznam.cz

Problematika střešních oken hraje důležitou roli při využití půdního prostoru či obytného podkroví každé dřevostavby. Ne vždy totiž máme možnost prosvětlení těchto prostor řešit okny v obvodových konstrukcích nebo pomocí vikýřů, které jsou finančně hodně náročné, proto úlohu prosvětlení přebírají střešní okna.

Samotný návrh střešního okna a jeho umístění vzhledem k charakteru dřevostavby nemusí být pro stavebníka jednoduchou otázkou. Správné umístění okna vychází nejen z normových požadavků, ale musí respektovat také další aspekty, například bezpečná výška spodní hrany okna, konstrukční návaznost na nosný systém krovu nebo také samotný výběr střešního okna pro daný účel použití

Dřevostavba - velikost a počet střešních oken

Základní předpoklad pro velikost střešního okna vychází z půdorysné plochy místnosti, kde by střešní okno mělo být umístěno. Plocha prosklení by se měla pohybovat v rozmezí 10–15 procent podlahové plochy, přičemž vhodnější je zvolit více menších oken než jedno velké. Výběr typu okna se také odvíjí od strmosti střechy. Pro málo sklonité střechy se volí protáhlejší okna, pro střechy stmější jsou vhodnější okna kratší.

03 střešní okna v dřevostavbě prosvětleno04 střešní okna v dřevostavbě okV
Dřevostavba - výběr střešního okna

Střešní okna je možné vybírat podle:

• materiálu obvodového rámu
• okenní výplně – zasklení
• způsobu otevírání křídla

Nejčastěji se používají střešní okna dřevěná. Je to nejen z důvodu jejich zaužívanosti v českém stavebnictví, ale také díky příznivější ceně ve srovnání s plastovými okny. Dřevěná okna bývají na exteriérové straně často doplňována hliníkovými profily.

Plastová okna se používají častěji do místností s vyšším výskytem vlhkosti. Pomineme-li nekvalitní východoevropské výrobky, jsou plastová okna dražší.

Pro zasklení střešních oken se v současné době používá izolační dvojsklo, které bezpečně vyhoví předpisům normy. Na výplň okna jsou kladeny tytéž mechanické, tepelně technické i akustické požadavky jako na okna v obvodovém plášti.

Stále náročnější požadavky na zabránění úniku tepla z interiéru je možné řešit použitím izolačního trojskla, jeho nevýhodou je však následné těžší otevírání okna z důvodu vyšší hmotnosti. Finálnímu rozhodnutí by proto měla být návštěva vzorkovny a vyzkoušení manipulace.

Mechanismus otevírání střešních oken nabízí několik základních variant. Nejčastěji se jedná o kyvná nebo výklopná střešní okna, případně jejich kombinace. Již standardem je možnost zvolit si několik pozic pro otevření okna včetně polohy pro větrání stejně jako možnost ovládat okna umístěná v těžce dostupných částech střešního pláště elektronicky.

02 střešní okna v dřevostavbě montážInstalace střešních oken

Správné osazení okna do stavebního otvoru střechy závisí na způsobu jeho otevírání. Pokud budeme okno otevírat z jeho horní části, měla by být spodní část osazena přibližně metr od podlahy a vrchní část okna by neměla přesahovat dva metry. Při otevírání okna z dolní části by spodní část okna měla být osazena ve výšce přibližně 1,2 metru od podlahy.

Při samotném osazení oken do střechy je zapotřebí dbát na konstrukční detaily, které ovlivňují správnou funkčnost a životnost výrobku. Je nutné nepodceňovat jednotlivé montážní postupy při zabudovávání oken do skladby střechy a obzvláště důležité je správně vyřešit ošetření spáry mezi oknem a konstrukcí střechy, kvalitní napojení difuzní fólie, důkladné zaizolaování prostorů kolem okna a také precizní napojení parotěsné fólie při dokončovacích pracích v podstřešním prostoru. Dalším důležitým bodem při montáži střešního okna je samotné upevnění rámu okna do nosné konstrukce krovu.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat problematice zatékání vody do místnosti střešním oknem. To musí být osazeno vždy nad horní úroveň střešního pláště. Také špatně utěsněný prostor mezi oknem a konstrukcí střechy může způsobovat komplikace v podobě pronikání vlhkosti do skladby střechy. Následnou kondenzací může docházet k porušení materiálů ve skladbě střechy nebo dokonce zatékání vody přímo do interiéru.


Doporučení pro výběr střešního okna - nejen pro dřevostavbu

Ať už si vybereme střešní okno dřevěné, nebo plastové, výsledná funkčnost výrobku musí být stejná. Na zvážení je, jaký účel by mělo okno splňovat – bude-li umístěno v obytném podkroví, kde se od něj budou vyžadovat lepší tepelné a akustické vlastnosti, nebo bude sloužit pouze pro prosvětlení nevytápěné půdy. Podmínkou správné funkčnosti okna je odborná montáž. U špatně osazeného okna nebo nedořešení detailů a napojení izolací se v krátkém období mohou projevit vady, které vznikají ve skladbě střešního pláště a po čase se také projeví v interiéru.


Pozor na střešní okna v pasivním domě

Nakloněním zasklení střešního okna dochází k relativně výraznému zhoršení součinitele prostupu tepla až o 20 procent. Větší problém však představuje osazení střešního okna, protože v několika místech chybí izolace. Je to dáno samotnou koncepcí střešního okna, které, aby odolávalo vlivům počasí, musí být osazeno do roviny střešní krytiny, tedy mimo izolační obálku. Dalším problémem bývá těsnost, která zhoršuje výsledek při testu neprůvzdušnosti. Několik takových střešních oken může zhoršit výslednou potřebu tepla na vytápění pasivního domu i o desítky procent, nehledě na funkční závady, jako je kondenzace vlhkosti. Také stínění v letním období je problematické a střešní okna se pak stávají zdrojem velkých solárních zisků a způsobují přehřívání podstřešních místností. Vše dohromady tvoří ze střešních oken v pasivních domech problematický stavební prvek, kterému je lepší se vyhnout.


 První certifikované střešní okno pro pasivní dům

Speciálně pro použití v pasivních domech bylo vyvinuto okno Velux GGU 008230 certifikovné pro výstavbu pasivních domů v oblastech s chladnými klimatickými podmínkami (kam patří i Česká republika). Okno je tvořeno vnějším trojitým sklem a dalším vnitřním dvojitým sklem. Střešní okno má solární napájení a lze jej tedy ovládat dálkově elektronicky. Doplníme-li střešní okno venkovní markýzou, která dokáže jednoduchým a velmi účinným způsobem snížit prostup slunečního tepla do interiéru až o 90 %, dosáhneme spolu se zajištěnou ventilací i v letních měsících příjemného klimatu v podkroví.


Vaše komentáře (0)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Okna, dveře, výplně”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop