Tisk
Jedinou nevýhodou plechových střešních krytin jsou předsudky

Jedinou nevýhodou plechových střešních krytin jsou předsudky

Komerční sdělení | Středa, 07. září 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Podle materiálu lze střechy dělit na plastové, betonové, keramické, kamenné, dřevěné, vláknocementové, vegetační, skleněné a plechové. Právě těm posledním nyní patří přední místo na žebříčku popularity. Výhody plechových střešních krytin popisují odborníci ze společnosti Lindab, předního světového výrobce a prodejce střech z prvotřídní švédské oceli.

 

Plech se dnes nosí

Plechové střešní krytiny jsou v současnosti moderním trendem. Plechová střecha špičkové kvality – ať už v podobě tradiční krytiny profilované do tvaru skládaných tašek nebo ve formě souvislých pásů jako drážkovaná (falcovaná) střešní krytina – může sloužit dlouhá desetiletí, aniž by potřebovala větší údržbu. Spojuje totiž v sobě lehkost, nízké náklady, rychlou montáž a vysokou variabilitu barevné škály, která přispívá k harmonii s fasádou i se samotnou představou investora o vzhledu a typu stavby.

Ve skutečnosti ale nejde o žádnou novinku. Plech jako materiálový prvek je v podstatě na každé střeše v podobě lemování okolo komínů, úžlabí atd. Současně se ale plech dlouhá léta využívá i jako samotná střešní krytina. Falcované střešní krytiny z plechových pásů můžeme vidět i na historických domech, často v oblastech s velmi tvrdými povětrnostními podmínkami. Na rozdíl od porézních materiálů nasakujících vodu, jež při mrazech expanduje a materiál mikroskopicky trhá či působí jeho křehnutí, má ocelový plech minimální nasákavost a vůči těmto vlivům je na rozdíl od například keramických či betonových krytin prakticky imunní.

Plech je vůči výkyvům teplot velmi odolný, o čemž svědčí jeho časté využití na střechy v horských oblastech. Na horách je plech ideální zvláště u složitějších tvarů střech, na nichž v případě použití tašek může dojít k jejich vytrhávání v místě úžlabí vlivem náporu sjíždějícího sněhu.

Falcovaná střešní krytina

 

Využití plechových střešních krytin je velmi různorodé. Hodí se prakticky na jakýkoli tvar střechy, lze je klást také na střešní konstrukce s obloukovým profilem. Na přání zákazníka mohou mít nejrůznější parametry. Materiál se může skládat např. z vrchního laku, dvojnásobné vrstvy základního nátěru, dvojnásobné vrstvy pasivace, dvojnásobné vrstvy zinkového povlaku, ocelového plechu a antikondenzační vrstvy. Spojení kvalitního materiálu (včetně výrobci doporučeného spojovacího, odvětrávacího, okapového a doplňkového sortimentu) a profesionální montáže se promítá do dlouhodobé funkčnosti – taková střecha může vydržet více než půl století.

plechové střechy domůProč právě plechovou?

Mezi největší výhody plechové střešní krytiny patří její nízká hmotnost a možnost velmi rychlé montáže na střeše. „Právě nízká hmotnost, která je přibližně desetkrát nižší než u tzv. skládaných krytin, předurčuje plechové střešní krytiny na rekonstrukce starších objektů, kde si investor kvůli pokročilému věku stavby a tím i celého krovu nemůže dovolit použít těžké krytiny,” uvádí Marek Dítě, produktový manažer společnosti Lindab s.r.o. Se samotnou nízkou hmotností plechových krytin souvisí i další výhoda, a to úspora dřeva, které nemusí nést těžké krytiny. Pokud jde o samotnou montáž, doba instalace plechové střešní krytiny je o 75 % kratší než u krytin z jiných materiálů. Výhodou plechových střešních krytin je i jejich nulová nasákavost. Další předností je to, že jde o krytiny velkého formátu.

Nevýhodou plechových krytin jsou pouze předsudky. Plech jako progresivní moderní materiál budí ještě u některých potenciálních investorů nedůvěru. Nejčastější obavou je zvýšená hlučnost plechové střešní krytiny oproti jiným v případě deštivého počasí. Plech jako takový evokuje v lidech představu klepajících dešťových kapek, které mohou obyvatele domu rušit. Je tu však jeden podstatný fakt. Každé obývané podkroví je totiž zateplené a tepelná izolace má mimo termických i zvukově-izolační vlastnosti, které samotné brání prostupu případného zvýšeného hluku. V případě, že je podkroví nezateplené, můžeme téměř stoprocentně konstatovat, že je i neobývané. V tom případě se stává otázka zvýšené hlučnosti bezpředmětnou.

Taktéž samotné profilování kvalitní plechové krytiny a její důkladné připevnění eliminuje případnou zvýšenou hlučnost, protože prostor na její rezonanci minimalizuje. „V některých případech jsou plechové krytiny dokonce plnoplošně podloženy prkny, aby zvuky o širokém spektru frekvencí mezi krytinou a obytným prostorem pohlcovaly. Díky tomu není žádný důvod, aby plech rezonoval a obtěžoval tak svým hlukem. Mnohem pravděpodobnější tak je, že uslyšíte bubnování dešťových kapek na parapetech svých oken než na střeše,” doplňuje Marek Dítě.

Alfou a omegou funkční střechy je správná montáž

Střešní konstrukce musí splňovat požadavky českých technických norem na tepelně technické vlastnosti při přechodu tepla, difuzi vodní páry a odvětrání. Tepelný a vlhkostní stav a režim střešního pláště je příznivější a střecha je bezpečnější, pokud se do skladby střešního pláště zařadí provětrávaná vrstva o dostatečné kapacitě a pojistná hydroizolační vrstva. Paropropustná vrstva zabezpečuje ochranu izolace proti pronikání vodní par z interiéru. Pojistná hydroizolační vrstva slouží na bezpečné odvedení zatečené nebo vysrážené vody mimo střešní rovinu. Právě tuto vrstvu tvoří vodonepropustné a zároveň paropropustné fólie, jejichž účelem je propustit páru z interiéru do exteriéru a neumožnit vodě, aby pronikala zpět do izolace. V případě nezatepleného pláště se navrhují jednodušší nevětrané skladby.

přízemní dům - plechová střecha

 

„Dobrým startem pro správnou montáž plechové střešní krytiny je kontrola krovu, kde je třeba přihlédnout na rovnoběžnost okapových stran, pravoúhlost krovu a délku spádů,” upřesňuje Štěpán Lášek, produktový manažer společnosti Lindab s.r.o. „V případě zatepleného střešního pláště je nutné přímo na krovy, na kterých mohou být připevněné okapové háky, aplikovat rovnoběžně s okapem podstřešní paropropustnou kontaktní nebo nekontaktní fólii. Na fólii se do krokve upevňují kontralatě. Výška kontralatí spolu s výškou latí určuje výšku vzduchové mezery mezi krytinou a fólií. Po upevnění kontralatí a latí se připevní štítová deska na čelní hrany latí do výšky spodní vlny profilu krytiny. Následuje montáž klempířských prvků. Úžlabí se doporučuje podložit hustějším laťováním. U střech s vysokým sklonem je vhodné použít úžlabí s rozrážečem vody. Na okraje úžlabí se nalepí univerzální těsnící pás. Před montáží krytiny se připevňuje závětrná lišta základní, dvoudílná, anebo dolní část závětrné lišty. Pro upevnění plechů slouží samovrtné šrouby s hliníkovou a EPDM podložkou. Průměrný počet šroubů je 5–8 ks/m², jejich definitivní počet závisí na složitosti a členitosti střechy. Po montáži krytiny následuje montáž hřebenáčů a horních závětrných lišt.”

Jak plechovou krytinu skladovat?

Plechovou střešní krytinu se doporučuje skladovat v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům. Krátkodobě je možné ji uskladnit i na volném prostranství. Pokud skladování trvá déle než jeden měsíc, odborníci z Lindabu doporučují jednotlivé pásy krytiny přeložit lištami.

Foto Lindab

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Střecha”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop