Tisk
Nezávislé testy prokázaly, že tepelná čerpadla ušetří 80 % energie

Nezávislé testy prokázaly, že tepelná čerpadla ušetří 80 % energie

Administrator | Pátek, 17. červenec 2015 |

Přidat na Seznam.cz

Výměna starého zdroje vytápění může do domácnosti přinést nezanedbatelné úspory. Neekologické kotle na tuhá paliva a drahé elektrické topení v dnešní době představují pro rozpočet spíše zátěž a jejich efektivita zdaleka nedosahuje takové výše jako například efektivita tepelných čerpadel švédského výrobce NIBE. Pořízením tohoto účinného zdroje vytápění je možné získat úsporu energie až 80 %, což dokazují také výsledky testů, které provedla nezávislá Švédská energetická agentura u tepelných čerpadel typu země-voda.

Otestována byla v laboratorním prostředí v souladu s evropskou normou pro velmi chladné podnebí. Při zkoušce bylo simulováno vytápění tepelnými čerpadly ve dvou domech s různou roční potřebou energie − 24 200 kWh/rok a 34 300 kWh/rok (z čehož 4 200 kWh/rok připadalo na ohřev teplé vody). V obou případech test proběhl v domě s podlahovým topením a v domě s klasickými radiátory. Celkem bylo vyzkoušeno devět různých typů, z toho dvě od společnosti NIBE (typy F1255-16 a F1245-10). Testy prokázaly, že tepelná čerpadla země-voda v porovnání s elektrickým vytápěním dosahují úspor energie mezi 64 % a 80 %. A nejlepší ze všech bylo v jednotlivých kategoriích tepelné čerpadlo NIBE F1255-16.

Tepelná čerpadla bodují

Největší úspory tepelná čerpadla země-voda vykazují v domech s vysokou potřebou energie až 34 300 kWh/rok, které používají podlahové vytápění. Dokládá to vysoký sezónní topný faktor, který se v některých případech pohyboval mezi hodnotami 4,5 až 5,0. „Tento údaj znamená, že majitel domu získá 4,5 až 5 kWh vyrobené energie za každou kWh dodané elektrické energie, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje z elektrické sítě. I v této kategorii zvítězila značka NIBE - model F1255-16 dosáhl nejvyššího faktoru 5,0. V případě domu s nízkou roční potřebou energie a s radiátory tepelná čerpadla NIBE prokázala roční úsporu 74 % a 73 %, a obsadila tak první příčky. Testy švédské agentury jednoznačně ukazují, že tepelná čerpadla jsou pro svou účinnost a úsporu energií ideálním zdrojem vytápění pro domácnosti," komentuje výsledky měření Karel Pacourek, generální ředitel společnosti Družstevní závody Dražice, která je výhradním dodavatelem tepelných čerpadel značky NIBE pro Česko a Slovensko.

Už žádné skryté tepelné ztráty

Kromě úspor a topného faktoru jsou důležitým údajem také tepelné ztráty zásobníků vody a vydatnosti teplé vody. Zákazník se o skryté spotřebě další energie často dozví až ve chvíli, kdy si tepelné čerpadlo pořídí. Od letošního podzimu, kdy nastane povinnost označovat i tyto výrobky energetickými štítky, budou muset výrobci uvádět mj. třídu energetické účinnosti tepelného čerpadla. Dalším důležitým faktorem při výběru je uvedení tepelných ztrát zásobního na ohřev teplé vody. Tento údaj se spotřebitelé dozvědí z návodu a technické dokumentace. Budou tak lépe informováni a budou si moci porovnat jednotlivé značky, mezi kterými existují velké rozdíly. To potvrdil rovněž test Švédské energetické agentury. Roční tepelná ztráta u testovaných modelů se pohybovala od 290 kWh do 1 050 kWh. Tepelná čerpadla NIBE se opět umístila mezi nejlépe hodnocenými s nízkými ztrátami 307 kWh (NIBE F1255-16) a 395 kWh (NIBE F1245-10).

Výběr vhodného tepelného čerpadla nelze podcenit

Tepelné čerpadlo si mohou pořídit majitelé rodinných domků i bytových domů. Nově na něj mohou získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Švédská společnost NIBE, která se výrobou a prodejem tepelných čerpadel zabývá již více než 60 let, na český trh dodává hned tři typy tohoto energeticky úsporného vytápění: země-voda (voda-voda), vzduch-voda a ventilační tepelná čerpadla. Vzájemně se liší zdrojem, ze kterého čerpají tepelnou energii. Tepelné čerpadlo země-voda ji získává ze skalního podloží či povrchové vrstvy půdy a zajišťuje její stabilní a konstantní přísun. Tuto energii zkoncentruje tak, že pomocí ní ohřeje vodu v radiátorech, podlahovém topení i koupelně. „Volba tepelného čerpadla pro daný objekt by měla vždy probíhat za asistence odborníka, který vezme do úvahy všechny faktory a doporučí nejvhodnější typ. Řešení musí být vždy velmi pečlivě a optimálně navrženo, aby nedocházelo k předimenzování, nebo naopak poddimenzování tepelného čerpadla. Při výběru je nutné kromě zmíněných parametrů sledovat také topný faktor při ohřevu vody a akustický výkon tepelného čerpadla, tedy jeho hlučnost," radí Karel Pacourek. Následná instalace čerpadla je pak snadná a obsluha jednoduchá.

 

Vaše komentáře (0)

Nejnovější články v kategorii “Technická zařízení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop