Tisk
Nepodceňte komín ve své dřevostavbě!

Nepodceňte komín ve své dřevostavbě!

Redakce | Pondělí, 05. prosinec 2016 |

Přidat na Seznam.cz

Dřevostavby s velmi nízkou energetickou potřebou či domy pasivní se obejdou bez komína – vytápějí se obvykle elektřinou nebo tepelným čerpadlem a jsou tak dokonale izolované, že krb nebo krbová kamna by je přetápěly. Zastáncům živého ohně ale „zbytečnost" krbu těžkou vymlouvat, a tak pohledu do plamenů musí předcházet i starost o komín. Zejména v dřevostavbě však představuje možné požární nebezpečí, proto je třeba jeho návrhu, provedení i provozování věnována odpovídající pozornost.

Obecně platí, že mezi pláštěm komína a hořlavým stavebním materiálem musí být taková vzdálenost, aby při běžném, dlouhodobém provozu spotřebiče paliv nepřesáhla povrchová teplota hořlavého materiálu 85 °C. Každý výrobce systémového komína musí tuto vzdálenost uvést v zatřídění konstrukcí podle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky za písmenem G údajem v milimetrech (například vícevrstvý keramický komín CIKO TEC má zatřídění ČSN EN 1443 T600 N1 D3 G50). Požadovaná vzdálenost komínů s keramickým komínovým pláštěm je obvykle 50 mm, u komínů s kovovým komínovým pláštěm bývá vyšší.

Čím vyšší strop, tím lepší izolace

3Předepsanou vzduchovou mezeru mezi pláštěm komína a dřevěnou konstrukcí budovy nelze dodržet při průchodu komínového tělesa hořlavou stropní a střešní konstrukcí. Prostor stropu a střechy se musí uzavřít odpovídající izolační průchodkou, která zaručí, že bude dodržena výše uvedená maximální povrchová teplota stavebních hořlavých materiálů. Při dlouhodobém působení teploty z pláště komína na izolační vrstvu dochází postupně k jejímu ohřívání, takže tloušťka izolace musí dostatečně velká, aby byla předepsaná podmínka splněna. Na její tloušťku má vliv i výška stropu. Čím je strop vyšší, tím musí být tloušťka izolace vetší. Průchodka stropní a střešní konstrukcí musí kromě požární bezpečnosti zajistit také parotěsnost, proto je problémem použití měkkých vláknitých izolací.

6Vícevrstvý kovový komín je výhodnější vést po vnější fasádě dřevostavby. Odpadá komplikovaná stropní a střešní průchodka, ale je nutné zajistit bezpečný průchod kouřovodu dřevěnou stěnou odpovídající stěnovou průchodkou.

Podobný problém jako komín může představovat i kouřovod spotřebiče na pevná paliva, zejména pokud je sopouch komína blízko stropu. Minimální vzdálenost neizolovaného kouřovodu od hořlavého povrchu odpovídá trojnásobku průměru kouřovodu. Znamená to, že pokud má kouřovod světlost 150 mm, musí být vzdálenost od hořlavé stěny nebo stropu 450 mm. Pokud se kouřovod opatří tepelnou izolací (tím ale přestává předávat teplo do místnosti), může se tato vzdálenost zmenšit.

Jaká velikost je správná?

2Důležitou problematikou je dimenzování spalinové cesty. Z neznámých důvodů mají komíny pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva v rodinných domech komínové vložky světlosti 200 mm. V moderních, tepelně izolovaných (pasivních) dřevostavbách se do těchto komínů připojují spotřebiče na pevná paliva jmenovitého výkonu cca 5 kW. Pro tyto spotřebiče paliv jsou komínové vložky světlosti 200 mm předimenzované, rychlost při proudění spalin v průduchu komína je nízká a dochází k poruchám při odvodu spalin. Velikost spalinové cesty je vždy nutné volit podle typu a výkonu spotřebiče paliv.

5Instalaci komína do dřevostavby by měla provádět skutečně odborná firma a před uvedením spalinové cesty do provozu musí být provedena revize spalinové cesty podle zákona č. 320/2015 Sb., a vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Revizi provádí revizní technik spalinových cest a za její bezpečnost nese odpovědnost. Podle stejných předpisů se musí provádět pravidelné čištění a kontrola spalinová cesty nejméně jedenkrát ročně.

 

 Ing. František Jiřík
Autor je soudním znalcem v oboru stavebním, specializace kominictví a revizním technikem komínů.

 

 

Vaše komentáře (2)

Líbil se Vám článek?

Nejnovější články v kategorii “Technická zařízení”

Více článků »

Proč jste na portále DŘEVO&stavby?

gotop