Začínáme stavět dřevostavbu 9. díl: <small>Tipy nabídek</small>

Začínáme stavět dřevostavbu 9. díl: Tipy nabídek

Komerční sdělení | Čtvrtek, 06. únor 2020 |

Přidat na Seznam.cz

V jednom z minulých dílů jsme si řekli, že existují dva typy nabídek. Jednou je tzv. rychlý odhad ceny, který slouží k orientaci a prvotnímu výběru dodavatele dřevostavby, druhou je položkový rozpočet – téma dnešního setkání s našimi názory.

ico-zaciname-stavet-drevostavbu-9-dil

Položkový rozpočet dřevostavby

Položkový rozpočet slouží k přesné definici rozsahu, kvality, kvantity a standardu dodávky. Nabídka by měla být co nejpodrobnější i proto, že bývá také součástí smlouvy. Je nutné si ji podrobně projít, seznámit se se vším, co obsahuje, ale i neobsahuje. Nabízený rozsah můžete díky tomu lépe pochopit a vyhnout se častému nedorozumění.

Nabídka může být zpracována po jednotlivých položkách, nebo jako přesný popis dodávky. Vždy má obsahovat přesný popis dodávky ve dvou variantách:

  • položkový rozpočet – každá z položek je jednou ze součástí dodávaného celku. Součástí tohoto rozpočtu mohou být i položky, které v sobě sdružují více položek. Pak je uvedená cena na rozsah celku v rozsahu vstupní dokumentace. Rozsah dodávky, jednotlivé standardy i všechny detaily stavby jsou vyjádřeny v jednotlivých položkách. Vytvoření podrobného rozpočtu celé stavby může zabrat firmě jeden až tři měsíce, trpělivost se ale vyplatí.
  • přesný popis s přesnou definicí standardu – méně častá metoda. Dodavatel přesně popíše jednotlivé standardy dodávky, vyjmenuje konkrétně, co dodává a co v nabídce případně není, a na konci uvede konečnou cenu. Vytvořit takový rozpočet trvá kratší dobu, asi kolem měsíce.

Výhody položkového rozpočtu

Výhodou prvního řešení je jasná cena každé z položek. V případě víceprací nebo méněprací (i to se stává) máte možnost snadno provést vyrovnání. Položkový rozpočet je také přesným popisem dodávky. Na druhou stranu jeho nevýhodou může být, že jako laik se v takovém rozpočtu nevyznáte. Doporučoval bych tedy již v této chvíli se obrátit na odborníka. Ten by se měl seznámit s dokumentací a s nabídkou a třeba vás i zastupovat při jednání s dodavatelem. Roli tohoto odborníka může v první fázi zastat také architekt. Pozor – i architekt může být laik, proto je potřeba se přímo poradit s ním.

Výhody přesného popisu

Výhodou druhého řešení je větší přehlednost a snadnější porozumění rozsahu. Na druhou stranu, pokud nemáte kvalitní projekt dřevostavby, může toto řešení zvýhodňovat vašeho dodavatele, který může uvádět, že určitá položka nebyla v projektu, a tedy ani v ceně.

Kvalitní projekt dřevostavby je základ

Obecně již v této fázi zjistíte, že kvalitní projekt je větší zárukou získání kvalitní ceny. Zjistíte také, že jednání s řadou firem bude díky kvalitní dokumentaci snazší a cena přesnější. U nekvalitních projektů hrozí, že si realizační firma může dovolit nabídnout nižší cenu a dohnat ji navyšováním ceny v případě, že narazí na místo, které nebylo jasné. A těch je v nekvalitním projektu skryto mnoho. I v tomto případě by měl ale dodavatel nabídnout řešení, které v ceně měl.

"Kvalitní projekt je větší zárukou získání kvalitní ceny"

Protože naše společnost navrhuje domy ve 3D technologii, máme zcela přesné podklady a naši klienti dostávají do rukou přesný položkový rozpočet. Ten přesně popisuje dodávku, rozsah a vše, co potřebují naši klienti o budoucí dřevostavbě vědět. Tuto metodu bych doporučoval každému, kdo se chce vyhnout pozdějším nedorozuměním.

V příštím dílu se budeme věnovat přesnému obsahu položkového rozpočtu a jeho struktuře.

ing-vaclav-pindak-3ae-novahome
Ing. Václav Pinďák
specialista společnosti 3AE s.r.o.

DaS 1-2020 Ad
gotop