Nová zelená úsporám nabízí širší rozsah a vyšší podporu

Nová zelená úsporám nabízí širší rozsah a vyšší podporu

Dana Jakoubková | Pondělí, 27. září 2021 |

Přidat na Seznam.cz

V říjnu odstartuje další etapa programu Nová zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pro žadatele řadu novinek. Rozšířilo portfolio podporovaných opatření, u nichž lze získat až 50 procent ze způsobilých výdajů. Výhodnější podmínky se týkají i výše dotace pro novostavby, plus můžete dostat až 90 tisíc „motivačních" korun navíc.

Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého a majitelům rodinných a bytových domů šetří jak náklady za vstupní investici, tak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu. Zároveň nemovitost zhodnocuje.

Dotace pro úsporné bydlení v celkové částce 39 miliard korun jsou nově zahrnuty pod jeden program, respektive v rámci jedné žádosti bude moci žadatel různá opatření zkombinovat. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí. S podporou státu lze počítat až do roku 2030.

Dotovaná opatření v programu Nová zelená úsporám 2021


 • renovace rodinných, bytových i rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení, výměna oken a dveří)
 • stavba a nákup rodinných a bytových domů
 • solární termické a fotovoltaické systémy
 • zelené střechy a venkovní stínicí technika
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody a využití vody odpadní
 • využití tepla z odpadní vody
 • systém řízeného větrání s rekuperací
 • výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle a kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem
 • systémy pro ohřev vody
 • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní elektrovozidla
 • zelené střechy a stínicí technika
 • výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu

Výstavba nebo nákup domu


Stavebník (první vlastník) domu, nebo nabyvatel, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do dvou let od dokončení stavby, může získat jednorázovou částku 200 000, 350 000 nebo 500 000 Kč podle dosažených energetických parametrů budovy. Čím úspornější dům postavíte, tím vyšší částka bude. Zmíněnou nejvyšší částku pak získáte za dům v pasivním standardu.

Domy s nejlepšími parametry obvykle využívají energii z více obnovitelných zdrojů. Další dotaci v souvislosti s novostavbou (nikoli nákupem domu) pak můžete žádat na:

 • zelenou střechu,
 • využívání dešťové a odpadní vody,
 • systém pro rekuperaci tepla z odpadních vod a na projektovou přípravu,
 • energetické hodnocení,
 • odborný technický dozor,
 • měření průvzdušnosti obálky domu.

SEDUM TOP dotace na zelenou strechu

obr.: Střecha s běžnou krytinou může v letních měsících dosáhnout teplot mezi 70–80 °C. Zelená střecha pokrytá minimálně z 85 procent suchomilnými rostlinami dosahuje teplot okolo 30 °C a významně šetří náklady na chlazení domu. Dotaci na výstavbu zelené střechy na rodinném domě, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele, lze využít jak u novostavby, tak u stávajícího domu (rekonstrukce). Podle typu zelené střechy jde o 700–1000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství. Foto: SEDUM TOP SOLUTION

centralni system pro vyuziti tepla z odpoadnich vod

obr.: O dotaci na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému lze žádat jak u novostavby, tak u rekonstrukce a lze získat maximálně 40 000 Kč. Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost, pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovaným opatřením. Maximální výše dotace činí 15 000 Kč (5 000 Kč za odběrné místo). Foto: GEBERIT

Starší dům


Pokud jste majitelem starší dřevostavby (více než dva roky od kolaudace) a chtěl byste ji ekologicky vylepšit za podpory státu, máte mnohem širší možnosti (více podporovaných opatření), než tomu bylo dosud.

Rehau vymena oken a dveri

obr.: Až 50 procent z celkových způsobilých výdajů (maximálně 650 000 korun) můžete získat zpět při vylepšení zateplení domu nebo zimní zahrady, výměně oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Dotaci lze ale uplatnit pouze u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013. Foto: Rehau

rizene-vetrani-s-rekuperaci-ATREA

obr.: Řízené větrání s rekuperací (zpětným získáváním tepla) je velmi úsporná technologie, která má pozitivní vliv na celkovou tepelnou bilanci, pohodu a mikroklima v místnosti. Dotace na něj se pohybuje v rozpětí 75 000 Kč (decentrální systém) až 100 000 Kč (centrální systém) a je určena majitelům stávajících rodinných domů (starších než dva roky). U novostaveb nelze žádat o dotaci samostatně. Instalace řízeného větrání je jednou z podmínek pro získání dotace na novostavbu domu s velmi nízkou energetickou náročností. Foto: ATREA

Bonus pro žadatele o dotaci


V úvodu zmíněná motivační novinka v podobě finančního bonusu čeká na každého, kdo bude opatření kombinovat. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus získáte ke standardní dotaci. Pokud například vyměníte kotel za tepelné čerpadlo, získáte bonus 10 000 korun.

Když navíc instaluje fotovoltaiku a venkovní žaluzie, obdržíte celkem 30 000 korun. Strukturálně postižené regiony Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje budou navíc zvýhodněny dalšími deseti procenty.

Stiebel Eltron tepelné čerpadlo

obr.: Máte-li v úmyslu postavit dřevostavbu za podpory státu, pak je tepelné čerpadlo jednou z možností pro splnění podmínky na měrnou neobnovitelnou primární energii a dosažení maximální výše dotace. Foto: STIEBEL ELTRON

Jednodušší cesta k dotaci


Podání žádosti i potřebných dokumentů bude probíhat pouze online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky bude probíhat i následná komunikace se SFŽP ČR, žadatelé tak vyřídí vše z pohodlí domova bez zbytečného papírování. Příjem žádostí bude spuštěn v říjnu a do té doby bude možné žádosti podávat ve stávajícím programu.

fotovoltaika v drevostavbe

obr.: Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou může dosáhnout až 200 000 korun. Žádat o ni mohou jak stavebníci nové dřevostavby, tak vlastníci stávajících rodinných domů. Vyrobená elektrická energie však musí být přednostně využívána v domě. Foto: Martin Zeman / realizace PALIS

Otázky pro odborníka


U dotace na zdroje tepla je uvedeno – splňující požadavky na ekodesign. Co si má žadatel pod pojmem ekodesign představit a jak se prokazuje?

Ekodesign je soubor parametrů, které je výrobce či dovozce vybraných typů výrobků povinen splnit při jejich uvedení na jednotný evropský trh. Parametry pro různé typy výrobků jsou definovány jednotlivými Nařízeními Evropské Komise a musí je mimo jiné plnit všechny kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kotle a nově od 1. 1. 2022 také lokální topidla na biomasu. S výjimkou lokálních topidel na biomasu by tak aktuálně na trhu neměl být k dostání výrobek, který parametry ekodesignu nesplňuje.

V připravovaných výzvách jsme chtěli žadatelům usnadnit výběr vyhovujícího výrobku, a proto budeme výrobky posuzovat dle třídy energetické účinnosti uvedené na energetickém štítku, kterým jsou povinně opatřeny všechny dotčené výrobky. Podporované zdroje musí mít minimálně níže uvedenou energetickou třídu:

podporovane-zdroje-s-energetickou-tridou

Tabulka: Nad rámec tohoto zjednodušení budou mít žadatelé k dispozici inovovaný seznam výrobků a technologií, kde budou moci výrobci a dovozci zařízení registrovat své výrobky, mezi kterými bude moci žadatel volně vyhledávat. Zdroj: autorka článku

Disponujete nějakým seznamem doporučených / prověřených dodavatelů či jiných odborníků pro dotované realizace, případně firem, které nabízejí vyřízení žádosti o dotaci za stavebníka? Jde o to, aby se stavebník nedostal do potíží například proto, že firma neodeslala potřebné včas, nebo nebylo dodrženo potřebné a podobně.

Součástí nového webu programu je databáze specialistů, která obsahuje stovky kontaktů na odborníky, dodavatelské a realizační firmy, které pomohou s přípravou a realizací dotovaných opatření. Vyhledávat se v ní dá podle oboru i místa působnosti, žadatelé zde najdou kontakty na dodavatele ve svém nejbližším okolí a přímo z webu mohou vybranému specialistovi poslat poptávku.

Chceme tím pomoci žadatelům najít toho správného odborníka, který má buď přímou zkušenost s dotacemi, nebo má zájem na takovém dotovaném projektu spolupracovat. Nejde o závazný seznam prověřených specialistů, které jsou žadatelé o dotace povinni využít, seznam má pouze doporučující charakter. Vždy je dobré poptat více dodavatelů, zjistit si reference, srovnat ceny a dodávku pojistit smlouvou o dílo.

Může se stát, že žadatel podá žádost, ale dotace na něj nezbude?

Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Navíc peníze pro žadatele Státní fond životního prostředí ČR blokuje již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy má žadatel dostatek času na to, aby to napravil.

Co znamená pravidlo 3+3+3?

Jde o pravidlo tří týdnů, které jsme v programu zavedli. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku nebo je něco potřeba doplnit. Tři týdny jsou potřeba na kontrolu doložení realizace projektu po skončení prací. Jakmile je žádost schválena, je do tří týdnů odeslána dotace na účet. To znamená, že bezchybně podaná žádost o dotaci již po realizaci prací může být vyplacena už do devíti týdnů.

Früblingová Lucie SFŽP
Ing. Lucie Früblingová
Státní fond životního prostředí ČR

system zachytavani destove vody

obr.: Jak stavebníci nových dřevostaveb, tak majitelé stávajících domů obdrží až 110 000 korun za efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. V případě odpadní vody se dotace vztahuje na využití šedé vody (z umyvadel, van, sprch či dřezů) i vyčištěné odpadní vody původně s obsahem fekálií (vody z domovních čistíren odpadních vod). Foto: Nicoll

Otázky pro odborníka


Dal byste některému typu čerpadla "nálepku" levné dnes – drahé zítra?

Ano. Vždy je potřeba správně navrhnout tepelné čerpadlo podle objektu a podle způsobu využití. Tepelné čerpadlo nesmí být ani poddimenzované, ani předimenzované. Předimenzování tepelného čerpadla způsobuje zkrácení jeho životnosti a u tepelných čerpadel s plynulou regulací výkonu (invertorové TČ) může poškodit chladivový okruh.

Stejně tak i poddimenzování čerpadla má za následek zkrácení jeho životnosti a u čerpadel s plynulou regulací výkonu navíc dochází k výraznému snížení účinnosti při chodu na plný výkon. Návrh tepelného čerpadla by měl vždy provádět odborník na základě přesného zadání (například podle tepelné ztráty nebo roční spotřeby uhlí).

Často se zapomíná na to, že tepelné čerpadlo si obvykle kupujeme na období delší než dvacet let. Proto by se měl klient vždy zajímat o historii firmy, technické zázemí a především o servisní síť. Velmi často se na nás obracejí klienti konkurenčních firem, kterým se pomáhá jen velmi těžko.

Jaké argumenty pro a proti byste uvedl u čerpadla typu vzduch-voda versus země-voda?

Každé tepelné čerpadlo má své výhody a nevýhody. Za hlavní výhodu tepelného čerpadla země-voda považuji naprostou bezhlučnost, dlouhou životnost, levnější celoroční provoz a možné využití geotermálního chlazení v letním období.

U objektů, které se teprve začínají stavět, je navíc celková investice srovnatelná s kvalitním tepelným čerpadlem systému vzduch-voda. Vzduchová tepelná čerpadla jsou vhodnější pro vytápění bazénů a pro rekonstrukce, kde je již problematické realizovat vrty nebo plošný kolektor.

Dále se tepelná čerpadla systému vzduch-voda více hodí pro instalace s vysokým provozním zatížením, protože nemusí odstavovat systém z důvodu regenerace geotermálního zdroje tepla jako u tepelných čerpadel systému země-voda. Jsou tedy například velmi vhodná pro celoroční ohřev teplé vody pro bytové domy. U tepelných čerpadel systému země-voda se musí vždy počítat s určitou odstávkou vytápění pro regeneraci zdroje tepla.

Je vhodnější / výhodnější napojit čerpadlo na otopnou soustavu podlahového vytápění, nebo tělesa?

Tepelné čerpadlo se tím více zatěžuje, čím vyšší teplotu topné vody má do systému dodávat. Pro vytvoření vyšší teploty musí tepelné čerpadlo pracovat ve vyšších tlacích. Vyšší tlaky způsobují vyšší namáhání vnitřních komponentů, a navíc pro jejich vytvoření potřebujeme více energie.

Lze si to přirovnat k pumpičce na kolo – na čím vyšší tlak kolo hustíme, tím větší práci musíme vyvinout a tím více se pumpička zahřívá a opotřebovává. Výhodnější je tedy napojení tepelného čerpadla na otopnou soustavu s podlahovým vytápěním než na soustavu s topnými tělesy.

Jestliže v objektu již není možné podlahové vytápění realizovat, doporučujeme alespoň použít větší radiátory, kterým stačí pro vytopení objektu nižší teplota topné vody. V místnosti lze dosáhnout stejné vnitřní teploty, ať už použijeme půlmetrový radiátor s povrchovou teplotou 65 °C, nebo zda použijeme metrový radiátor s povrchovou teplotou 50 °C. Roční náklady na vytápění však budou u radiátorů s teplotou do 50 stupňů výrazně nižší a životnost tepelného čerpadla bude zcela určitě delší.

Pokud chci využít čerpadlo i k chlazení, je to výhodnější než klasická klimatizace, nebo naopak?

Tepelným čerpadlem můžeme chladit přes otopnou soustavu nebo s využitím vnitřní jednotky jako u klasických klimatizací. Tyto vnitřní jednotky jsou i přes své vlastnosti nejrozšířenější. Nástěnná jednotka nikdy není úplně neslyšitelná, integrovaný ventilátor vždy trochu víří prach a odvod kondenzátu musí být vždy někam odveden. Při použití tepelného čerpadla pro chlazení lze ale ke zpříjemnění interiérové teploty využívat i stávající otopný systém.

Například podlahové „vytápění" tedy chlazení, nebo i stávající otopná tělesa. Při podlahovém chlazení dochází ke snížení teploty podlahy na teplotu asi 20 °C. Podlaha nám tedy následně příjemně ochlazuje interiér. Pro snazší představení dvacetistupňové teploty podlahy je to stejná teplota, jakou mají klienti například v bungalovu, když vytápí radiátory na teplotu 21 °C.

Při podlahovém chlazení se nevýří prach, chlazení je bezhlučné, a tedy i velmi komfortní. Využití stávajícího tepelného čerpadla pro chlazení objektu je tedy vždy výhodnější než budovat další chladící sytém.

David Safranek STIEBEL ELTRON
Ing. David Šafránek
STIEBEL ELTRON


casopis-drevostavby-5-2021-titulka-200x238

Tento článek vyšel v časopisu DŘEVO&stavby 5/2021

Objednejte si krásně vonící výtisk časopisu s kvalitními fotografiemi pouze za 95 Kč

koupit časopis

 

DaS 5-2021
Dana Jakoubková

Publicistka s náklonností ke smysluplným činům a věcem. Obdivuje brilantně provázané duchovní gangsterky, ale neodvrhne ani lyrické, tajemné, lakonické a současně vtipné příběhy s tématem originální syntézy křehkosti úmrtnosti.

Nejnovější články autora


Líbil se Vám článek?

Nejoblíbenější projekty dřevostaveb

Zobrazit celý katalog »

Akce / DřevoStavby

Zobrazit kalendář »

gotop